PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI I NAUKOWI WNH /stan na 15.11.2016

 

Według stanowisk Według tytułów

adiunkt – dr – 64
adiunkt – dr hab. – 45
adiunkt – dr hab.(nauka) – 4
adiunkt – dr (nauka) – 7
asystent (mgr + dr) – 41
asystent (mgr + dr, nauka) – 3
prof. nadzwyczajny – dr hab. lub dr – 42
prof. nadzw. – dr hab.(nauka) – 1
prof. nadzwyczajny – prof. – 6

prof. nadzwyczajny – prof. (nauka) – 1
prof. zwyczajny – prof. – 12
starszy wykładowca – mgr – 5
wykładowca – mgr – 5

 

Razem: 236

 

magister - 28
doktor - 99
doktor habilitowany - 90
profesor - 19

 

Razem: 236

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych liczy ogółem 112 samodzielnych pracowników naukowych.

 

KATEDRY na Wydziale Nauk Humanistycznych:


Filologia Angielska – 11
Filologia Germańska - 4
Filologia Klasyczna – 4
Filologia Polska – 11
Filologia Romańska – 2
Filologia Słowiańska - 4
Historia - 10
Historia Sztuki - 4
Razem - 50


Ośrodki Badań w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych:

Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej

i Wschodniej
Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną
Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

 

I. DOKTORANCI (rok akad. 2016/2017 - stan na 15.11.2016)
Studia doktoranckie (stacjonarne) - 323
Studia doktoranckie (niestacjonarne) - 25
Razem - 348

 

II. STUDENCI (rok akad. 2016/2017 - stan na 15.11.2016)
Studia stacjonarne I stopnia – 1 171
Studia niestacjonarne I stopnia – 85
Studia stacjonarne II stopnia - 657
Studia niestacjonarne II stopnia - 108
Razem – 2 021

 

Liczba doktoratów i habilitacji (za rok akad. 2015/2016)
27 doktoratów, 11 habilitacji, nadany 1 tytuł profesorski

Autor: Barbara Czyż
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 14:48 - Joanna Wiatr