XVI Tydzień Prawników

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10-13 marca 2008

 

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL serdecznie zaprasza na XVI Tydzień Prawników - cykl konferencji naukowych i dyskusji poświęconych ochronie praw człowieka, sądownictwu arbitrażowemu oraz roli prawa w systemie demokratycznym. Wydarzenie to, cieszące się już dużym uznaniem w środowisku akademickim, zostało tego roku wzbogacone o studencką sesję naukową, warsztaty prowadzone przez Biuro RPO, spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz maraton filmów o tematyce prawniczej. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Patronat honorowy:


Minister Sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski


Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. Antoni Dębiński

 

 

Patronat medialny:

 

Edukacja Prawnicza

 

Rzeczpospolita

 

Kurier Lubelski

 

 

Sponsorzy:


Media - SKOK sp. z o.o.


Kancelaria Adwokacka Janusz Łomża


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie


IBB Grand Hotel Lublinianka


Eska Taxi Lublin

 

 

 

 

10 marca 2008

 

Ochrona praw człowieka

 

 

Collegium Jana Pawła II, sala C-1031

 

10.00 - Rozpoczęcie XVI Tygodnia Prawników

* Jan Podkowik - prezes KNSP KUL

* ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - dziekan WPPKiA KUL

* dr Andrzej Herbet - kurator KNSP KUL

 

10.15-10.45 - Godność czy prawo naturalne źródłem wolności i praw człowieka?

* prof. dr hab. Krzysztof Motyka - kierownik Katedry Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL

 

10.45-11.15 - Problematyka naruszeń praw człowieka i obywatela w Polsce

* prof. dr hab. Zbigniew Hołda - wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

11.15-11.45 - Otwarcie archiwów IPN a ochrona praw człowieka

* poseł Arkadiusz Mularczyk - zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 

11.45-12.15 - 20 lat Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu ochrony praw jednostki

* prof. dr hab. Marek Zubik - zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

 

12.15-12.45 - Potrzeba szczególnej ochrony praw dzieci i młodzieży

* Ewa Sowińska - Rzecznik Praw Dziecka

 

12.45-13.30 - Pytania i dyskusja. Zakończenie konferencji

 


11 marca 2008

 

Sądownictwo arbitrażowe - studencka sesja naukowa

 

 

Collegium Jana Pawła II, sala C-613

 

10.00 - Otwarcie sesji naukowej

 

Panel I: Arbitraż międzynarodowy

Moderator: dr Joanna Nowińska (Katedra Postępowania Cywilnego KUL)

 

10.15-10.45 - Regulacje międzynarodowe odnoszące się do uznania i stwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych

* Aneta Biały (KUL)

 

10.45-11.15 - Sądownictwo arbitrażowe w prawie międzynarodowym publicznym

* Anna Kołtunowska (UW)

 

11.15 -11.45 - Działalność Stałego Trybunału Arbitrażowego i jego znaczenie

w rozwiązywaniu sporów

* Ewelina Streit (UMCS)

 

11.45-12.15 - Pytania i dyskusja

 

12.15-12.30 - Przerwa na kawę

 

Panel II: Arbitraż krajowy

Moderator: dr Paweł Cioch (Katedra Postępowania Cywilnego KUL)

 

12.30-13.00 - Polubowne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich na rynku usług finansowych

* dr Edyta Rutkowska (UWr)

 

13.00-13.30 - Sąd Giełdowy jako przykład sądu arbitrażowego

* Michał Czerniawski, Krzysztof Wawrzyniak (UW)

 

13.30-14.00 - Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

* Dariusz Kała (KUL)

 

14.00-14.30 - Pytania i dyskusja. Zakończenie sesji

 


12 marca 2008

 

Prawo w służbie demokracji - dyskusja panelowa

 

 

Collegium Jana Pawła II, sala C-101

 

10.00 - Otwarcie dyskusji

Moderator: ks. prof. dr hab. Antoni Kość - prodziekan WPPKiA KUL

 

Zasady tworzenia sprawiedliwego prawa

* dr Michał Chajda - adiunkt w II Katedrze Prawa Cywilnego KUL

 

Zasady i gwarancje demokratycznego państwa prawnego

* prof. dr hab. Marian Zdyb - kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS

 

Rola prawa karnego w demokratycznym państwie prawa

* prof. dr hab. Adam Strzembosz - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

 

 

13 marca 2008

 

Na PRAWO i co dalej, czyli ścieżki kariery prawnika

 

 

Collegium Jana Pawła II, sala C-613

 

10.00 - Spotkanie z pracownikami IPN

 

10.30 - Spotkanie z Aplikantem radcowskim

 

11.00 - Spotkanie z Aplikantem adwokackim

 

11.30 - Spotkanie z Aplikantem notarialnym

 

12.00 - Spotkanie z pracownikami prokuratury wojskowej

 

12.30 - Spotkanie z Aplikantem sądowym

 

13.00 - Spotkanie z Doradcą podatkowym

 

19.00 - Maraton filmów prawniczych - Aula im. Stefana kard. Wyszyńskiego:


„Bezmiar sprawiedliwości" - Polska 2006
„Michael Clayton" - USA 2007

 

 

Galeria zdjęć:

XVI Tydzień Prawników

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, godz. 22:05 - Natalia Dziczkowska