Z ogromną radością i dumą dzielimy się otrzymaną dziś (22/3) wiadomością,

że nasz Wydział wyróżniony został zaszczytnym tytułem "Wydział przyjazny dla Każdego!", nadanym przez Kapitułę konkursu organizowanego przez Fundację Alpha pod honorowym patronatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nasza radość jest tym większa, że zgłoszenie wpłynęło od Studentki jednego z kierunków studiów prowadzonych na naszym Wydziale. 

 

W uzasadnieniu [PDF] napisano m.in.: “Szczególnie doceniamy Państwa inicjatywy dotyczące wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób ze spektrum autyzmu. Wprowadzone rozwiązania i praktyki są dowodem na troskę i zaangażowanie w pokonywanie trudności związanych z codziennym studiowaniem, co przyczynia się do tworzenia bardziej inkludującego środowiska akademickiego.” 

 

W imieniu kolegium dziekańskiego dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczyniają się do tworzenia na naszym Wydziale przyjaznych

wszystkim Studentom warunków i atmosfery.

Otrzymane wyróżnienie to nasz wspólny sukces! 

 

 

Dziekan WNH KUL, dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2024, godz. 08:59 - Joanna Wiatr