Prof. Iwona Niewiadomska konsultantem w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Miło nam poinformować, że Pani prof. Iwona Niewiadomska (Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii WNS KUL) została powołana na funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień.


Serdecznie gratulujemy!


28.02.2024 r. Konferencja pt. „Pomoc społeczna w obliczu deinstytucjonalizacji usług dla osób niesamodzielnych”

Instytut Nauk Socjologicznych KUL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Pomoc społeczna w obliczu deinstytucjonalizacji usług dla osób niesamodzielnych”, która odbędzie się w środę, 28 lutego 2024, w auli CTW 113.

Link do wydarzenia: https://tiny.pl/dqgng


15.01.2024 r. - uroczyste podpisanie umów o współpracy

W dniu 15 stycznia 2024 r. podpisane zostały umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Społecznych KUL (Instytut Pedagogiki) a pięcioma szkołami z województwa lubelskiego:
- Szkołą Podstawową nr 29 imienia Adama Mickiewicza w Lublinie
- Szkołą Podstawową nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie
- Szkołą Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie
- Zespołem Szkół nr 12 w Lublinie
- Szkołą Podstawową im. Jana Pocka w Markuszowie.


W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - Pan dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL, Dyrektor Instytutu Pedagogiki - Pan dr hab. Piotr Magier, Kierownik Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii - Pani prof. dr hab. Krystyna Chałas wraz z pracownikami oraz Dyrektorzy szkół: Szkoły Podstawowej nr 29 imienia Adama Mickiewicza w Lublinie - Pan dr Jerzy Jarosiński, Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie - Pani mgr Iwona Kowal, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie - Pani mgr Małgorzata Kucharzyk, Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie - Pani dr Katarzyna Mazur - Saczuk oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pocka w Markuszowie - Pani mgr Agnieszka Mroczek.


W ramach współpracy planowane są między innymi wspólne seminaria, konwersatoria, badania w działaniu, projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz inne działania, w zależności od potrzeb szkół, Katedry i Instytutu.


Aktualia 2024

Koło Naukowe Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza wszystkich pracowników i studentów KUL na XXX Ogólnopolską Konferencję Aktualności Psychologicznych Aktualia 2024 "Ukształtowani przez doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 15 - 19 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Psychologii KUL.

 

 

 


Odszedł do Pana Prof. Czesław Walesa

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 7 stycznia 2024 roku
odszedł do Pana

Pan Profesor Czesław Walesa
wybitny psycholog, wieloletni wykładowca w Instytucie Psychologii KUL.

 

Zapewniając o naszej modlitwie i wsparciu

Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

 

Uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione

15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Kaplicy Cmentarnej

przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!


Boże Narodzenie 2023

 

"W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie".

/Ewangelia wg św. Łukasza , 2, 1-7/

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego roku 2024,
składamy życzenia pokoju, miłości, zdrowia,

wzajemnego szacunku a także wszelkich Łask Bożych.

 

 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego

Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

 


Odznaczenia państwowe dla pracowników WNS

W dniu 18 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL, wręczenia dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. W gronie odznaczonych osób znajdują się również pracownicy naszego Wydziału:

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

- dr Magdalena Łuka

- dr Małgorzata Łysiak

- dr Joanna Niewiadoma

- ks. dr Marek Wodawski

 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

- prof. dr hab. Andrzej Podraza

- dr Henryk Ponikowski

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

- dr Rafał Bartczuk

- ks. dr hab. Maciej Hułas

- dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL

- mgr Romana Wysoczańska

 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

- dr Anna Szudra-Barszcz

- dr Grzegorz Wesołowski

 

Serdecznie gratulujemy!

 


13-14.12.2023 r. XL Dni Praw Człowieka

W dniach 13-14 grudnia 2023 r. na KUL odbędą się XL Dni Praw Człowieka zatytułowane "Kompletne i ułomne prawa człowieka. Wokół koncepcji Adama Podgóreckiego w 25. rocznicę śmierci". Wydarzenie odbędzie się w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031. Organizatorem jest Katedra Praw Człowieka i pracy Socjalnej Instytutu Nauk Socjologicznych KUL wraz z Oddziałem Lubelskim PTS.

 

Serdecznie zapraszamy!