Informacja dla Pracowników WNS

Uprzejmie informujemy, że mimo przejścia na tryb zdalny, możliwe jest prowadzenie zajęć przez Pracowników z siedziby Uczelni (sala wykładowa, katedra). Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy Teams, jednak Pracownik ma dostęp do pomieszczeń KUL, z których może prowadzić zajęcia zdalne.
Zajęcia stacjonarne ograniczone są tylko do kilku przedmiotów. Informację w tej sprawie otrzymali Prowadzący oraz Studenci.


Tytuł Profesora dla dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL

Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 28 września 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Andrzejowi Podrazie, prof. KUL, pracownikowi Wydziału Nauk Społecznych KUL, tytuł profesora nauk społecznych.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Powołanie Dyrektorów Instytutów na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Uprzejmie informujemy, że JM Ksiądz Rektor powołał Dyrektorów Instytutów na Wydziale Nauk Społecznych KUL na kadencję 2020-2024:

 

1. Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania - dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

2. Instytut Ekonomii i Finansów - dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

3. Instytut Nauk o Polityce i Administracji - dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka

4. Instytut Nauk Socjologicznych - ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

5. Instytut Pedagogiki - dr hab. Piotr Magier

6. Instytut Psychologii - dr hab. Wacław Bąk

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Zajęcia stacjonarne na Wydziale Nauk Społecznych w I sem. 2020/2021

Komunikat dotyczący zajęć stacjonarnych

w semestrze zimowym 2020/2021

 

W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 w aktualnościach na e-kul oraz na stronach internetowych instytutów Wydziału Nauk Społecznych podane są wykazy zajęć, które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykazy są na bieżąco aktualizowane.

Strony Instytutów WNS:

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Instytut Ekonomii i Finansów

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Instytut Nauk Socjologicznych

Instytut Pedagogiki

Instytut Psychologii

 


Stypendium MNiSW dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021

 

Informujemy, że procedura składania wniosków o Stypendium MNiSW dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 podana jest na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia
Znajdują się tam również szczegółowe kryteria ubiegania się o ww. stypendium, z którymi należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury.

Na Wydziałach zostali powołani koordynatorzy wydziałowi, którzy będą przygotowywać i wysyłać wnioski studentów z Wydziału. Koordynatorem z ramienia Wydziału Nauk Społecznych została Pani dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL.

 

Harmonogram składania wniosków


Dr Małgorzata Żurakowska laureatką XXXII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "KSF Niepokalana 2020"

Miło nam poinformować, że dr Małgorzata Żurakowska (pracownik Wydziału Nauk Społecznych KUL, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania) otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii słuchowisko na Jubileuszowym 35. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „NIEPOKALANA 2020″ w Józefowie koło Otwocka. Wyróżnione zostało słuchowisko w jej reżyserii „Chodzi nam o rząd dusz…”, które powstało na podstawie zapisu rozmów prowadzonych w latach 50. i 60. ubiegłego wieku przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką.

 

Serdecznie gratulujemy!