W dn. 10 marca 2015 r. od godz. 11.30 w siedzibie ISP PAN w Warszawie (ul. Polna 18/20) odbędzie się seminarium naukowe pt. „Wojna Rosji z Ukrainą. Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”, organizowane przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Rozwoju KUL.

Gorąco zapraszamy do udziału.

Plakat seminarium.

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2015, godz. 12:31 - Barbara Lendzion-Tokarska