PRACOWNICY WNH/stan na 16.12.2020

 

według stanowisk

 

 

asystent mgr

asystent dr

adiunkt dr

adiunkt

dr hab.

profesor KUL

 

profesor

grupa badawczo-dydaktyczna

21

23

45

35

64

20

grupa badawcza

-

-

10

5

7

3

grupa dydaktyczna

12

7

5

-

-

-

RAZEM

 

33

30

60

40

71

23

ŁĄCZNIE

257

 

według stopni i tytułów

 

 

mgr

dr

dr hab.

profesor

grupa badawczo-dydaktyczna

21

68

99

20

grupa badawcza

-

10

12

3

grupa dydaktyczna

12

12

-

-

RAZEM

33

90

111

23

ŁĄCZNIE

257

 

 

KATEDRY na Wydziale Nauk Humanistycznych:

 

Instytut Historii - 7
Instytut Językoznawstwa – 12
Instytut Literaturoznawstwa - 18
Instytut Nauk o Sztuce - 5
Razem - 42


Ośrodki Badań w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych:

Instytut Historii - 4

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

Ośrodek Badań nad Dziejami KUL

 

Instytut Literaturoznawstwa - 3

Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną

Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej

 

DOKTORANCI (stan na 16.12.2020) - 103

STUDENCI (stan na 16.12.2020)
Studia stacjonarne I stopnia – 1 342
Studia niestacjonarne I stopnia – 109
Studia stacjonarne II stopnia - 472
Studia niestacjonarne II stopnia - 88
Razem – 2 011

 

Autor: Barbara Czyż
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, godz. 18:27 - Joanna Wiatr