Do głównych zadań Działu Studenckich Spraw Socjalnych należy:

 

  • prowadzenie całości spraw związanych z Funduszem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj., Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn.zm.) oraz o Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL,
  • współpraca z dziekanatami poszczególnych Wydziałów, z Radą Studentów KUL, z Radą Doktorantów KUL
  • zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów,
  • prowadzenie działalności sprawozdawczej o pomocy materialnej,
  • wydawanie zaświadczeń o pomocy materialnej,
  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznania zapomóg studentom i doktorantom w trudnej sytuacji materialnej oraz sporządzanie list wypłat.

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 08:49 - Leszek Wojtowicz