XXIV Tydzień Prawników odbył się na WPPKiA KUL w dniach 11 -16 kwietnia 2016 r. 

 

Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowało dla wszystkich studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji coroczne największe na naszym Uniwersytecie wydarzenie naukowe studentów Prawa!

Tydzień Prawników jest sztandarowym przedsięwzięciem, organizowanym od prawie 25 lat na naszym Uniwersytecie. W jego skład wchodzi cykl konferencji, szkoleń oraz dyskusji poświęconych obecności oraz roli prawa w naszym społeczeństwie.

Głównym tematem tegorocznej edycji było zagadnienie dostępu do darmowej pomocy prawnej.

W czasie XXIV Tygodnia Prawników zorganizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

- szkolenie: "Dostęp do informacji publicznej"


-szkolenie: "Nowe możliwości Legalisa"


- szkolenie: "Koszty sądowe w postepowaniu cywilnym" (Sekcja Prawa Cywinego i Procedury Cywilnej):


- szkolenie: : "Pisanie pism inicjujących postępowanie karne" poprowadzone przez Dr Grzegorza Skrobotowicza (Sekcja Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki):


-wykład połączony ze szkoleniem: "Wykładnia prawa w prawie podatkowym" poprowadzony przez Dr hab. Jadwigę Potrzeszcz 

 (Sekcja Teorii i Filozofii Prawa):


- warsztaty: ,,Rozliczenie PIT przez studenta oraz struktura skarbowości w Polsce" (Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego zaplanowała):


-szkolenie: "Uprawnienia pacjenta" (Sekcja prawa Medycznego i Farmaceutycznego):


- Wielki Finał IV edycji Gier Prawniczych – zwieńczenie trwającej ponad 4 miesiące rywalizacji w której dwie najlepsze drużyny spotkały się na symulacji rozprawy sądowej w której główną nagrodą był staż w kancelarii dla wszystkich członków wygranej grupy:


- Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną "Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersyteckich poradni prawnych w systemie poradnictwa prawnego” (we współpracy z Uniwersytecką Poradnią Prawną KUL oraz Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawa):Współorganizatorzy:
Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński Sp.k.
Stowarzyszenie Aktywna Europa

Patroni:
JM Ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomor Sosnowski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Uczelniany Samorząd Studentów KUL

 

 

plakat_TP_1

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016, godz. 19:00 - Piotr Majak