Viipuri virtually – współpraca z Kymanlaakso University of Applied Sciences w Kouvola, Finlandia


Jest to program przygotowywany wspólnie z Kymanlaakso Univeristy of Applied Sciences w Kouvola, Finlandia. Program dotyczy problemów funkcjonowania osób starszych we współczesnym świecie i zakłada stworzenie wirtualnej przestrzeni, miasteczka Ba, poprzez które osoby starsze będą mogły przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodszym pokoleniom. Z Instytutu Pedagogiki w przygotowanie projektu zaangażowane są: D. Kornas-Biela, B. Sidor, K. Uzar oraz E. Domagała – Zyśk.

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 11:25 - Tomasz Petkowicz