Zasady finansowania publikacji uniwersyteckich

REPOZYTORIUM_i_wydawnictwa

 


 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania publikacji naukowych oraz trybu zlecania usług wydawniczych w wydawnictwach zewnętrznych przez jednostki organizacyjne KUL, publikacje mogą być finansowane z następujących źródeł:

1. Ze środków przeznaczonych na działalność naukową, grantów i projektów naukowych, a także innych środków przeznaczonych na naukę finansuje się:

a) rozprawy habilitacyjne i monografie będące podstawą uzyskania tytułu naukowego profesora;
b) autorskie monografie naukowe i wydawnictwa seryjne publikowane w wydawnictwach z I i II poziomu wykazu wydawnictw sporządzonego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574), dalej „wykaz wydawnictw”;
c) monografie naukowe pod redakcją publikowane w wydawnictwach z II poziomu wykazu wydawnictw;
d) czasopisma naukowe;
e) inne publikacje zgodne z założeniami grantów i projektów naukowych.

2. Ze środków dyscypliny finansuje się:

a) autorskie monografie naukowe i wydawnictwa seryjne publikowane w wydawnictwach z I i II poziomu wykazu wydawnictw;
b) monografie naukowe pod redakcją publikowane w wydawnictwach z II poziomu wykazu wydawnictw;
c) czasopisma naukowe.

3. Ze środków przeznaczonych na cele wydawnicze, w szczególności środków pozyskanych od sponsorów i wpłat uczestników konferencji i sympozjów możliwe jest finansowanie wszystkich typów publikacji, w szczególności monografii naukowych pod redakcją publikowanych w wydawnictwach z I poziomu wykazu wydawnictw, publikacji powstałych w toku organizacji konferencji i sympozjów oraz publikacji jubileuszowych i okolicznościowych.

 


 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona