Podstawowe informacje dla użytkowników:

 

1/ W celu uzyskania dostępu do akt konieczne jest pismo z uczelni, instytucji kierującej badaniami lub zaświadczenie z podpisem promotora;

2/ Dokumentacja archiwalna jest udostępniana wyłącznie na miejscu w czytelni Archiwum;

3/ Udostępniamy również zespoły nieuporządkowane;

4/ Kopiowanie archiwaliów po ekspertyzie za opłatą;

5/ Na skorzystanie z akt osobowych w celach naukowych jest wymagana pisemna zgoda Dyrektora Archiwum, a w wyjątkowych przypadkach pisemna zgoda Rektora KUL;

6/ Wydajemy zaświadczenia do emerytury, renty i do naliczenia kapitału początkowego dla wszystkich absolwentów i byłych studentów KUL, szczegóły pod naszymi numerami telefonów;

7/ Prace dyplomowe są udostępniane jedynie na miejscu w czytelni po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w rozdziale III "Regulaminu udostępniania zasobu AU KUL":

- uzyskać podpis swojego opiekuna naukowego,

- uzyskać zgodę pisemną promotora pracy z której pragniemy skorzystać lub dyrektora Instytutu, gdzie praca powstała,

- pracownicy naukowi (doktorzy, doktorzy habilitowani i profesorowie) są jedynie zobowiązani do wypełnienia formularza z przedstawieniem celu kwerendy,

- formularze dostępne na stronie Archiwum;

8/ Archiwum udostępnia jedynie prace dyplomowe powstałe na kierunkach funkcjonujących w Lublinie;

9/ Prace dyplomowe powstałe na Wydziałach Zamiejscowych w Stalowej Woli są udostępniane w miejscu.

10/ Prace dyplomowe powstałe na byłym Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim nie są udostępniane do odwołania.

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 10:11 - Marek Pawelec