VI Tydzień Prawników

Katolicki Uniwersytet Lubelski

8-10 grudnia 1997

 

 

 

Czynności prawne w obrocie handlowym

 

 


Uczestnicy-prelegenci oraz słuchacze zastanawiali się wspólnie nad istotą nowych instytucji prawa handlowego. Koło Naukowe gościło podczas wspomnianej imprezy państwa: prof. Elżbietę Traple, prof. Marię Poźniak-Niedzielską, prof. Ryszarda Skubisza, prof. Kazimierza Kruczalaka, dr Irenę Żakowską-Henzler, dra Jana Mojaka oraz Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego pana Krzysztofa Mikułę. Wykładowcy w swoich wypowiedziach poruszali kolejno problemy franchisingu, obrotu prawami na dobrach niematerialnych, licencji, leasingu, prawa wekslowego oraz zastawu rejestrowego. Sesja odbyła się w dniach 8-10 grudnia 1997 r. i obejmowała trzy dni wykładowe zakończone maratonem filmowym o tematyce prawniczej w kinie Bajka.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, godz. 22:01 - Natalia Dziczkowska