UWAGA!

Zmiany w przyznawaniu stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020

 

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2019 r.

 

 

WNIOSKI/PODANIA

Komisja Stypendialna

2019/2020

infKonto.pdf wniosek o przyznanie świadczeń - załącznik nr 2  -stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - drukować dwustronnie

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku studiów w roku akademickim 2019/2020 w roku egzaminu maturalnego -  załącznik nr 3  - drukować dwustronnie

 

infKonto.pdfwniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów - załącznik nr 4

- drukować dwustronnie

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym/letnim załącznik nr 4a

- drukować dwustronnie

                           

           Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:

 

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia

  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia

  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

infKonto.pdf wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów - załącznik nr 5 

- drukować dwustronnie

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi - załącznik nr 6  

- drukować dwustronnie rok akademicki 2019/2020

 

infKonto.pdf wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi  załącznik nr 4

 -dotyczy roku akademickiego 2018/2019

 

 

infKonto.pdf wniosek o ponowne ustalenie uprawnień do świadczeń - załącznik nr 7

- drukować dwustronnie

WNIOSKI/PODANIA - odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej:

Odwoławcza

Komisja Stypendialna

2019/2020

infKonto.pdf wniosek w sprawie odmowy przyznania świadczeń - załącznik nr 8  - drukować dwustronnie

OŚWIADCZENIA I INNE DRUKI:

Inne 2019/2020

infKonto.pdfinformacja o numerze rachunku bankowego informacja o numerze konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium (należy złożyć w przypadku zmiany numeru konta w trakcie roku akademickiego)

 

infKonto.pdfoświadczenie - ubezpieczenie zdrowotne - pdf-oświadczenie (dotyczy tylko studentów i doktorantów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego przez KUL)

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2019, godz. 07:53 - Izabela Mazur