Aktualności

Z radością informujemy, że na uroczystości Gali Nauki Polskiej odbytej w Toruniu 19 lutego 2020 r.

Pan Dr hab. Paweł Kras

otrzymał indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej. Warto dodać, że Nasz Laureat był wśród nagrodzonych jednym z dwóch historyków. Tym bardziej cieszy, że tę wysoką nagrodę otrzymał reprezentant środowiska historyków KUL.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dalszych znakomitych osiągnięć naukowych.

 

 


OGŁOSZENIE

KONKURS GRANTOWY 2020 W DYSCYPLINIE HISTORIA

na realizację projektów naukowo-badawczych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA
16 MARCA 2020 ROKU O GODZ. 15:00

WNIOSKI PAPIEROWE PROSZĘ SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE INSTYTUTU HISTORII (CN-116)

WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES

ihnauka@kul.pl

DOKUMENTY:

Regulamin konkursów grantowych 2020

Załącznik 1: Formularz wniosku o grant

Załącznik 2: Raport końcowy

Załącznik 3: Raport roczny

Załącznik 4: Kryteria oceny wniosku grantowego

Załącznik 5: Zasady pracy komisji d/s oceny wniosków grantowych

Załącznik 6: Karta etyczna dla członków komisji d/s oceny wniosków grantowych

Załącznik 7: Oświadczenie o bezstronności

Załącznik 8: Wniosek o korektę budżetu

 

SKŁAD KOMISJI D/S GRANTÓW W DYSCYPLINIE HISTORIA:

  • Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL - przewodniczący
  • Dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
  • Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
  • Dr hab. Piotr Plisiecki
  • Dr Ewa Rzeczkowska