Z radością i dumą zawiadamiamy, że pan mgr Michał Nowakowski,

doktorant w Szkole Doktorskiej finalizujący dysertację

pod opieką pani prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee

oraz prof. dr. Roberta A. Maryksa (UAM),

otrzymał prestiżowe stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców.
Pan Magister jest jedynym w Polsce doktorantem w dyscyplinie literaturoznawstwo, nagrodzonym tym stypendium.

 

Laureatowi i jego naukowym Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024, godz. 11:45 - Joanna Wiatr