Praca magisterska absolwentki psychologii KUL wyróżniona w konkursie Verba Veritatis

Absolwentka psychologii KUL Aleksandra Górczynska została wyróżniona w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace z dziedziny etyki biznesu. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę Stres zawodowy a konflikty między pracą a rodziną: analiza mediacyjnej funkcji dystansowania moralnego napisaną pod kierunkiem s. dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL. Laureatów ogłoszono 10 grudnia 2020 r. podczas XVI Kongresu Consumer Finance.

 

Na XV edycję konkursu wpłynęły aż 43 prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, podyplomowe, inżynierskie i habilitacyjne, które dotyczyły m.in. etyki biznesu, zagadnień etycznych w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych czy społecznej odpowiedzialność biznesu. Organizatorem konkursu są Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Kapituła, w  której zasiadają nie tylko naukowcy, ale także przedstawiciele biznesu, wybrała 10 najlepszych prac, przyznając laureatom 6 nagród i 4 wyróżnienia.


14.12 Webinarium "Czy Unia Europejska ma przyszłość?"

14 grudnia 2020 r. odbędzie się webinarium z cyklu Seminariów Konrada Adenauera zatytułowane "Czy Unia Europejska ma przyszłość?". Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji WNS KUL. Webinarium odbędzie się na platformie MS TEAMS (link do wydarzenia). Początek o godz. 17.00.

 

 


10.12.2020 r. Konferencja pt.: "Bezpieczeństwo zdrowotne: polityka, medycyna, komunikacja"

Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania WNS KUL jest współorganizatorem ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji "Bezpieczeństwo zdrowotne: polityka, medycyna, komunikacja", która 10 grudnia 2020 r. odbędzie się na platformie MS Teams. Wydarzenie jest wspólnym przedsięwzięciem KUL, UMCS, PAN oraz Fundacji Badań Międzynarodowych. Podczas obrad zostaną zaprezentowane międzynarodowe, medyczne oraz medialne aspekty pandemii SARS-COV-2. Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania przygotowuje panel poświęcony roli mediów i komunikacji w czasie pandemii.

 

Program konferencji


Czytaj dalej...

09.12.2020 r. Webinarium: Biden – Putin – Europa Środkowa i Wschodnia

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej oraz „Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na webinarium pt. „Biden – Putin – Europa Środkowa i Wschodnia", Lublin, 9 grudnia 2020 roku, godz. 13.30-15.00.

Webinarium będzie transmitowane pod następującym linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/84939397934?pwd=YkxweUUycmxBVFlNbjdSdlhlU2dKUT09
Passcode: 486981

 


Nagrody FENIKS 2020

Dnia 3 grudnia 2020 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody FENIKS, honorujące najbardziej wartościowe osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie uznanie jury zyskała również praca osoby z naszego Wydziału:
- w kategorii Kościół wobec współczesności FENIKSEM została uhonorowana książka s. dr hab. Marii Loyoli Opieli BDNP, prof. KUL Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Wydawnictwo KUL 2019.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Wsparcie psychologiczne oferowane przez pracowników Instytutu Psychologii

Szanowni Państwo,
Informujemy o rozpoczęciu drugiej edycji akcji wsparcie psychologiczne oferowane przez pracowników Instytutu Psychologii KUL.
Od 30 listopada na stronie www https://wsparcie.kul.pl widnieje zaktualizowany grafik dyżurów pracowników oferujących swoją pomoc psychologiczną w formie rozmowy telefonicznej lub przez komunikator Skype.

Książka dr. hab. Jacka Wołoszyna z Nagrodą KLIO

Dr hab. Jacek Wołoszyn, pracownik Wydziału Nauk Społecznych KUL (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) i pracownik lubelskiego IPN został wyróżniony w konkursie na najlepszą książkę historyczną. Publikacja „Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” otrzymała II nagrodę w kategorii monografia naukowa. Laureatów Nagrody poznaliśmy 16 listopada.

 

Nagrody Klio od 26 lat przyznaje Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Fundacja Historia i Kultura. Przyznawana jest ona w 4 kategoriach polskim autorom oraz wydawcom za wkład w popularyzację historii. W tym roku na konkurs wpłynęło 220 książek wydanych w latach 2019–2020. Jury, obradujące pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty (PAN), przyznało II nagrodę w kategorii monografia naukowa dr hab. Jackowi Wołoszynowi za książkę „Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” wydanej przez IPN. Publikacja, analizując zjawisko konspiracji młodzieżowej w kontekście przejawu opozycji politycznej oraz małych grup społecznych, stanowi uzupełnienie wiedzy o losach młodych ludzi w okresie stalinizmu i dokonywanych przez nich wyborach.

 

Dr hab. Jacek Wołoszyn jest związany z KUL od 2010 roku. Jest kierownikiem Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego oraz pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie.

 

Serdecznie gratulujemy!


Stypendia "projakościowe" - wstępna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021: Wydział Nauk Społecznych