Wykaz zajęć prowadzonych zdalnie

Wydział Nauk Społecznych KUL - semestr zimowy 2021/2022

 

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk Społecznych będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z wyjątkiem:

 

SEMESTR ZIMOWY:

1. Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania


Kierunki studiów:

 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopień)
I rok
Etyka (wykład) - zdalnie

Elementy socjologii ćwiczenia gr. 3 - hybrydowo, zaj. online do 13.11.2021
Media i procesy globalizacji konwersatorium gr. 1, 2 i 3 - hybrydowo, zaj. online do 13.11.2021

 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopień, grupa w j. angielskim)
I rok
Ethics (wykład) - zdalnie

Enterpreneurship warsztaty gr. 1 - hybrydowo, zaj. online do 13.11.2021
Inroduction to Sociology ćwiczenia gr. 1 - hybrydowo, zaj. online do 13.11.2021

 

II rok

Advertising in contemporary society konwersatorium - hybrydowo

 

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopień)
I rok
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) - zdalnie

 

- Zarządzanie (I stopień)
I rok
Logika (wykład) - zdalnie


II rok
Historia filozofii (wykład)

 

- Zarządzanie (II stopień)
I rok
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) - zdalnie


II rok
Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) - zdalnie

 

2. Instytut Ekonomii i Finansów


Kierunki studiów:

 

- Ekonomia (I stopień)
I rok
Logika (wykład) - zdalnie
Historia filozofii (wykład) - zdalnie

 

- Ekonomia (II stopień)
I rok
Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) - zdalnie

3. Instytut Nauk o Polityce i Administracji


Kierunki studiów:

 

- Bezpieczeństwo narodowe (I stopień)
I rok
Historia filozofii (wykład) - zdalnie

Podstawy socjologii (wykład) - hybrydowo, zaj. online do 29.10.2021

 

III rok
Etyka (wykład) - zdalnie

 

- Bezpieczeństwo narodowe (II stopień)
I rok
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) - zdalnie

Bezpieczeństwo energetyczne konwersatorium - zdalnie

 

II rok
Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) - zdalnie

 

- Stosunki międzynarodowe (I stopień)
I rok
Historia filozofii (wykład) - zdalnie

Podstawy socjologii (wykład) - hybrydowo, zaj. online do 29.10.2021

 

III rok
Etyka (wykład) - zdalnie

 

4. Instytut Nauk Socjologicznych


Kierunki studiów:

- Doradztwo kariery i doradztwo personalne (I stopień)

II rok
Historia filozofii (wykład) - zdalnie

 

III rok

Marketing i strategie public relation służb pracowniczych (ćwiczenia) - hybrydowo, zaj. online do 14.11.2021

 

- Kryminologia (I stopień)
I rok
Historia filozofii (wykład) - zdalnie

 

- Kryminologia (II stopień)
I rok
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) - zdalnie

 

- Praca socjalna (I stopień)
I rok
Logika (wykład) - zdalnie
Historia filozofii (wykład) - zdalnie

 

II rok
Praca w domach pomocy społecznej (konwersatorium) - zdalnie

Praca socjalna w środowisku wielokulturowym (wykład) - hybrydowo, zaj. online do 29.10.2021

 

III rok
Etyka (wykład) - zdalnie

 

- Socjologia (I stopień)
I rok
Logika (wykład) - zdalnie
Historia filozofii (wykład) - zdalnie

Mikrostruktury społeczne (wykład) - hybrydowo, zaj. online do 29.10.2021
Podstawy socjologii (wykład) - hybrydowo, zaj. online do 29.10.2021

 

III rok
Etyka (wykład) - zdalnie

 

- Socjologia (II stopień)
I rok
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) - zdalnie

 

II rok

Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium) - hybrydowo, zaj. online do 29.10.2021


5. Instytut Pedagogiki


Kierunki studiów:

 

- Pedagogika (I stopień)
I rok
Logika (wykład) - zdalnie

 

III rok
Etyka (wykład) - zdalnie

Wykorzystanie technologii informacyjnej w realizacji funkcji szkoły (ćwiczenia) - zdalnie
Elementy prawa oświatowego (wykład) - zdalnie

 

- Pedagogika (II stopień)
I rok
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) - zdalnie

 

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie)
I rok
Historia filozofii (wykład) - zdalnie
Logika (wykład) - zdalnie

 

- Pedagogika specjalna (jednolite magisterskie)
I rok
Etyka (wykład) - zdalnie
Historia filozofii (wykład) - zdalnie
Logika (wykład)  - zdalnie

Podstawy lingwistyki edukacyjnej wykład - hybrydowo, 6 godz. stacjonarnie, 9 godz. online

 

III rok

Metodyka zajęć rewalidacyjnych ćwiczenia - hybrydowo, X i XI.2021 zdalnie

 

- Pedagogika specjalna (II stopień)
I rok
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) - zdalnie

 

6. Instytut Psychologii


Kierunki studiów:


- Psychologia (jednolite magisterskie)
I rok
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) - zdalnie
Logika (wykład) - zdalnie

 

II rok
Etyka (wykład) - zdalnie
Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) - zdalnie

 

III rok

Emisja głosu (ćwiczenia) - hybrydowo

 

Wymienione zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Office 365.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2021, godz. 10:05 - Maria Mazurek-Olszowa