Zagadnienia podejmowane

w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej obejmują:

 • Aktualne problemy opieki w zmieniającej się rzeczywistości.
 • Kształtowanie nowego systemu wsparcia, pomocy i opieki.
 • Analizowanie i weryfikacja jakości systemu opieki w Polsce.
 • Instytucjonalne formy opieki.
 • Rodzinne formy opieki.
 • Organizacje społeczne i stowarzyszenia zajmujące się działaniami opiekuńczymi.
 • Działalność opiekuńcza instytucji rządowych, samorządowych i społecznych.
 • Aktywność opiekuńcza Kościoła katolickiego.
 • Monografie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Współczesne tendencje resocjalizacji nieletnich.
 • Modele opieki i resocjalizacji w Europie.
 • Rozwój placówek resocjalizacyjnych w Polsce i Europie.
 • Patologie w rodzinie (alkoholizm, przemoc, brutalność, dezorganizacja rodziny).
 • Dynamika rozwoju potrzeb opiekuńczych (sieroctwo społeczne).
 • Problemy i zagrożenia dzieciństwa (dzieci ulicy, osamotnione w rodzinie).
 • Praca socjalna -  jako integralny element systemu pomocy oraz wsparcia osób w sytuacji kryzysu życiowego.
Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, godz. 11:12 - Jan Dzionek