Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Al. Racławickie 14

20 - 950 LUBLIN

 
Collegium Norwidianum
parter, pokoje 001, 001A, 001B, 002, 002A
 

GODZINY PRZYJĘĆ - od 16 września 2020 r.

 

poniedziałek – piątek       11.15 – 13.15

 

Ze względu na zalecenie ograniczenia przyjmowania interesantów do sytuacji wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu należy umówić wizytę telefonicznie lub drogą elektroniczną, wyłącznie na adres e-mail: dss-kul@kul.pl, na określone godziny.

Wykaz telefonów do osób zajmujących się obsługą poszczególnych Wydziałów lub kierunków znajduje się poniżej.

 

Imię i nazwisko:
E-mail:
Kierunek studiów:
Rok:
Nr albumu:
Tamat:
Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Kierownik: mgr Małgorzata Stróżyńska, malgorzata.strozynska@kul.pl (81) 445-32-44, p. CN-002 

Obsługa stypendialna studentów
i doktorantów

Pokój i numer telefonu

Imię i nazwisko pracownika

Ubezpieczenia zdrowotne studentów
i doktorantów KUL

 

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • bezpieczeństwo narodowe  I stopnia

CN-001

(81) 445-44-16

mgr Agnieszka Dziurka

specjalista

 

dss-kul@kul.pl

agnieszka.dziurka [at] kul.pl

Wydział Teologii (studenci)

 

Filia KUL w Stalowej Woli

 

Wydział Filozofii (studenci)

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • bezpieczeństwo narodowe  II stopnia

CN-001

(81) 445-32-24

mgr Anna Sarzyńska-Skitał

starszy referent

 

dss-kul@kul.pl

anna.sarzynska-skital [at] kul.pl

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji
(studenci)

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • socjologia

CN-001A

(81) 445-32-28

mgr Izabela Mazur

specjalista

 

dss-kul@kul.pl

izabela.mazur [at] kul.pl

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • psychologia
 • doradztwo kariery i doradztwo personalne

CN-001A

(81) 445-44-17

mgr Olga Cieniuch

starszy referent

 

dss-kul@kul.pl

olga.cieniuch [at] kul.pl

Ubezpieczenia zdrowotne studentów
i doktorantów KUL

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • zarządzanie
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Wydział Nauk Humanistycznych (studenci)

 • historia 
 • historia sztuki 
 • lingwistyka stosowana 
 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa 

CN-001B

(81) 445-44-18

mgr Anna Lewkowicz

specjalista

 

dss-kul@kul.pl

anna.lewkowicz [at] kul.pl

Wydział Nauk Humanistycznych

(studenci)


bez kierunków:

 • historia
 • historia sztuki
 • lingwistyka stosowana
 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa

CN-001B

(81) 445-32-23

mgr Anna Gliwka

starszy referent

 

dss-kul@kul.pl

anna.gliwka [at] kul.pl

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • praca socjalna
 • praca socjalna i ekonomia społeczna
 • pedagogika
 • e-pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • stosunki międzynarodowe

Międzywydziałowe Indywidualne Studia  Humanistyczno-Społeczne

 

Stypendia fundowane

CN-002A

(81) 445-44-44

Iwona Jaremek

samodzielny referent

 

dss-kul@kul.pl

iwona.jaremek [at] kul.pl

STUDENCI

Wydział Nauk Społecznych:

 • ekonomia

DOKTORANCI

 • Wydział Filozofii
 • Wydział Teologii 
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

CN-002A

(81) 445-37-13

mgr Aleksandra Wójcik

starszy specjalista

 

dss-kul@kul.pl

aleksandra.wojcik [at] kul.pl

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021, godz. 13:48 - Izabela Mazur