Uwaga: Zmienione zasady przyjmowania wniosków o stypendia i zapomogi

 

Skrót komunikatu Prorektora ds. studentów w sprawie sposobu składania wniosków o stypendia i zapomogi

Pełny tekst komunikatu w Aktualnościach e-KUL.

 

Komunikat jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (UWAGA: nie dotyczy Szkoły Doktorskiej).

 

1. Wnioski o stypendia i zapomogi na rok akademicki 2020/2021 składamy za pomocą skrzynek podawczych, które znajdują się przy portierniach lub wysyłając je pocztą.

 

2. UWAGA: wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę na rok akademicki 2020/2021 przesłane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za niezłożone.

 

3. Wnioski o stypendium rektora przesłane pocztą bez potwierdzonych średnich ocen zostaną przekazane przez Dział Studenckich Spraw Socjalnych do sekretariatów właściwych Wydziałów w celu ich potwierdzenia.

 

4. Komunikacja w sprawach stypendialnych może być prowadzona wyłącznie z adresu elektronicznej poczty uniwersyteckiej ...@student.kul.lublin.pl

 

5. Ze względu na epidemię prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do sytuacji absolutnie koniecznych i kontaktowanie się telefonicznie, korespondencyjnie lub za pomocą poczty elektronicznej, wyłącznie na adres dss-kul@kul.pl

 

6. Wnioski o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2020/2021 dostępne są w zakładce WNIOSKI na stronie KUL CAN oraz na stronie www.kul.pl/pomocmaterialna . Prosimy o sukcesywne składanie wniosków w okresie wakacji i niezwlekanie z ich złożeniem do ostatniego dnia terminu.

 

 

pełny oryginalny komunikat:

https://www.kul.pl/komunikat-dotyczacy-formy-i-sposobu-skladania-wnioskow-o-swiadczenia-na-rok-akademicki-2020-2021,art_91197.html


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona