SKŁAD RADY ARCHIWALNEJ:
     
     Przewodniczący Rady:


         ks. dr hab. GRZEGORZ BUJAK, adiunkt w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii
               
     Członkowie:


         dr hab. TOMASZ NOWICKI, prof. KUL, profesor w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii


         ks. dr hab. JAROSŁAW MARCZEWSKI, adiunkt w Katedrze Historii Kościoła, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie

 

         mgr MAREK PAWELEC, dyrektor Archiwum Uniwersyteckiego

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2020, godz. 12:30 - Marek Pawelec