Tytuł profesora dla dr. hab. Pawła Krasa

Z radością i dumą informujemy, że decyzją Prezydenta RP tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia otrzymał Pan dr hab. Paweł Kras, Dyrektor Centrum Studiów Mediewistycznych, kierownik Katedry Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii w naszym Instytucie.

Serdecznie gratulujemy, Panie Profesorze!


Bliski Wschód i jego dziedzictwo - zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo

 

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na XVII Sympozjum Naukowe Bliski Wschód i jego dziedzictwo, które organizowane jest przez Instytut Historii KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Wydział Historii UW w dniach 12-13 września 2024 w Kazimierzu Dolnym. Przedstawiamy wstępny program naukowy Sympozjum, z zastrzeżeniem, że może on jeszcze ulec niewielkim modyfikacjom.

 

 


Śladami Polaków w Brazylii

W najbliższą środę 10 kwietnia o godz. 16.00 w CTW-102

zapraszamy na wykład prof. prof. Tomasza Nowickiego i Piotra Rachwała pt.

Śladami Polaków w Brazylii-badania historyczne i nie tylko


Sygnety Wydawnictwa IPN 2024

Dr hab. Edward Gigilewicz laureatem nagród

Sygnety Wydawnictwa IPN 2024

Serdecznie gratulujemy!!!


Kategoria naukowa A w dyscyplinie historia

Decyzją z dnia 20 stycznia 2023 r. Nr 603/103/2022-1 Minister Edukacji i Nauki przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II kategorię naukową A w dyscyplinie historia.

 

W ewaluacji oceniono osiągnięcia pracowników reprezentujących dyscyplinę historia w zakresie działalności naukowej mierzonej jakością publikacji, a także efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Ocena dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w Instytucie Historii KUL.

 

Wszystkim Pracownikom Instytutu serdecznie gratulujemy!


IH KUL dla szkół

Szanowni Państwo,

Pracownicy Instytutu Historii przygotowali ofertę zajęć kierowanych do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Z pełną ofertą można zapoznać się w formularzu zgłoszeniowym dostępnym TUTAJ.


Nowe strony WWW kierunków Instytutu Historii!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do odwiedzania nowych stron kierunków Instytutu Historii. Witryny wciąż są wzbogacane o nowe treści, trwają prace nad ich udoskonalaniem i udostępnieniem wersji obcojęzycznych.

historia.kul.pl

turystyka.kul.pl


AKTUALNOŚCI


Ze smutkiem informujemy, że 6 marca 2024 r. zmarł

Pan Profesor Czesław Deptuła

znakomity mediewista, zwłaszcza wczesnego polskiego średniowiecza, w tym dziejów zakonów, relacji Polski z papiestwem, badacz średniowiecznej religijności oraz historii polskiej historiografii średniowiecznej. Pierwszy kierownik dawnej Katedry Historii Historiografii i Metodologii Historii.

 

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w Kościele Akademickim

16 marca o godz. 9.30.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się

na Cmentarzu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

w Laskach pod Warszawą o godz. 15.00

Requiescat in pace! 


Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Siostry Profesor Aleksandry Witkowskiej OSU

w latach 1962-2004 pracownika naszego Instytutu.

Siostra Profesor była znakomitą badaczką dziejów kultury społeczno-religijnej późnego średniowiecza. Do jej szerokich zainteresowań należało zwłaszcza badanie religijności średniowiecznej, źródeł hagiografii, geografia wezwań kościołów na ziemiach polskich i kultu św. Wojciecha.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 

Biogram

 


Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Heraldyczne przyznało nagrodę imienia Adama Heymowskiego za rok 2023 pracownikowi naszego Instytutu

Panu Doktorowi

Edwardowi Gigilewiczowi

za książkę pt.

Heraldyka Episkopatu Polskiego w czasach PRL

Książka została wydana nakładem Wydawnictwa KUL

 

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych


W dniu 5 kwietnia 2023 r. zmarł ks. dr Janusz Kania,
kapłan archidiecezji lubelskiej i wieloletni pracownik KUL i Instytutu Historii. 
kania-jpg
W latach 1980-1995 pełnił funkcję sekretarza naukowego
Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych.
Niech Zmartwychwstały Jezus przyjmie go do swego królestwa!

Odszedł Prof. dr hab. Witold Matwiejczyk. Nieoceniony, wspaniały Nauczyciel, Przyjaciel, Człowiek.

(20 maja 1962 Częstochowa – 26 marca 2023 Lublin)

Śp. Prof. Witold Matwiejczyk był historykiem specjalizującym się w dziejach XIX w. i historii społecznej katolicyzmu. Uczęszczał do I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, które ukończył w 1981 roku. Następnie podjął studia historyczne na KUL, gdzie był członkiem Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. Tutaj uzyskał magisterium w roku 1987. Od 1988 roku był na tej uczelni asystentem stażystą, zaś rok później asystentem. Stopień doktora otrzymał w 1997 roku, zaś w 2010 uzyskał habilitację. Postanowieniem Prezydenta RP z 21 listopada 2022 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Requiescat in pace.


Miło nam poinformować,

że Minister Edukacji i Nauki

powołał pracownika naszego Instytutu

prof. KUL dra hab. Jacka Gołębiowskiego

na Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Serdecznie gratulujemy!


Foto 2 / Foto 3

Książka Prof. Mieczysława Ryby

"Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej"

z Feniksem 2022

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Autorowi serdecznie gratulujemy!


Z żalem i smutkiem informujemy, że 24 września 2022 r. odeszła do Pana S. Prof. Agata Mirek doktor habilitowany nauk humanistycznych, wieloletni pracownik i dyrektor Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL, historyk XIX i XX wieku, specjalistka w zakresie dziejów zakonów żeńskich w XIX i XX wieku, autorka ponad 100 prac naukowych, redaktor wielu tomów serii: „Zakony żeńskie w PRL”.

Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, przewodnicząca Biura Historycznego przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, członkini Komisji Historii Kobiet przy Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, laureatka wielu nagród, m.in. w dwóch edycjach konkursu „Książka Historyczna Roku” im. Oskara Haleckiego oraz Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii książka historyczna.

 

Odeszła od nas przedwcześnie. Zawsze pełna optymizmu, energii i zaangażowania, ciepła i cierpliwa, niosła bezinteresowną pomoc wszystkim wokół siebie. Była osobą wielkiej pracowitości, sprawiedliwości i skromności. Wspaniale i harmonijnie godziła posługę Bogu i bliźniemu, w którym zawsze potrafiła dostrzec dobro.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

 


Szanowni Państwo,

dzisiaj rozpoczęła się moskiewska inwazja na Ukrainę.

Kolegium Rektorskie KUL już w poniedziałek wydało oświadczenie, w którym solidaryzuje się z Ukraińcami, zwłaszcza zaś z naszymi studentami z Ukrainy.

Wielu studentów z Ukrainy studiuje także na kierunkach prowadzonych przez Instytut Historii. Osobiście, jako dyrektor Instytutu, ale myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich naszych pracowników, wspieram naród ukraiński i jednoznacznie identyfikuję się z oświadczeniem najwyższych władz naszej Uczelni.

Znamy dobrze, jako historycy, metody działania władz na Kremlu. Są podobne lub nawet identyczne od kilku wieków. Polska doznawała wielokrotnie agresji państwa rosyjskiego. Niestety dzisiaj doświadcza tego Ukraina. Jesteśmy z naszymi studentami, z ich rodzinami i całym narodem ukraińskim.

Mamy ufność w Bożej Opatrzności i modlimy się, by szybko nastał pokój, a niezależność i i całość Ukrainy została zachowana.

TOMASZ NOWICKI

Dyrektor Instytutu Historii KUL


Ks. Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski, mianował ks. dra hab. Sławomira Zycha na członka Komisji Historyczno-Archiwistycznej w procesie beatyfikacyjnym

Sługi Bożego Jacka Krawczyka

studenta Naszego Uniwersytetu zmarłego w opinii świętości w 1991 roku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w komisji!


Sejm RP 27 stycznia 2022 powołał

dra hab. Mieczysława Rybę, prof. KUL

w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Serdecznie gratulujemy! 


Szanowni Państwo,
 
odezwa w obronie Stowarzyszenia Memoriał została upubliczniona w trzech wersjach językowych na stronie i fb Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z otagowaniem pozostałych sygnatariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z treścią odezwy:

 Powołanie Rad Programowych

 

24 stycznia br. Pan Dziekan dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL powołał nowe rady programowe dla kierunku historia oraz dla kierunków krajoznawstwo i turystyka kulturowa oraz turystyka kulturowa. Kadencja rad kończy się 30 września 2024 r.

 

 

 


Dr Robert Derewenda nowym Dyrektorem Oddziału IPN w Lublinie

Prezes IPN dr Karol Nawrocki przestawił podczas briefingu prasowego nowego Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Stanowisko to obejmie z dniem 10 stycznia 2022 roku dr Robert Derewenda, asystent w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów! Więcej...

091_Robert-Derewenda


 

Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się książka autorstwa dr. hab. Arkadiusza Stasiaka pt. "Dwa światy. Dialektyka wartości w Opisie podróży do Stambułu Macieja Stryjkowskiego", Lublin 2021,Podstawą źródłową książki jest odnaleziony przez autora Opis podróży do Stambułu Macieja Stryjkowskiego, polskiego dyplomaty, kronikarza i poety. Stryjkowski wyruszył do Stambułu we wrześniu 1574 roku, a powrócił do Rzeczypospolitej w kwietniu 1575 roku. Arkadiusz Stasiak przedstawił system wartości reprezentowany przez Stryjkowskiego w dialektycznym sporze. System ten ujawnia się w zderzeniu z obcą cywilizacją. Badane źródło doskonale nadaje się do osiągnięcia takiego celu. Tak jak inni autorzy dzienników podróży, Stryjkowski z natury konfrontował swoją rzeczywistość z obcą i dla niego nową. Podróżując przez nieznane sobie miejsca, kraje, spotykał ludzi różnych etosów oraz różnej kultury, wyrażał własne poglądy i formułował sądy.

 


 

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka autorstwa dr. hab. Piotra Rachwała pt. "Księgi metrykalne i stanu cywilnego (do 1900 roku)w archiwach parafialnych Lubelszczyzny", Lublin 2021, ss. 324.
Publikacja jest efektem kwerend w archiwach parafialnych Lubelszczyzny prowadzonych w latach 2013-2018. Zawiera wykaz (wraz z opisem), przechowywanych w archiwach ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego.

 


 

Z przyjemnością informujemy

 

o przyznaniu przez Króla Hiszpanii Filipa VI,

Wielkiego Mistrza Orderu Izabeli Katolickiej

 

dr hab. Cezaremu Tarasze, prof. KUL

 

Krzyża Oficerskiego Orderu Izabeli Katolickiej

 

w dowód uznania wkładu w rozkwit kultury hiszpańskiej w Polsce

i polepszanie wzajemnych relacji między obydwoma krajami.

Profesor Ceazry Taracha został odznaczony przez

Jego Ekscelencję Pana Francisco Javiera Sanabrię

Ambasadora Królestwa Hiszpanii w Warszawie.

 

 

 

Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii. Odznaczonemu  towarzyszyli Dyrektor Instytutu Historii prof. Tomasz Nowicki,

dr Pablo de la Fuente oraz Antonio Jimenez.

Gratulujemy!

  


25 czerwca br. w Warszawie

prof. Tomasz Nowicki i dr Robert Derewenda

zostali  mianowani

przez Kardynała Kazimierza Nycza

do Komisji Historyków i Archiwistów

w zw. z procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym franciszkanina Br. Innocentego Marii Wójcika

ze Zgromadzenia Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy obu Panom owocnych rezultatów pracy w komisji.


12 maja br. goszczący w Naszym Instytucie

prof. Wiktor Horobec z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy wraz z Dyrektorem Instytutu Historii KUL oraz prof. Ireną Wodzianowską, prof. Arkadiuszem Stasiakiem oraz prof. Bogumiłem Szadym zwiedzali Kazimierz Dolny, Wąwolnicę oraz Nałęczów. Piękna pogoda, zabytkowe miejsca oraz przemiła atmosfera sprzyjały rozmowom o historii dawnej Rzeczypospolitej i o projektach współpracy między naszymi instytucjami. Mamy nadzieję, że nawiązane wzajemne kontakty będą trwałe i twórcze dla obu stron.


W kwietniu i maju br. gościem Naszego Uniwersytetu, a w szczególności Instytutu Historii,

jest prof. dr hab. Wiktor Horobec z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, który realizuje projekt pt. Ukraina „kozacka” a Rzeczypospolita „szlachecka”. Wpływ tradycji Rzeczypospolitej na instytucje społeczne państwa kozackiego, 2 poł. XVII-XVIII w.

Profesor jest laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego za rok 2020 przyznawanej przez Studium Europy Wschodniej UW pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Co roku otrzymują te nagrodę wyróżniający się naukowcy z Ukrainy (KUL jest członkiem Kapituły tej nagrody).

28 kwietnia br. Profesor Wiktor Horobec był gościem Dyrektora Instytutu Historii. Odbył też spotkanie z Panią Dziekan Magdaleną Charzyńską-Wójcik.

 

Panu Profesorowi życzymy owocnego pobytu w Lublinie i na Naszym Uniwersytecie.

 


Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL doradcą Komisji d/s Łączności z Polakami za Granicą

Miło nam poinformować, że pracownik naszego Instytutu dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL został powołany na stałego doradcę sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Do zadań Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo. Prof. Gołębiowski jest badaczem dziejów najnowszych specjalizującym się w losach Polonii, pełni także funkcję dyrektora Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL działającego w ramach Instytutu Historii.

Serdecznie gratulujemy! 

Z przyjemnością informujemy

 

o nagrodzie dla dr. hab. Pawła Krasa, prof. KUL

 

za najlepszą recenzję naukową z zakresu historii w roku 2020. Jury Konkursu im. Profesora Jerzego Michalskiego nagrodziło recenzję wydawnictwa źródłowego "Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1: Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I-IV überlieferten Texte, bearbeitet von Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel und Ludger Udolph, Wiesbaden: Harrasowitz, 2018, ss. 524., która została opublikowana w "Odrodzeniu i Reformacji w Polsce". Gratulujemy!

 


 

 

Prezentujemy nową publikację i zapraszamy do lektury

 

 

 

Cezary Taracha,

  Spies and Diplomats, Spanish Intelligence Service in the Eighteenth Century,

Peter Lang, Berlin 2021.

 

Książka sfinansowana w ramach zadania: Upowszechnienie w języku angielskim monografii Cezarego Tarachy "Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku" – zadanie finansowane w ramach umowy nr 781/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 


 

Szanowni Państwo,

prezentujemy relację z VI gali wręczenia Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbinskiego.

Wśród pięciu nominowanych książek była rozprawa dr. hab. Piotra Rachwała, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900.

https://www.youtube.com/watch?v=ZkVFyKgJkG8

Cała uroczystość trwała niemal 2 godziny. Fragment dotyczący książki Naszego Kolegi, tj. wypowiedź prof. Cezarego Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku oraz wypowiedź nominowanego mogą Państwo przesłuchać od 42 minuty.


 


 

W imieniu Przewodniczącej Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ
Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Prof. Elżbiety Żądzińskiej, Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszam serdecznie na VI galę wręczenia
Nagrody za najlepszą książkę humanistyczną, która odbędzie się w
niedzielę 7 lutego 2021 r. o godz. 17:00.

Nominację do nagrody otrzymał dr hab. Piotr Rachwał

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu.

Poniżej przesyłam link do wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/1613277022207282

 


 

90 lat Siostry Profesor Aleksandry Witkowskiej

10 i 12 grudnia 2020 roku przypadły dziewięćdziesiąte urodziny i imieniny zasłużonego nauczyciela akademickiego i badacza historyka, wieloletniego pracownika kierunku historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL – urszulanki, Siostry Profesor Aleksandry Witkowskiej. Pandemia stanęła na przeszkodzie, by ten Jubileusz uczcić we właściwy sposób na Uniwersytecie. Prof. Leszek Wojciechowski zainicjował, a drobny pomysł Prof. Eugeniusza Niebelskiego umożliwił "pokonanie" epidemii – zdecydowano wykonać dla Jubilatki okolicznościowy sztambuch. Złożył się z kart wykonanych sposobem tradycyjnym (więc ręcznym wpisem na kartonie) i nowocześnie, czyli elektronicznie (komputerowo) wykonanym obrazkiem. Zebrano karty od koleżanek i kolegów naukowców, uczniów i doktorantów Siostry, wielu znajomych. Następnie introligatorsko wszystko oprawiono w piękny album. Były tam życzenia, wiersze, sentencje, ale też fotografie, rysunki itp. – jak to w sztambuchu. W Warszawie wykonano bardzo udaną, artystyczną akwarelkę z portretem Siostry Profesor. 10 grudnia w Klasztorze Sióstr Urszulanek w Lublinie delegacja historyków (Joanna Nastalska, Leszek Wojciechowski, Mirosław Pieńkowski i Eugeniusz Niebelski) złożyła Jubilatce życzenia w imieniu wszystkich tych, którzy do sztambucha się wpisali, wspólnoty pracowników Instytutu Historii oraz swoim własnym. Wręczono sztambuch, portret i piękny bukiet dziewięciu róż. Jubilatka byłe zaskoczona, wielce kontenta i wzruszona.

Wszystkiego najlepszego Siostro Profesor!

 

 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Kapituła Konkursu do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nominowała do nagrody pracę dr. hab. Piotra Rachwała, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900, Wydawnictwo KUL. Gratulujemy!

 

rachwal-1

To nie wszystkie osiągnięcia Pana dr. hab. Piotra Rachwała. Opracowanie jego autorstwa: Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 1272, otrzymało nominację do II etapu Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Jest to IX edycja konkursu, w której oceniane są książki wydane w 2019 r.

 

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu w początkach grudnia 2020 r. podczas zebrania Jury Nagrody: Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studiów Źródłoznawczych”. Życzymy sukcesu!

 

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie § 42 ust. 1

JM Rektor KUL Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał

Pana dr. hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL

na Dyrektora Instytutu Historii na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

 


Nakładem Wydawnictwa KUL, ukazała się Księga Jubileuszowa Temus sapientiae comes. Nauki pomocnicze historii w warsztacie badacza pod red. Piotra Rachwała i Natalii Turkiewicz ofiarowana Panu Profesorowi Henrykowi Wąsowiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin.

Panu Profesorowi składamy z tej okazji serdeczne życzenia oraz gratulacje  dziękując za wniesiony wkład w rozwój naszego Instytutu.
Uroczystość jubileuszowa została przeniesiona na późniejszy termin ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną.

2_2

 

2_1

 


Dr Anna Wilk Laureatką Nagrody im. Tomasza Strzembosza za najlepszy debiut naukowy

 

lemkowie

Książka dr Anny Wilk "Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989", Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, została uznana za najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski i zdobyła I nagrodę w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza.  Publikacja stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej na seminarium z historii XX wieku pod naukowym kierunkiem prof. dra hab. Rafała Wnuka. W lutym br. książka uzyskała również  nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii "Książka o Sądecczyźnie".

Warto również przypomnieć, że 5 lat temu nagrodę tę uzyskała dr Ewa Rzeczkowska - obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL.

Gratulujemy!

 


Wyniki głosowania w Instytucie Historii

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 czerwca 2020 r. w tajnym głosowaniu on-line w systemie Ankiety KUL Członkowie Rady Instytutu Historii KUL wybrali przedstawicieli dyscypliny HISTORIA do gremiów uniwersyteckich na kadencję 2020-2024. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

  • przedstawiciel dyscypliny Historia w Senacie KUL: dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
  • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników: dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
  • członek Rady Szkoły Doktorskiej KUL: dr hab. Mieczysław Ryba

 

Gratulujemy!

 


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Piotr Gliński powołał

Pana prof. Mieczysława Rybę

do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 


 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, powołał

dr hab. Piotra Plisieckiego

z Katedry Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

do składu

Zespołu Sterującego w programie „Ochrona Zabytków Archeologicznych”

realizowanego w 2020 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Ochrona Zabytków Archeologicznych” to specjalny program Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego celem jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego (zgodna z tzw. Konwencją Maltańską oraz Międzynarodową Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym tzw. Kartą Lozańską). W ramach tego programu są finansowane prace prowadzone nad terenową weryfikacją polskiego zasobu archeologicznego wpisanego do rejestrów zabytków a także wspierane opracowywanie oraz upowszechnianie wyników przeprowadzonych dotychczas i już zakończonych badań archeologicznych. Corocznie w Zespole uczestniczą przedstawiciele kilku wybranych, polskich ośrodków naukowych.

 

 


Nagroda Historyczna "Polityki"

Pani dr Ewa Bukowska-Marczak

została laureatką Nagrody Historycznej czasopisma "Polityka"

 

za książkę

 

Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi

i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

w okresie międzywojennym (1918 - 1939).

 
Monografia uznana za debiut historyczny to opublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem Pana dr. hab. Mirosława Filipowicza w Instytucie Historii. Sukces jest tym większy, że finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród blisko 180 zgłoszonych kandydatur. Gratulacje dla laureatki oraz promotora!

 

 

1d8c8db3-bf37-43f2-a92e-91a242d68964_830x830

 

Książka opowiada o studentach różnej narodowości Uniwersytetu Jana Kazimierza w przedwojennym Lwowie, o ich wzajemnych relacjach, o wzajemnym postrzeganiu siebie i sposobach myślenia o sobie, o różnych wydarzeniach, których byli uczestnikami. To także opowieść o ich politycznych wyborach i uwikłaniu w ówczesną niełatwą rzeczywistość.

 


 

Z radością informujemy o ukazaniu się Księgi Jubileuszowej

 

„Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane.

Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.)"

 

ofiarowanej

 

Panu Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu

z okazji 70. rocznicy urodzin.

 

Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje

i dziękujemy za Jego niestrudzoną pracę,

której owocami szczyci się Instytut Historii.

 

 

 

ab_przypominac_zapomniane

 

 

Ze względu na pandemię uroczystość jubileuszowa odbędzie się w późniejszym terminie.