II Tydzień Prawniczy

Katolicki Uniwersytet Lubelski

3-5 maja 1993

 

 

 

Zbrodnia i kara

 

 

 

 

3 maja

 

 

 

12.15

Msza Św. (Kościół Akademicki)

 

14.15

Prof. dr hab. W. Chrzanowski - Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego

Otwarcie II Tygodnia Prawniczego

 

14.30

* Doc. dr hab. J. Widacki (KUL)

Prawo karne w świetle nauki Kościoła katolickiego

 

16.00

* Doc. dr hab. A. Strzembosz (KUL)

Chrześcijańska koncepcja kary

 

 

 

4 maja

 

 

 

10.00

* Doc. dr hab. L. Falandysz (UW)

Historyczne, filozoficzne i socjologiczne aspekty reformy prawa karnego w PRL

 

11.30

* Mec. J. Taylor (Gdańsk)

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Aspekty praktyczne i propozycje zmian

 

15.00

* Prof. dr hab. J. Jasiński (PAN)

Polityka karna sądów w PRL

 

16.00

* Dr W. Płatek (UW)

Sędziowski wymiar kary - wyniki badań zagranicznych

 

 

 

5 maja

 

 

 

9.00

* Dr Z. Hołda (UMCS)

Status prawny więźnia

 

10.30

* Doc. dr hab. T. Szymanowski (WSPS)

Wykonywanie kary pozbawienia wolności - stan obecny i propozycje zmian

 

12.00

* Dr. M. Porowski (IPSiR)

O ludzkie prawa dla więźniów

 

15.00

* Mgr Z. Lasocik (IPSiR)

Praktyki religijne w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności

 

16.00

* Ks. R. Tujak (Lublin)

Duszpasterstwo w więzieniach. Aspekty praktyczne

 

18.00

Zamknięcie II Tygodnia Prawniczego

 

 

 

Wykłady odbywają się w Nowej Auli KUL.

 

Po wykładach przewidywane są dyskusje.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, godz. 22:11 - Natalia Dziczkowska