Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Dnia 20.12.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

 

KOMUNIKAT

 

 


9-10.12.2019 r. - XXXVII Dni Praw Człowieka

Katedra Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Nauk Socjologicznych WNS KUL,  Odział Lubelski Polskiego  Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Sądecko-Lubelski zapraszają na XXXVII Dni Praw Człowieka zatytułowane "Prawa człowieka w perspektywie prawa naturalnego. W stulecie urodzin Hanny Waśkiewicz". Wydarzenie się odbędzie 9-10 grudnia 2019 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C -618.


12.12.2019 r. - Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej KUL

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. edycji "Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Podatkowej KUL", organizowanej przez Koło Naukowe Rachunkowości i Podatków KUL, działające przy Katedrze Rachunkowości. Konkurs odbędzie się w czwartek, 12 grudnia 2019 r. w auli CTW-408, początek o godz. 9.00. Zakres przedmiotowy oraz przebieg konkursu określa Regulamin.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 11 grudnia br. Formularz zgłoszeniowy można przesłać drogą elektroniczną (tutaj) lub dostarczyć w formie papierowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) do siedziby Koła (C-559).

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 

Zapraszamy do udziału!


Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL

Poniżej zamieszczono decyzje Prorektora ds. Studentów w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2019/2020:

 

Wydział Nauk Społecznych


Ks. prof. Janusz Mariański doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Miło nam poinformować, iż ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emerytowany pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Nauk Socjologicznych), wybitny specjalista z zakresu socjologii moralności i socjologii religii, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Uroczyste wręczenie tej honorowej godności miało miejsce 3 grudnia 2019 r. w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Ksiądz Profesor jest związany z KUL od 1965 r., kolejno jako student, doktorant i wykładowca. Był kierownikiem Sekcji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1984-1987) oraz Katedry Socjologii Moralności (1984-2012). W 1989 r. otrzymał tytuł profesora. Jego zainteresowania badawcze, które zaowocowały bardzo bogatym dorobkiem publikacyjnym, koncentrują się wokół stanu religijności polskiego społeczeństwa oraz przemian w zakresie religijności i moralności.

Relacja w UŚ TV

Fotorelacja

 


9.12.2019 r. - konferencja pt.: "Pieniądz - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość"

Instytut Ekonomii i Finansów zaprasza do udziału w konferencji pt.: "Pieniądz - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", organizowaną przez Katedrę Bankowości i Finansów KUL wraz z Narodowym Bankiem Polskim. Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia 2019 r. w auli CTW-113.


Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownika Wydziału Nauk Społecznych

Miło nam poinformować, że dr Wiktor Razmus, pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Psychologii) otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. Wsparcie to otrzymują osoby, które prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu, które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Serdecznie gratulujemy!


Wstępne listy rankingowe stypendium projakościowego

Niżej znajdują się wstępne listy rankingowe stypendium projakościowego. Zgodnie z par. 3. ust. 9. Komisje kwalifikacyjne przygotowują wstępne listy rankingowe, które podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej właściwego wydziału oraz na tablicy ogłoszeń. Po tym terminie zostaną przygotowane ostateczne listy rankingowe.

Wstępne listy rankingowe stypendium projakościowego WNS