Wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2021/2022 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulamin świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2021 r.

 

 

WAŻNE TERMINY
 do 15 września Termin złożenia wniosków dla studentów/doktorantów, którzy ubiegają się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych.
do 30 września

Termin złożenia wniosków o stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2021/2022, o stypendium rektora dla studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 i o stypendium rektora dla  doktorantów.

 

Uwaga!

Wniosek o stypendium rektora dla  studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 - załącznik nr 4a składają studenci kierunków studiów, na których odbyła lub odbywa się dodatkowa  rekrutacja na semestr letni:

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • pielęgniarstwo - studia stacjonarne I i II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia - Filia KUL w Stalowej Woli.
15 października

Komisje kwalifikacyjne dokonują oceny merytorycznej wniosków o stypendium rektora studentów i stypendium rektora dla doktorantów.

październik/listopad Po przekazaniu przez komisje kwalifikacyjne opinii, o której mowa wyżej zostaje przygotowana wstępna lista rankingowa, która podlega weryfikacji ze strony wnioskodawców w terminie 14 dni od ogłoszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana ostateczna lista rankingowa osób ubiegających się o stypendium rektora dla studentów na dany rok akademicki.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej, która rozpatrzy wnioski złożone do 30 września.

od 1 - do 5 listopada

od 1 - do 5 grudnia

od 1 - do 5 stycznia

od 1 - do 5 lutego

od 1 - do 5 marca

od 1 - do 5 kwietnia

od 1 - do 5 maja

od 1 - do 5 czerwca

Kolejne terminy składania wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Ww. terminy nie dotyczą stypendium rektora dla studentów i stypendium rektora dla doktorantów.


Komisja Stypendialna w miarę posiadanych środków może rozpatrzyć nowe wnioski o pomoc materialną złożone w ciągu roku akademickiego, to jest o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych. Nowe wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami będą przyjmowane w miarę posiadanych środków finansowych  w wyżej wymienionych terminach. Wypłata stypendium nastąpi w bieżącym miesiącu.

do 5 marca

Termin składania wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych dla studentów przyjętych na studia od semestru letniego.

do 28 lutego

Uwaga!

Wniosek o stypendium rektora dla studentów na semestr letni w roku akademickim 2021/2022 - załącznik nr 4a składają studenci kierunków studiów, na których odbyła lub odbywa się dodatkowa  rekrutacja na semestr letni:

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • pielęgniarstwo - studia stacjonarne I i II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia - Filia KUL w stalowej Woli.
Czerwiec

Ostatni miesiąc wypłat przyznanych stypendiów

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2021, godz. 08:39 - Izabela Mazur