Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownika Wydziału Nauk Społecznych

Miło nam poinformować, że dr Wiktor Razmus, pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Psychologii) otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. Wsparcie to otrzymują osoby, które prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu, które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Serdecznie gratulujemy!


Wstępne listy rankingowe stypendium projakościowego

Niżej znajdują się wstępne listy rankingowe stypendium projakościowego. Zgodnie z par. 3. ust. 9. Komisje kwalifikacyjne przygotowują wstępne listy rankingowe, które podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej właściwego wydziału oraz na tablicy ogłoszeń. Po tym terminie zostaną przygotowane ostateczne listy rankingowe.

Wstępne listy rankingowe stypendium projakościowego WNS

 

 


27.11.2019 r. - Pracownik socjalny-zawód jutra

Instytut Nauk Socjologicznych KUL zaprasza na konferencję "Pracownik socjalny- zawód jutra", która organizowana jest z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wydarzenie odbędzie się 27 listopada 2019 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114. Początek o godz. 9.30.


26.11.2019 - Konferencja pt.: Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje Medial Representations of Emotions and their Implications, która odbędzie się 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala 56.


22-23.10.2019 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej”

Instytut Pedagogiki KUL zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej”, która odbędzie się 22-23 października 2019 r. (sala C-1031) pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Konferencja zostanie poświęcona analizie tradycji, miejsca, kondycji, specyfiki i profilu polskiej myśli pedagogicznej. Zamierzeniem organizatorów jest próba zarysowania, na kanwie 100-lecia powstania naukowych struktur pedagogiki w Rzeczypospolitej, głównych orientacji badawczych w uprawianiu pedagogiki w Polsce.


20-21.10.2019 r. Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

W roku 1919 na KUL powstała jedna z pierwszych w Polsce katedr pedagogiki.  Z okazji jubileuszu 100-lecia pedagogiki na KUL 20-21 października 2019 r. na naszym uniwersytecie odbędzie się Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Jego tematem będzie „Pedagogika w świetle uniwersalizmu i tendencji do specjalizacji wiedzy”.

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i debaty związanej z wcielaniem w życie Ustawy 2.0 jak też wprowadzeniem zasad kształcenia nauczycieli na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna i studiów jednolitych magisterskich na tych kierunkach.


23.10.2019 r. Konkurs Wiedzy o Polsce, Europie i Świecie

23 października 2019 r. Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL organizuje kolejną edycję Konkursu Wiedzy o Polsce, Europie i Świecie. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji będzie miało miejsce o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114.


10-11.10.2019 r. Konferencja z cyklu Nowe Tendencje w Zarządzaniu

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Zrządzania Pracownikami w Organizacji oraz Stowarzyszenie Społeczny Instytut Zarządzania zapraszają na konferencję z cyklu Nowe Tendencje w Zarządzaniu. Podczas tegorocznej edycji konferencji podjęty zostanie problem etyki i zaangażowania społecznego przedsiębiorstw. Konferencja odbędzie się 10-11 października 2019 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


TYDZIEŃ ADAPTACYJNY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL

W dniach 1 - 4 października br. (wtorek - piątek) dla studentów I roku I stopnia oraz jednolitych magisterskich zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych, odbędą się wówczas m.in. obowiązkowe szkolenia:
- Prawa i obowiązki studenta
- BHP
- Poznaj Bibliotekę Uniwersytecką

 

HARMONOGRAM TYGODNIA ADAPTACYJNEGO DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL


Oznaczenia sal:
GG - Gmach Główny
CTW - Centrum Transferu Wiedzy

 

Wydarzenia towarzyszące:
- środa i czwartek, hol CTW na parterze, godz. 10:00 - 14:00:
targi organizacji studenckich
prezentacja oferty Biura Karier