Wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2019 r.

 

 

WAŻNE TERMINY
 do 31 sierpnia

Termin złożenia wniosków dla studentów/doktorantów, którzy jednocześnie ubiegają się o przyznanie miejsca w domu studenckim, stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 wrzesień Posiedzenie Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania miejsc w domach studenckich.
Wysyłanie decyzji Komisji do studentów.
Wyznaczenie terminu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie miejsc w domach studenckich.
 do 15 września Termin złożenia wniosków dla studentów/doktorantów, którzy tylko ubiegają się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
do 23 września

II termin na złożenie wniosku o miejsce w domu studenckim KUL na rok akademicki 2018/2019.

 

do 30 września

Termin złożenia wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019, o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 i o stypendium dla najlepszych doktorantów.

 

Uwaga!

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 - załącznik nr 2a składają studenci kierunków studiów, na których odbyła lub odbywa się dodatkowa  rekrutacja na semestr letni:

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.
15 października

Komisje kwalifikacyjne dokonują oceny merytorycznej wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.

październik/listopad Po przekazaniu przez komisje kwalifikacyjne opinii, o której mowa wyżej zostaje przygotowana wstępna lista rankingowa, która podlega weryfikacji ze strony wnioskodawców w terminie 14 dni od ogłoszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana ostateczna lista rankingowa osób ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej, która rozpatrzy wnioski złożone do 31 sierpnia, 15 września i 30 września.

od 1 - do 5 listopada

od 1 - do 5 grudnia

od 1 - do 5 stycznia

od 1 - do 5 lutego

od 1 - do 5 marca

od 1 - do 5 kwietnia

od 1 - do 5 maja

od 1 - do 5 czerwca

Kolejne terminy składania wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Ww. terminy nie dotyczą stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.


Komisja Stypendialna w miarę posiadanych środków może rozpatrzyć nowe wnioski o pomoc materialną złożone w ciągu roku akademickiego, to jest o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych. Nowe wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami będą przyjmowane w miarę posiadanych środków finansowych wyżej wymienionych terminach. Wypłata stypendium nastąpi w bieżącym miesiącu.

do 5 marca

Termin składania wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych dla studentów przyjętych na studia od semestru letniego

do 28 lutego

Uwaga!

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 - załącznik nr 2a składają studenci kierunków studiów, na których odbyła lub odbywa się dodatkowa  rekrutacja na semestr letni:

  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia
  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia
  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.
Czerwiec

Ostatni miesiąc wypłat przyznanych stypendiów

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019, godz. 08:56 - Izabela Mazur