06.12.2022 r. Podpisanie umów o współpracy WNS ze Szkołą Podstawową nr 33 i Stowarzyszeniem JESTEM-Niepubliczną Szkołą Podstawową św. Jana Bosko w Lublinie

W dniu 6 grudnia 2022 r. podpisane zostały umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Społecznych KUL (Instytut Pedagogiki) a Szkołą Podstawową nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie oraz Stowarzyszeniem JESTEM, prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową Świętego Jana Bosko w Lublinie. Współpraca dotyczy prowadzenia wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym i naukowym.

 

Galeria zdjęć

 


07.12.2022 r. Wpływ wojny w Ukrainie na Unię Europejską oczami studentów” Debata Akademicka

 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, EUROPE DIRECT Lublin WySPA, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych KUL, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego KUL, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych WSPA zapraszają na debatę akademicką pt. "Wpływ wojny w Ukrainie na Unię Europejską oczami studentów" w dniu 7 grudnia 2022 r., Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL.

 

 

 


Spotkanie w ramach projektu Langskill "LANGUAGE SKILLS AND LEARNING PREFERENCES OF DEAF AND HARD OF HEARING STUDENTS"

W czwartek 24 listopada 2022 r. w KUL odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Langskill "LANGUAGE SKILLS AND LEARNING PREFERENCES OF DEAF AND HARD OF HEARING STUDENTS". W spotkaniu brali udział przedstawiciele lidera projektu - Uniwersytetu Masaryka w Brnie, dr. Lenka Tóthová i mgr Ales Moravec oraz Miriam Grottanelli de Santi, dyrektor Siena Art Institute, który także jest partnerem projektu.

Prace w czasie spotkania koncentrowały się wokół przygotowania narzędzia do badania stylów uczenia się języka obcego przez osoby niesłyszące i słabosłyszące oraz przygotowania programu Letniej Szkoły Języka Angielskiego, która odbędzie się w KUL w lipcu 2022. Zespół KUL reprezentowała koordynator projektu w KUL dr hab.  Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, przedstawicielki filologii angielskiej KUL - dr Magdalena Chudak i dr Izabela Olszak, przedstawicielka Studium Języków Obcych KUL dr Agnieszka Kłos-Dacka oraz współpracownicy Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL: dr Anna Podlewska, mgr Beata Gulati i mgr Marta Chomicz.

 

https://www.teiresias.muni.cz/en/veda-a-vyzkum/projects/language-skills-2

https://www.facebook.com/TeiresiasCenter

https://www.facebook.com/SienaArt

https://www.kul.pl/english-for-deaf-and-hard-of-hearing,art_74431.html


Instytut Pedagogiki KUL w projekcie PROMENTORS

W dniach 12-17 listopada 2022 pracownicy Instytutu Pedagogiki KUL wzięli udział w spotkaniu projektowym PROMENTORS, połączonym z konferencją naukową w Izraelu.

Głównym celem PROMENTORS jest poprawa jakości szkolenia nauczycieli w Izraelu poprzez skuteczny i trwały system mentoringu oparty na najlepszych praktykach UE. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jedną czterech uczelni europejskich zaproszonych do projektu w roli eksperta.

Więcej informacji na stroniehttps://www.kul.pl/instytut-pedagogiki-kul-w-projekcie-promentors,art_101074.html 

 

 


28.11-10.12.2022 r. Akcja "Podziel się świętami"

Studenci pedagogiki KUL zapraszają do udziału w akcji "Podziel się świętami - kartka świąteczna dla więźnia". Akcja trwa do 10 grudnia 2022 r. Szczegóły na plakacie

 


30.11.2022 r. Konferencja „Aktualne konteksty pracy socjalnej”

W dn. 30 listopada 2022 (środa) w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne Konteksty Pracy Socjalnej", organizowana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, rozpoczęcie o godz. 10:00, aula C-1031.


Serdecznie zapraszamy!


25.11.2022 r. Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki WNS KUL zaprasza do udziału w Konferencji naukowo-metodycznej połączonej z seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i studentów, pt.: "Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym", SPOTKANIE I "Trudności z adaptacją i integracją społeczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby ich przezwyciężania", która odbędzie się 25.11.2022 r.

Wydarzenie będzie realizowane w formie online, link znajduje się poniżej.

Rozpoczęcie o godzinie 14.00.

Program wydarzenia

 

Serdecznie zapraszamy!


25.11.2022 r. Konferencja pt.: "MIGRANTS` RELIGIOUS COMMUNITIES. The social Resilience in Polish Diasporas from the United Kingdom"

W dn. 25 listopada 2022 r. (piątek) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa współorganizowana przez Instytut Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych KUL pt.: "MIGRANTS`RELIGIOUS COMMUNITIES. The social Resilience in Polish Diasporas from the United Kingdom" (WSPÓLNOTY RELIGIJNE MIGRANTÓW. Odporność społeczna w diasoprach polonijnych w Zjednoczonym Królestwie). Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00, miejsce: 2-4 Devonia Road, London, N1 8JJ.

 


18-25.11.2022 r. II Tydzień Kryminologiczny

Instytut Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza do wzięcia udziału w II Tygodniu Kryminologicznym, który odbywać się będzie w dniach 18-25 listopada 2022 r.