Nowy tryb funkcjonowania Działu Studenckich Spraw Socjalnych

17 marca 2020 r. JM Rektor KUL podpisał zarządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Tekst zarządzenia

 

Na tej podstawie wprowadzam następujące dyżury pracowników:

 

 

 • 31.03.2020 r. – mgr Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44, mgr Aleksandra Wójcik – CN-002A, tel. 81 445 37 13

 

 • 01.04.2020 r. – mgr Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44, Maria Krupińska – CN-001A, 81 445 44 17

 

 • 02.04.2020 r. – mgr Agnieszka Dziurka – CN-001, tel. 81 445 32 24,  mgr Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28, Iwona Jaremek - CN 002A, tel. 81 445 44 44

 

 • 03.04.2020 r. – mgr Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44, mgr Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16

 

 • 06.04.2020 r. – mgr Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44, mgr Aleksandra Wójcik – CN-002A, tel. 81 445 37 13, mgr Agnieszka Dziurka – CN-001, tel. 81 445 32 24

 

 • 07.04.2020 r. - mgr Agnieszka Dziurka – CN-001, tel. 81 445 32 24, Maria Krupińska – CN-001A, 81 445 44 17, mgr Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

 

Dyżur odbywa się w godzinach od 7.00 do 13.00

 

Poza dyżurami pozostali pracownicy Działu świadczą pracę zdalnie. Dostępni są dla Państwa mailowo dss-kul@kul.pl

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Al. Racławickie 14
20 - 950 LUBLIN

 
Collegium Norwidianum
parter, pokoje 001, 001 A, 001 B, 002, 002 A
 
e-mail: dss-kul@kul.pl
 
Imię i nazwisko:
E-mail:
Kierunek studiów:
Rok:
Nr albumu:
Tamat:
Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kierownik: mgr Małgorzata Stróżyńska, (81) 445-32-44, p. CN-002   

 

Obsługa stypendialna studentów       i doktorantów

Pokój i numer telefonu

Imię i nazwisko pracownika

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk                   o Zdrowiu

 • informatyka
 • gospodarka przestrzenna
 • architektura krajobrazu
 • matematyka
 • pielęgniarstwo

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • bezpieczeństwo narodowe  
 • stosunki międzynarodowe
 • pedagogika wczesnoszkolna

CN-001


(81) 445-32-24

 

 
mgr Agnieszka Dziurka
specjalista

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji
(studenci)

CN-001


(81) 445-44-16

mgr Izabela Mazur
specjalista

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 

 • socjologia
 • psychologia
 • doradztwo kariery i doradztwo personalne

CN-001A

(81) 445-44-17

 

Maria Krupińska

specjalista

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 • biotechnologia

 

Wydział Teologii (studenci)

 

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

 

CN-001A

(81) 445-32-28

 
 

 

mgr Anna Sarzyńska-Skitał
starszy referent

 

Ubezpieczenia zdrowotne studentów
i doktorantów KUL

 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia  Humanistyczno-Społeczne

 

Wydział Filozofii (studenci)

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 

 • dziennikarstwo
 • zarządzanie

Wydział Nauk Humanistycznych (studenci)

 • historia
 • historia sztuki

CN-001B

(81) 445-44-18

 

 

mgr Anna Lewkowicz

specjalista

 

Wydział Nauk Humanistycznych

(studenci)

bez kierunków:

 • historia
 • historia sztuki

CN-001B

(81) 445-32-23

 

 

 

mgr Anna Gliwka

referent

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • ekonomia
 • praca socjalna i ekonomia społeczna
 • pedagogika
 • e-pedagogika
 • pedagogika specjalna

 

Stypendia fundowane     dla     studentów i doktorantów

CN-002A

(81) 445-44-44

 
 
Iwona Jaremek
samodzielny referent

Doktoranci:

 • Wydział Filozofii
 • Wydział Teologii 
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego   i Administracji

 

CN-002A

(81) 445-37-13

  
 

 

mgr Aleksandra Wójcik

specjalista

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2020, godz. 12:40 - Małgorzata Stróżyńska