Zadania

 

Do głównych zadań Działu Studenckich Spraw Socjalnych należy:

 

  • prowadzenie całości spraw związanych z Funduszem stypendialnym w w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz o Regulamin świadczeń KUL,
  • współpraca z dziekanatami poszczególnych Wydziałów, z Radą Studentów KUL, z Radą Doktorantów KUL
  • zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów,
  • prowadzenie działalności sprawozdawczej o pomocy materialnej,
  • wydawanie zaświadczeń o pomocy materialnej,
  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznania zapomóg studentom i doktorantom w trudnej sytuacji materialnej oraz sporządzanie list wypłat.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona