AKTUALNOŚCI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujące osoby korzystające z Archiwum Uniwersyteckiego KUL

od 26. 04. 2021 do ODWOŁANIA w czasie trwania stanu epidemii

i stanu zagrożenia epidemicznego związanego z

chorobą Covid-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-21/ Czytelnia Archiwum Uniwersyteckiego jest dostępna wyłącznie dla Czytelników prowadzących bieżące, konieczne prace naukowe i badawcze.

2/ Czytelnik przed wizyta w Archiwum jest zobowiązany do telefonicznego lub e-mailowego ustalenia terminu korzystania z zasobów Archiwum (dzień i godziny). Czytelnicy, którzy nie ustalili wcześniej terminu wizyty telefonicznie lub e-mailowo nie będą obsługiwani.

3/ Czytelnia Archiwum jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.

4/ W trakcie załatwiania sprawy służbowej lub własnej (m. in. odbiór zaświadczenia, wejście do Czytelni) należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę oraz utrzymywać dystans co najmniej 2 metrów od drugiej osoby. W trakcie załatwiania sprawy w biurze Archiwum może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz i jeden pracownik Archiwum.

5/ Bezpośrednio przed wejściu do Czytelni Archiwum należy ubrać rękawice jednorazowe lub ręce zdezynfekować płynem dostępnym w Czytelni. Rękawice jednorazowe należy nosić przez cały czas pobytu w Czytelni.

6/ W Czytelni Archiwum może przebywać wyłącznie 1 Czytelnik przy wyznaczonym stole. Po opuszczeniu miejsca zajmowanego przez Czytelnika, pracownik Archiwum przeprowadza dezynfekcję stołu.

7/ Wykluczone jest spożywanie posiłków i picie wody lub napojów w Czytelni Archiwum.

8/ Należy stosować się do poleceń pracowników, w szczególności dotyczących dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniu i innych mających na względzie zapewnienie bezpiecznego dystansu między osobami.

9/ Osoba przejawiająca oznaki chorobowe, takie jak uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura, złe samopoczucie nie może przebywać w pomieszczeniach Archiwum.

 

                                               Marek Pawelec

                                                               dyrektor Archiwum Uniwersyteckiego KUL


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona