PROGRAM XIX TYGODNIA PRAWNIKÓW

Dzień pierwszy – 28 marca 2011 r. (poniedziałek)

 

Konferencja „Problematyka legalizacji substancji odurzających o działaniu narkotycznym”

Aula Kard. S. Wyszyńskiego, Gmach Główny KUL

Godz. 9:00

 

- Otwarcie XIX Tygodnia Prawników:

9:00 - Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

9:15 - Michał Mościcki – Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

 

- Prelekcja:

9:30 - Leszek Pietraszko – Sędzia Sądu Apelacyjnego, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

- Emisja filmu poświęconego „dopalaczom”

 

- Dyskusja:

10:30 - Prof. dr hab. Dariusz Dudek – Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL

11:00 - Insp. Dariusz Działo – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

11:30 - Prof. dr hab. Andrzej Leszek Dawidowicz – Wydział Chemii UMCS

12:00 - Dr Janusz Słodziński – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie

12:30 - Dr Radosław Hałas – Katedra Prawa Karnego KUL

 

 

Dzień drugi – 29 marca 2011 r. (wtorek)

 

Prawo w działaniu – spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych

Sala im. L. Kaczyńskiego, Collegium Iuridicum-300

Godz. 9:00

 

 

- Otwarcie:

9:00 - Michał Mościcki – Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

 

- Wystąpienia

9:30 - Jacek Gabryś – Komornik sądowy

10:00 - Adw. Piotr Sendecki – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

11:30 - Sławomir Chomoncik – aplikant radcowski

12:00 - Marlena Pakuła  – aplikant notarialny

12:30 – Piotr i Paweł Sławiccy – aplikanci ogólni

 

 

 

Dzień trzeci – 30 marca 2011 r. (środa)

 

Podnoszenie kwalifikacji studentów WPPKiA

 

- Szkolenia:

 

Godz. 9:30, sala CI-204

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej –
dr Edyta Krzysztofik (Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL)

 

Godz. 12:30, sala C-737

Prawnik a sztuka negocjacji – mgr Piotr Sławicki (Katedra Negocjacji i Mediacji)

 

Godz. 18:00, sala C-737

Tradycja i teraźniejszość, czyli słów kilka o KNSP KUL – Michał Mościcki (Prezes KNSP KUL)

 

 

Dzień czwarty – 31 marca 2011 r. (czwartek)

 

Coś dla ciała – coś dla ducha

 

- zabawy integracyjne dla Członków Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

J.M. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński

Dziekan Wydziału Prawa,

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

PATRONI

Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka

GTI LOSS

 

OBSŁUGA INFORMACYJNA

Radio Lublin
 
Galeria
Więcej [+]
Autor: Łukasz Lewkut
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2014, godz. 21:19 - Marcin Kasprzyk