Zasady finansowania publikacji uniwersyteckich

REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

 


 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania publikacji naukowych oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne KUL publikacje uniwersyteckie mogą być finansowane z czterech źródeł:

  1. z części subwencji przeznaczonej na finansowanie publikacji będących podstawą awansu zawodowego mogą być finansowane: rozprawy habilitacyjne i monografie będące podstawą uzyskania tytułu naukowego profesora;
  2. ze środków przeznaczonych na działalność naukową, grantów i projektów naukowych, a także innych środków przeznaczonych na naukę finansuje się: monografie naukowe i wydawnictwa seryjne, czasopisma naukowe, monografie pokonferencyjne;
  3. ze środków wydziału finansuje się: monografie naukowe i wydawnictwa seryjne, czasopisma naukowe, publikacje jubileuszowe i okolicznościowe;
  4. ze środków przeznaczonych na cele wydawnicze w preliminarzu konferencji, w szczególności środków pozyskanych od sponsorów i wpłat uczestników konferencji i sympozjów finansuje się publikacje powstałe w toku organizacji konferencji i sympozjów, w szczególności monografie pokonferencyjne.

 

 


 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona