W roku 2021 w dniach 10-14 i 17 maja wespół z Radą Wydziałowego Samorządu Studenckiego, Kołem Naukowym Administratywistów KUL oraz Kołem Naukowym Kanonistów KUL, zorganizowaliśmy XXIII Lexalia & XXVII Tydzień Prawników. Ów wydarzenie zostało zwieńczone zorganizowanym przez Dziekanat WPPKiA  “Panelem zawodów prawniczych”. XXIII Lexalia & XXVII Tydzień Prawników zostały objęte honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki. 

Całe  XXIII Lexalia & XXVII Tydzień Prawników odbyły się w formie zdalnej a oto ich przebieg:

 • Poniedziałek 
 1. “Otwarcie XXIII Lexalia & XXVII Tydzień Prawników”.

(Prorektor ds. misji i administracji ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz Dziekan WPPKiA KUL, dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL)

 1. „Odpowiedzialność duchownego za wykorzystanie seksualne małoletnich w prawie kanonicznym”.

(ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW)

 1. „Możliwe ścieżki kariery absolwentów prawa kanonicznego. Aspekty praktyczne”.

(adw. Marcin Krzemiński)

 1. „O prawie małżeńskim – postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa”.

(ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz)

 1. "Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa - aspekty praktyczne".

(ks. dr Grzegorz Bzdyrak)

 • Wtorek 
 1. „Estetyka prawa” 

(prof. dr hab. Kamil Zeidler )

 1. „Dlaczego estetyka prawa jest współcześnie potrzebna prawnikom praktykom? – garść refleksji”.

(dr Dawid Kostecki)

 1. „Integralność i liminalność prawniczych ról zawodowych: jedność, dystans i konflikt”.

(ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL)

 1. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne”.

(dr Robert Sosik)

 1. „Prawo ochrony zabytków”.

(dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL)

 1. „Metodologia rozwiązywania kazusów cywilnych”.

(mgr Marcin Jędrejek)

 • Środa
 1. „Wpływ COVID na postępowanie administracyjne”.

(dr hab. Jerzy Parchomiuk)

 1. „Po pierwsze – nie czynić zbędnej szkody, czyli sztuka raportowania błędów medycznych”.

(dr Robert Tabaszewski)

 1. „Kształcenie na odległość z kamerką, czy bez? – bezpieczeństwo prawne i fizyczne”.

(dr hab. Małgorzata Ganczar)

 1. „Przestępcze algorytmy, czyli sztuczna inteligencja a prawo karne”.

(dr Rafał Rejmaniak)

 • Czwartek
 1. „Słynne procesy o przestępstwa polityczne w dawnej Polsce”.

(dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL)

 1. „Homoseksualizm w prawodawstwie mezopotamskim”.

(dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL)

 1. „Status prawny embrionu in vitro w prawie polskim”.

(dr Małgorzata Gałązka)

 1. "Instrumenty prawne gwarantujące dostępność rynkową produktów leczniczych".

(dr Katarzyna Mełgieś)

 1. „Uproszczenia i ułatwienia celne”.

(Podinsp. Agnieszka Włodarkiewicz-Łabęcka)

 1. „Wczesne i późne znamiona śmierci”.

(dr Grzegorz Skrobotowicz)

 • Piątek
 1. „Dobrostan zwierząt domowych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu”.

(dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

 1. „Zwierzęta do zadań specjalnych i ich ochrona”. 

(dr Zuzanna Gądzik)

 1. “Zasady sporządzania opinii prawnych w sprawach cywilnych”.

(mgr Michał Hałasa)

 1. “Warunki świadczenia pracy i aktualna sytuacja wybranych grup pracowniczych".

(mgr Milena Kloczkowska)

 • Poniedziałek
 1. Uczestnicy panelu zawodów prawniczych:
 • Andrzej Herbet - radca prawny
 • Agnieszka Kawałko - radca prawny,
 • Józef Borzęcki - prokurator,
 • Jacek Chaciński - sędzia,
 • Paweł Dębiński - radca prawny,
 • Mariusz Godlewski - adwokat,
 • Marcin Jędrejek - asesor sądowy,
 • Paweł Piekoś - notariusz,
 • Krzysztof Podgórski - komornik

Prowadzący: dr Zuzanna Gądzik i dr Jacek TrzewikAutor: Franciszek Wróblewski
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2021, godz. 19:48 - Franciszek Wróblewski