III Tydzień Prawników

Katolicki Uniwersytet Lubelski

5-6 maja 1994

 

 

 

Idea prawa sprawiedliwego w reformie polskiego systemu prawnego

 

 

 

 

5 maja

 

 

 

9.30

Msza Św. w Kościele Akademickim KUL

 

11.00

Otwarcie III Tygodnia Prawników przez JM Rektora KUL Ks. prof. dr hab. Stanisława Wielgusa

 

11.15

* O. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec

Co to jest prawo naturalne?

 

13.00

Przerwa

 

14.00

* Prof. dr hab. Marek Safjan (UW, KUL)

Prawo cywilne - między dogmatyką a ideą prawa słusznego

 

15.30

* Prof dr hab. Adam Strzembosz (I Prezes SN)

Równość wobec prawa w prawie rodzinnym na przykładzie regulacji dotyczącej rozwodu

 

17.00

* Prof. dr hab. Andrzej Wąsek (Komisja Reformy Prawa Karnego; UMCS, KUL)

Rzetelny proces karny w państwie prawa

 

 

6 maja

 

 

 

10.30

* Ks. Prof. dr hab. Marian Stasiak (Dziekan Wydziału Prawa KUL)

Idea sprawiedliwości w nauce Kościoła

 

12.00

* Dr Jan Mojak (Członek Komisji Papierów Wartościowych; UMCS, KUL)

Odradzanie się prawa papierów wartościowych w Polsce

 

13.30

Przerwa

 

14.30

Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak (Senator RP)

Polityka a prawo karne

 

16.00

Mec. Walerian Piotrowski (Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego I kadencji)

Dylematy polskiej konstytucji

 

17.30

Zamknięcie III Tygodnia Prawników

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, godz. 22:12 - Natalia Dziczkowska