VIII Tydzień Prawników

Katolicki Uniwersytet Lubelski

4-5 kwietnia 2000

 

 

 

Sądy powszechne w Polsce.

 

Stan obecny i perspektywy rozwoju

 

 

 

Patronat honorowy:

 

Hanna Suchocka

 

Minister Sprawiedliwości

 

 

 

 

4 kwietnia

 

Stan powszechnego sądownictwa w Polsce

 

 

 

10.15

Uroczyste otwarcie konferencji

* Ks. Prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

10.20-11.05

Europejskie standardy praw człowieka a sytuacja polskiego sądownictwa

* Mgr Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

11.05-11.55

Stan polskiego sądownictwa w ocenie rzecznika Praw Obywatelskich

* Prof. dr hab. Andrzej Zieliński

 

12.00-12.45

Konstytucyjne podstawy sądownictwa powsechnego w Polsce

* Dr hab. Dariusz Dudek

 

12.45-14.00

Przerwa obiadowa

 

14.00-14.45

Prawo do sądu - społeczne i ekonomiczne uwarunkowania jego realizacji

* Prof. dr hab. Grażyna Skąpska

 

14.45-15.30

Związanie sędziego ustawą

* Prof. dr hab. Andrzej Zoll

 

15.30-16.15

Wymiar sprawiedliwości w zakresie prawa karnego

* Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego

 

 

 

5 kwietnia

 

Reforma sądów powszechnych

 

 

 

13.15-14.00

Wypowiedzi Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w kwestii zmian systemowych w sądownictwie powszechnym

* Prof. dr hab. Adam Strzembosz

 

14.00-14.30

Reforma sądownictwa powszechnego wg projektów Ministerstwa Sprawiedliwości

* Stanisław Iwanicki, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 

15.00

Dyskusja dotycząca reformy sądownictwa

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, godz. 22:10 - Natalia Dziczkowska