22.11.2022 r. Konferencja „Międzynarodowy wymiar aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego efektem synergii interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych”

W dn. 22 listopada 2022 odbędzie się kolejna konferencja współorganizowana przez Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL z cyklu Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we współczesnej edukacji. Jej tematem będzie „Międzynarodowy wymiar aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego efektem synergii interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych”. Wśród poruszanych zagadnień będzie m.in. aplikacja wskazań pedagogicznych błogosławionego na świecie, m.in. w Brazylii, Boliwii, Kazachstanie, Kamerunie oraz Ukrainie.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych prof. Robert Ptaszek, Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Przewodnicząca Federacji Sióstr Służebniczek NMP s. mgr Anna Rafała Kisiel oraz Postulator w procesie kanonizacyjnym bł. Edmunda Bojanowskiego, Zastępca Promotora Sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej ks. prof. Paweł Malecha.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00. w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW- 113, będzie również transmitowana online (https://www.youtube.com/watch?v=YBceuP1Pm6I)


Grant w konkursie MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki dla dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji WNS KUL otrzymała środki finansowe na działanie badawcze w ramach programu Miniatura 6. Tytuł projektu: „Oburzenie społeczne i potencjał protestu wśród mniejszości narodowych na Litwie, Łotwie i w Estonii w czasach kryzysu”. Celem działania jest uzyskanie danych na temat postaw mniejszości narodowych wobec protestów organizowanych w czasie dwóch kryzysów: pandemicznego i gospodarczego, wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. Badania pozwolą na porównanie opinii, a także wyjaśnią przyczyny postaw mniejszości narodowych w czasach kryzysów w trzech państwach bałtyckich.


Serdecznie gratulujemy!

 

 


08.11.2022 r. Podpisanie umowy o współpracy ze Szkołą Filialną dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie

W dniu 8 listopada 2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Wydziałem Nauk Społecznych KUL (Instytut Pedagogiki) a Szkołą Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie – Szkołą Filialną dla dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie, na objęcie przez KUL patronatu nad Szkołą oraz określenie warunków współpracy.

 

Galeria zdjęć

 

 

 


16.11.2022 r. Wręczenie Księgi Pamiątkowej poświęconej śp. prof. Jerzemu Rebecie

Wydział Nauk Społecznych uhonoruje śp. prof. Jerzego Rebetę (1932-2018), politologa, filozofa polityki, prekursora badań politologicznych na KUL i wieloletniego wykładowcę Instytutu Socjologii KUL księgą pamiątkową. Zostanie ona wręczona rodzinie Profesora 16 listopada 2022 o godz. 14.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


Msza św. w drugą rocznicę śmierci śp. ks. prof. Jana Szymczyka

 

Dnia 15 listopada (wtorek) 2022 r.
o godz. 12.30
w Kościele Akademickim KUL
zostanie odprawiona Msza św.
w drugą rocznicę śmierci

śp. Księdza Profesora Jana Szymczyka
(1963-2020)

dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych KUL,
kierownika Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej, wspaniałego nauczyciela, naukowca i przyjaciela.

 

Przyjaciele, współpracownicy
i uczniowie Księdza Profesora

 

 


03.11.2022 r. webinarium pt. Wojny Rosji z Ukrainą: jaka reakcja Zachodu?

Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz „Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na webinarium pt. Wojny Rosji z Ukrainą: jaka reakcja Zachodu?, godz. 10.00-11.00.

Data: Lublin, 3 listopada 2022 roku, 10.00-11.00 (webinarium)

Prelegenci:

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Instytut Europy Środkowej /ekspert Team Europe Komisji Europejskiej

Prof. Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Dr Paweł Tokarski, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) w Berlinie, Niemcy

Dr Miłosz Jeromin Cordes, Uniwersytet w Lundzie, Szwecja

 

Webinarium będzie transmitowane pod następującym linkiem:
https://zoom.us/j/93249831483?pwd=Ukc2aE4yNWYvdS85eFJwc3gvMkR3UT09
Passcode: 767411


Stypendia doktoranckie 2022/2023 na WNS - listy rankingowe

Decyzja Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju w sprawie stypendium doktoranckiego na przedłużeniu studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019.


Lista rankingowa

 

 


25.10.2022 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony zatytułowana "Kino chrześcijańskie we współczesnej kulturze"

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony zatytułowana Kino chrześcijańskie we współczesnej kulturze, 25.10.2022 r.

International Conference "Spaces of visual communication – new perspectives with the leitmotif: Christian cinema in the contemporary culture" held on 25th October 2022.

 

 

 

 

 

 

Join a Zoom meeting/Dołącz do spotkania Zoom
https://zoom.us/j/3623466416?pwd=YUc0UlZsVnpEMnd4OXVIWTE3ejhxUT09


Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 - medale, nagrody, wyróżnienia dla pracowników WNS

W dn. 16 października 2022 r. odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023, podczas której zostały wręczone prestiżowe odznaczenia, medale i nagrody m.in. dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony prof. Marian Surdacki.
Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, Złotym Krzyżem Zasługi zostali wyróżnieni ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL oraz dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL.
Uroczystość była okazją do wręczenia „Lauru Uniwersyteckiego – nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego dla nauczycieli akademickich KUL za wybitne osiągnięcia naukowe”, nagrodę I stopnia otrzymała dr hab. Magdalena Szubielska za publikacje w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych oraz granty badawcze, które wyróżniają się przełomowymi wynikami.
Uhonorowano wyróżniających się pracowników naukowych, którzy podczas oceny okresowej otrzymali ocenę pozytywną z wyróżnieniem z Wydziału Nauk Społecznych byli to: dr hab. Monika Adamczyk, dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL, dr Klaudia Martynowska, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, dr hab. Magdalena Szubielska, dr Maria Zuba-Ciszewska.

                

Serdecznie gratulujemy!


Ministerialne dofinansowanie "Roczników Nauk Społecznych"

 

Czasopismo "Roczniki Nauk Społecznych" wydawane przez Wydział Nauk Społecznych oraz Towarzystwo Naukowe KUL otrzymało dofinansowanie w ramach ministerialnego programu "Rozwój czasopism naukowych". Przyznane środki służą zwiększeniu wpływu czasopisma oraz wzmocnieniu jego obecności w międzynarodowym obiegu naukowym.

 

"Roczniki Nauk Społecznych" ukazują się od 1949 roku, są indeksowane m.in. w bazie ERIH +, Index Copernicus, CEEOL, CEJSH. Redakcja planuje aplikację do kolejnych baz referencyjnych. Na łamach czasopisma publikowane są teksty z obszaru nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o bezpieczeństwie. Najnowszy numer poświęcony jest przemianom ról i relacji rodzinnych: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/index.