XV Tydzień Prawników

Katolicki Uniwersytet Lubelski

19 - 21 marca 2007

 
 
Sponsorzy: 

 

Bank PKO BP S. A.


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie


IBB Grand Hotel Lublinianka


 

 

19 marca, sala C - 101


Prawo karne - kierunki zmian

 

 

10.00 - Otwarcie konferencji
* Anna Turska - Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa
* ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
* dr Andrzej Herbet - Kurator Koła Naukowego Studentów Prawa

 

10.15 - Główne założenia reformy. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości.
* Piotr Siekierski (Ministerstwo Sprawiedliwości)

 

10.45 - Odpowiedzialność karna nieletnich
* dr Radosław Hałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

11.15 - Granice prawa do obrony koniecznej
* prof. dr hab. Zbigniew Hołda (Uniwersytet Jagielloński)

 

11.45 - Odpowiedzialność karna za chuligaństwo
* sędzia Wiesław Kozielewicz (Sąd Najwyższy)

 

12.15 - Dyskusja

 

12.45 - Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

 


20 marca, sala C - 613

 
Prawa Polaków migrujących w krajach UE

 


10.00 - Otwarcie konferencji

 

10.15 - Status obywatela UE
* prof. dr hab. Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczeciński)

 

10.45 - Uznawanie dyplomów uczelni polskich
* dr Bogusław Szymański (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)

 

11.15 - Prawa pracownicze i dostęp do świadczeń socjalnych
* dr Maciej Duszczyk (Uniwersytet Warszawski)

 

11.45 - Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
* prof. dr hab. Eugeniusz Piontek (Uniwersytet Warszawski)

 

12.15 - Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen
* dr Piotr Witkowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji)

 

12.45 - Dyskusja

 

13.15 - Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia konferencji

 


21 marca, sala C - 613


Internet Law & E-commerce - wirtualna rzeczywistość realne problemy

 


10.00 - Otwarcie konferencji

 

10.15 - Wyzwania legislacyjne a rozwój internetu
* prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer (Szkoła Główna Handlowa)

 

10.45 - Czym jest e-commerce?
* mec. Marcin Hołówka

 

11.15 - Problem ochrony własności intelektualnej w Internecie
* Jerzy Badowski (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)

 

11.45 - Ochrona konsumenta w transakcjach elektronicznych
* dr Paweł Fajgielski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

12.15 - Dyskusja

 

13.00 - Podsumowanie i zakończenie XV Tygodnia Prawników

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, godz. 22:07 - Natalia Dziczkowska