Szanowni Państwo,

 

JM Ksiądz Rektor wyznaczył na 26 października termin posiedzenia Zgromadzenia Wydziałowego, które w wyborach wyłoni Dziekana naszego Wydziału.

 

Zarządzenie nr ROP-0101-149/21 z dnia 16 września br. w sprawie wyznaczenia terminu wyborów na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Zgodnie z Regulaminem wyborczym KUL, §15 ust. 3 "osoba posiadająca bierne prawo wyborcze może zgłosić Komisji swoją kandydaturę w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia terminu zgromadzenia wydziałowego" i ust. 4 "kandydatów może zgłosić również osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia dokonuje się [...] do dziekana".

 

Dzień, w którym JM Ks. Rektor wyznaczył termin zgromadzenia wydziałowego, podany w ww. Zarządzeniu to 16 września 2021 r. W związku z tym ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września br. 

 

Zgodnie z ust. 6 i 7 zgłoszenie kandydata następuje na piśmie.  Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;
3) nazwę wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest zatrudniony. 

 

Zgodnie z ust. 8, "do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę osoby wskazywanej jako kandydat".

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2021, godz. 13:15 - Leszek Wojtowicz