ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

obowiązujące osoby korzystające z Archiwum Uniwersyteckiego

od 15. 06. 2020 do ODWOŁANIA w czasie trwania stanu epidemii

i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z

chorobą Covid 19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-21/ Czytelnia Archiwum Uniwersyteckiego jest dostępna wyłącznie dla Czytelników prowadzących bieżące prace naukowe i badawcze.

2/ Czytelnik przed wizyta w Archiwum jest zobowiązany do telefonicznego lub e-mailowego ustalenia terminu korzystania z zasobów Archiwum (dzień i godzina). Czytelnicy, którzy nie ustalili wcześniej terminu wizyty telefonicznie lub e-mailowo nie będą obsługiwani.

3/ Czytelnia Archiwum jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.

4/ Wprowadza się dwie 10-minutowe przerwy w pracy Czytelni Archiwum w celu wywietrzenia pomieszczeń (11.30 - 11.40 oraz 13.10 - 13.20).

5/ W trakcie załatwiania sprawy służbowej lub własnej (m. in. odbiór zaświadczenia, wejście do Czytelni) należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę oraz utrzymywać dystans co najmniej 2 metrów od drugiej osoby. W trakcie załatwiania sprawy w biurze Archiwum może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz i jeden pracownik Archiwum.

6/ Bezpośrednio przed wejściu do Czytelni Archiwum należy ubrać rękawice jednorazowe i je zdezynfekować płynem dostępnym w Czytelni. Rękawice jednorazowe należy nosić przez cały czas pobytu w Czytelni. W Czytelni Archiwum może jednocześnie przebywać maksymalnie 2 Czytelników przy wyznaczonych stołach. Czytelnicy powinni zachowywać odległość co najmniej 2 m od innej osoby. Po opuszczeniu miejsca zajmowanego przez Czytelnika, pracownik Archiwum przeprowadza dezynfekcję stołu.

7/ Wykluczone jest spożywanie posiłków i picie wody lub napojów w Czytelni Archiwum.

8/ Należy stosować się do poleceń pracowników, w szczególności dotyczących dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniu i innych mających na względzie zapewnienie bezpiecznego dystansu między osobami.

9/ Osoba przejawiająca oznaki chorobowe, takie jak uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura, złe samopoczucie nie może przebywać w pomieszczeniach Archiwum.

 

                                                  Marek Pawelec

                                                                      dyrektor Archiwum Uniwersyteckiego

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 15:57 - Marek Pawelec