I Tydzień Prawniczy

Katolicki Uniwersytet Lubelski

6-8 kwietnia 1987

 

 

W dniach 6-8 kwietnia 1987 odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim I Tydzień Prawniczy pod hasłem „W obronie poczętego życia". Sympozjum zorganizowało Koło Naukowe Prawników KUL. 

Obrady uczestników I Tygodnia Prawniczego poprzedziła Msza Św. celebrowana przez JM Ks. Bp. Prof. dr hab. P. Hemperka - Rektora KUL. Otwierając sympozjum, głos zabrał Ks. Prof. dr hab. Józef Krukowski - dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego KUL, który wprowadził uczestników w temat obrad i życzył ich owocnego przebiegu. 

Pierwszy referat pt. „Antropologiczno-etyczne aspekty przerywania ciąży" wygłosił mgr J. Gula (KUL). Referent podał wnikliwej krytyce rzekome kryteria odsuwające uznanie dziecka poczętego za osobę ludzką i podmiot prawa, na czas późniejszy niż chwila jego poczęcia. Następnie głos zabrała dr Hanna Gulanowska (KUL), wygłaszając referat pt. „Postawa lekarza wobec poczętego życia", w którym omówiła, z własnej praktyki, postawę, jaką winien zająć lekarz ginekolog-położnik wobec kobiety ciężarnej i dziecka poczętego.

W drugim dniu obrad pierwsza ponownie zabrała głos dr H. Gulanowska na temat: „Medyczne aspekty przerywania ciąży", podkreślając bardzo groźne konsekwencje tego tzw. „zabiegu" dla zdrowia kobiety i jej następnych dzieci. Psychologicznymi problemami kobiet zabijających własne, nienarodzone dzieci zajęła się dr D. Biela-Kornas (KUL), w referacie pt. „Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje przerywania ciąży". Kolejnym mówcą był ks. prof. T. Styczeń (KUL), który wygłosił wykład pt. „Dokument Dar Życia", przedstawiając filozoficzne i etyczne podstawy obrony poczętego życia zawarte w powyższym, najnowszym orędziu Stolicy Apostolskiej.

Po południu uczestnicy sympozjum zebrali się na dyskusji panelowej pod hasłem „Co robić?"; przedstawiając i komentując rozmaite inicjatywy podejmowane w naszym kraju w obronie poczętego życia.

Trzeci dzień sympozjum dotyczył problematyki ściśle prawnej ochrony interesów dziecka poczętego. Pierwszym prelegentem był ks. dr F. Lempa (KUL), który przedstawił referat pt. „Ochrona dziecka poczętego - w prawie kanonicznym". Prelegent omówił, jakie instrumenty prawa kanonicznego chronią poczęte dziecko, a także przedstawił problematykę kary ekskomuniki grożącej matce przerywającej ciążę i innym osobom z nią współpracującym. Kolejny referat pt. „Stare i nowe propozycje rozszerzenia prawnej ochrony matki ciężarnej i dziecka poczętego" przedstawił dr J. Mazurkiewicz (Wrocław). Referent zajął się istniejącymi możliwościami cywilno-prawnej ochrony dziecka poczętego i matki ciężarnej, a także przestawił bardzo interesujące propozycje rozszerzenia tej ochrony. Trzeci referat wygłosił dr M. Safjan (Warszawa, KUL) na temat „Ochrona prawna dziecka poczętego - próba nowego spojrzenia". Mówca przedstawił niezwykle skomplikowane problemy cywilno-prawne związane z zapłodnieniem poza organizmem matki, diagnostyką prenatalną i innymi najnowszymi technikami medycznymi. Ostatnim referatem na I Tygodniu Prawniczym był wykład dr M. Lubelskiego (Katowice) pt. „Ochrona prawno-karna życia dziecka poczętego". Udowodnił on w swym referacie brak prawno-karnej ochrony w PRL dziecka poczętego oraz poważne niedociągnięcia prawne w przepisach o dopuszczalności przerywania ciąży. Należy podkreślić, że każdy wykład odbywający się w ramach sympozjum, kończył się długą i ożywioną dyskusją.

Uczestnicy I Tygodnia Prawniczego mieli również możliwość obejrzenia wystawy i filmów poświęconych ochronie poczętego życia.

Organizatorzy, wykładowcy i uczestnicy I Tygodnia Prawniczego na KUL-u pragnęli swymi obradami choć w części odpowiedzieć na ewangeliczne wezwanie „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych  braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt. 25, 40).

 

 

Za Zarząd Koła Naukowego Prawników KUL

 

Andrzej Potempa

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2009, godz. 12:30 - Natalia Dziczkowska