Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Al. Racławickie 14

20 - 950 LUBLIN

 
Collegium Norwidianum
parter, pokoje 001, 001A, 001B, 002, 002A
 

UWAGA

Wizyta w Dziale jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.
 
Wnioski należy składać za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego.
 
 

Godziny przyjęć interesantów:

 

 

od 8.30 do 10.30

 

przerwa od 10.30 do 11.15

 

od 11.15 do 13.15

 

 

Ze względu na epidemię prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do sytuacji absolutnie koniecznych i kontaktowanie się telefonicznie, korespondencyjnie lub za pomocą poczty elektronicznej, wyłącznie na adres dss-kul@kul.pl

 

Wykaz telefonów do osób zajmujących się obsługą poszczególnych Wydziałów lub kierunków znajduje się poniżej.

 

 

Imię i nazwisko:
E-mail:
Kierunek studiów:
Rok:
Nr albumu:
Tamat:
Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Kierownik: mgr Małgorzata Stróżyńska, malgorzata.strozynska@kul.pl (81) 445-32-44, p. CN-002

 

Obsługa stypendialna studentów
i doktorantów

Pokój i numer telefonu

Imię i nazwisko pracownika

Ubezpieczenia zdrowotne studentów
i doktorantów KUL

 

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia

CN-001

(81) 445-44-16

mgr Agnieszka Dziurka

specjalista

 

dss-kul@kul.pl

agnieszka.dziurka [at] kul.pl

Wydział Teologii (studenci)

 

Filia KUL w Stalowej Woli (studenci)

 

Wydział Filozofii (studenci)

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • praca socjalna
 • praca socjalna i ekonomia społeczna

 

Wydział Nauk Humanistycznych

 • edytorstwo
 • humanistyka cyfrowa
 • italianistyka I stopnia
 • hispanistyka I stopnia
 • turystyka kulturowa

CN-001

(81) 445-32-24

mgr Anna Sarzyńska-Skitał

starszy referent

 

dss-kul@kul.pl

anna.sarzynska-skital [at] kul.pl

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji
(studenci)

 

 

CN-001A

(81) 445-32-28

mgr Izabela Mazur

specjalista

 

dss-kul@kul.pl

izabela.mazur [at] kul.pl

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • psychologia
 • doradztwo kariery i doradztwo personalne
 • socjologia
 • zarządzanie

CN-001A

(81) 445-44-17

dr Olga Cieniuch

starszy referent

 

dss-kul@kul.pl

olga.cieniuch [at] kul.pl

Ubezpieczenia zdrowotne studentów
i doktorantów KUL

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Wydział Nauk Humanistycznych (studenci)

 • historia 
 • historia sztuki
 • lingwistyka stosowana 
 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa 

CN-001B

(81) 445-44-18

511 901 155

mgr Anna Lewkowicz

specjalista

 

dss-kul@kul.pl

anna.lewkowicz [at] kul.pl

Wydział Nauk Humanistycznych (studenci)

 • filologia-sinologia I i II stopnia
 • filologia angielska I i II stopnia
 • filologia germańska I i II stopnia
 • filologia klasyczna I i II stopnia
 • filologia  niderlandzka I i II stopnia
 • filologia polska I i II stopnia
 • filologia romańska I i II stopnia
 • muzykologia I i II stopnia

CN-001B

(81) 445-32-23

mgr Anna Gliwka

samodzielny referent

 

dss-kul@kul.pl

anna.gliwka [at] kul.pl

Stypendia fundowane

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • pedagogika
 • e-pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • stosunki międzynarodowe

Międzywydziałowe Indywidualne Studia  Humanistyczno-Społeczne

CN-002A

(81) 445-44-44

Iwona Jaremek

samodzielny referent

 

dss-kul@kul.pl

iwona.jaremek [at] kul.pl

STUDENCI

Wydział Nauk Społecznych:

 • ekonomia
 • kryminologia

DOKTORANCI

 • Wydział Filozofii
 • Wydział Teologii 
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

CN-002A

(81) 445-37-13

mgr Aleksandra Wójcik

starszy specjalista

 

dss-kul@kul.pl

aleksandra.wojcik [at] kul.pl

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2021, godz. 14:05 - Małgorzata Stróżyńska