Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Szanowni Państwo!

 

W związku z faktem, że Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw, od stycznia 2021 r. objął funkcję tzw. Realizatora dla usług tłumaczeń i korekt obcojęzycznych uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące realizacji ww. usług znajdą Państwo w zakładce TŁUMACZENIA.

 

Zapraszamy do kontaktu!

2021-03-03

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Szanowni Państwo, 

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349). Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się nowym wykazem czasopism naukowych i informacjami na ten temat.

 

https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a .

https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda

https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a

2021-03-02

Konsultacje "Bliżej Naukowca"

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy o wznowieniu cyklu konsultacji "Bliżej naukowca".

 

Zachęcamy do kontaktu w sprawach związanych z:

 

1) upowszechnianiem dorobku naukowego

2) publikowaniem w otwartym dostępie

3) zarządzaniem danymi badawczymi

4) prawami autorskimi

5) deponowaniem w Repozytorium

6) publikowaniem w wysokopunktowanych czasopismach i wydawnictwach

7) procedurami administracyjnymi KUL dotyczącymi publikowania.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8.00 do 15.30.

 

Konsultacje prowadzimy z wykorzystaniem komunikatora: Czat z bibliotekarzem bądź po wcześniejszym uzgodnieniu w online MS Teams.

 

Wejście na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej: http://www.bu.kul.pl/aktualnosci,11538.html

 

Wejście bezpośrednie: https://buchat.kul.pl/index.php/chat

 

Można skorzystać również z innych źródeł komunikacji: e-mail: repozytorium@kul.pl lub w systemie zgłoszeń na e-kul.

2021-02-08

Informacja

Szanowni Państwo,

 

w związku z sytuacją epidemiczną Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw KUL pracuje w trybie mieszanym, dlatego wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Natomiast w sprawach wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr ROP-0101-281/2020 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 bardzo prosimy o umawianie wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną na określoną godzinę.

 

Dziękujemy!

Zespół DRiPW

2020-09-29

Informacja

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że obsługa finansowa czasopism oraz monografii wydawanych w wydawnictwach zewnętrznych obecnie mieści się w Gmachu Głównym KUL w sali GG-B (sala bankietowa). Kontakt telefoniczny będzie możliwy pod nr 81 445 31 91.

 

Zespół DRiPW

2020-07-22

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 27 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw jako jednostka organizacyjna administracji został włączony w strukturę Wydawnictwa KUL.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 roku. 

2020-05-28

Tymczasowa zmiana lokalizacji Działu

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że tymczasowo, od dnia 13 czerwca 2019 roku,

siedzibą Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw jest pokój 303A,

mieszczący się na III piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27.

 

Zmiana ta będzie funkcjonować do odwołania.

 

Informujemy również, że kontakt telefoniczny z pracownikami Działu jest już możliwy.

 

Za dotychczasowe utrudnienia przepraszamy!

2019-06-13

Program "Wsparcie czasopism naukowych" - OFICJALNE WYNIKI!!!

 

 

Z ogromną radością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism, które otrzymają finansowanie w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”.

 

Na liście znalazło się 11 tytułów czasopism wydawanych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Cieszy nas docenienie projektów, tym bardziej, że współpracowaliśmy z redakcjami przy ich tworzeniu i procedowaniu.

 

Serdecznie gratulujemy redakcjom czasopism:

 

- Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne,

 

- Linguistics Beyond and Within,

 

- Quêtes littéraires,

 

- Review of European and Comparative Law,

 

- Społeczeństwo i Rodzina,

 

- Studia Nauk Teologicznych PAN,

 

- Studia Prawnicze KUL,

 

- Studia z Prawa Wyznaniowego,

 

- TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych,

 

- Vox Patrum,

 

- Zeszyty Naukowe KUL.

 

 

Wśród nagrodzonych znalazły się również 3 czasopisma wydawane przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz 1 czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

Raz jeszcze gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa dotyczącym wyników oraz z oficjalną listą laureatów.

 

 

2019-03-28

„Wsparcie czasopism naukowych” - wyniki oceny eksperckiej programu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki oceny eksperckiej pierwszej edycji programu „Wsparcie czasopism naukowych”. W konkursie wzięło udział 1025 redakcji czasopism naukowych, w tym 13 z KUL.

Z radością informujemy, że pozytywnie oceniono 12 wniosków naszej uczelni! Ze względu na ograniczone możliwości finansowe resortu nauki spośród wniosków wybrano te, które uzyskały – w zależności od dyscypliny – minimum 70 lub 75 punktów na 100 możliwych. W efekcie KUL otrzymał rekomendacje do finansowania 10 projektów.

Warto zaznaczyć, że dwa spośród wniosków KUL otrzymały maksymalną liczbę punktów!

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym redakcjom!

2019-03-05