Koło Naukowe Studentów Prawa KUL

 

zaprasza na konferencję

 

Prawo patentowe w polskim systemie prawnym

 

26 maja 2009


Sala C-101

 

Collegium Jana Pawła II

 

 

 

10:30 Rozpoczęcie konferencji

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan WPPKiA KUL

 

Dr Andrzej Herbet – Kurator KNSP KUL

 

Miłosz Rzepkowski – Prezes KNSP KUL

 

10:50 Aktualne aspekty prawa własności intelektualnej

Prof. dr hab. Maria Poźniak – Niedzielska – Katedra Prawa Handlowego i Gospodarczego UMCS

 

11:35 Wyczerpanie patentu

Dr Tomasz Sieniow – Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL

 

12:00 Przerwa na kawę.

 

12:15 Rzecznik patentowy – droga do zawodu

Anna Bełz – Dziekan Okręgu Lubelskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 

12:45 Patent europejski

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska – Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW

 

13:15 Dyskusja

 

13:45 Zakończenie konferencji

 

 

 

Sponsorzy

 

 

lomza_400

kpmg1_120

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2009, godz. 18:19 - Natalia Dziczkowska