Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta RP
tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
otrzymał Pan dr hab. Paweł Kras,
dyrektor Centrum Studiów Mediewistycznych
kierownik Katedry Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii
 
Serdecznie gratulujemy!
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2024, godz. 14:50 - Joanna Wiatr