Odeszła do Pana Profesor Grażyna Karolewicz

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 8 lipca 2024 roku
odeszła do Pana

Profesor Grażyna Karolewicz.


Była pedagogiem, historykiem, zajmowała się badaniem dziejów KUL.

Przez wiele lat pracowała w Instytucie Pedagogiki KUL.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL
w dniu 15 lipca 2024 r., o godz. 10.00.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po Mszy świętej
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie.
Przed Mszą świętą żałobną o godz. 9.30 odbędzie się

wspólna modlitwa różańcowa.

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

 

 

 

 

Klepsydra

 


Wyróżnienia dla dr. Grzegorza Tutaka

Pan Doktor Grzegorz Tutak został wybrany jako przedstawiciel pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, do Senatu KUL.
Otrzymał również prestiżowe stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.


Serdeczne gratulacje!


20.06.2024 r. Podpisanie porozumienia z Bractwem Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie

W dniu 20 czerwca 2024 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Społecznych KUL, Instytutem Pedagogiki a Bractwem Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie. Współpraca będzie dotyczyła prowadzenia wspólnych działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i dydaktycznym.

 


Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych zaprasza na studia!!!

Administracja Wydziałowa dokłada wielu starań by procesy naukowy, dydaktyczny i studencki odbywał się profesjonalnie i w życzliwej atmosferze.

Realizuje także inne zadania związane ze wsparciem procesów ogólnoakademickich.

Zapraszamy do współpracy i dołączenia do największego Wydziału na KUL!!!

 


Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL Dziekanem WNS na kadencję 2024-2028

 

Miło nam poinformować, że Zgromadzenie Wydziałowe

na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2024 r. wybrało ponownie

dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL

Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL na kadencję 2024-2028.

 

W głosowaniu wzięło udział 177 osób (1 głos był nieważny).

 

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof KUL - 90

- dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL - 43

- dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL - 43

 

Serdecznie gratulujemy!


17.06.2024 r. Promocja książki „Edukacja przez projekty studentów pedagogiki KUL. T. IV. Znaki wiary i pamięci”

Serdecznie zapraszamy na uroczystą promocję książkiEdukacja przez projekty studentów pedagogiki KUL. T. IV. Znaki wiary i pamięci”. Książkę tę napisali studenci pierwszego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki ogólnej. Jej treścią są wyniki badań studentów nad historią i funkcją znaków wiary i pamięci – krzyży i kapliczek.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 o godz. 10:30, w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW 408.


13.06.2024 r. - Upamiętnienie śp. prof. dr hab. Piotra Francuza

Instytut Psychologii KUL serdecznie zaprasza 13 czerwca br. na wydarzenia upamiętniające śp. prof. dr hab. Piotra Francuza – wybitnego psychologa, cenionego wykładowcę i naukowca, kierownika Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Laboratorium Psychoneurofizjologicznego. Prof. Francuz był ważną i wybitną postacią dla ogromnej części społeczności akademickiej w Polsce, Europie i na świecie.

W ramach obchodów od godz. 11.00 w sali C-1031 Collegium Jana Pawła II odbędzie się otwarte seminarium, podczas którego prof. dr hab. Piotr Oleś zaprezentuje sylwetkę naukową prof. Piotra Francuza. Dzień uświetnią także wykłady dr Joanny Ganczarek, dr Pawła Fortuny, dr Bibianny Bałaj oraz dr hab. Dobrosława Bagońskiego. Na zakończenie, o godz. 17:30 w sali C-618, zapraszamy na wieczór wspomnień Piotra Francuza. Szczegóły znajdują się na plakacie

Serdecznie zapraszamy!