Aktualności

Relokacja Działu Repozytorium do Konwiktu

Uprzejmie informujemy, że Dział Repozytorium i Pozycjonowania
Wydawnictw został przeniesiony do budynku Konwiktu.

Asystent deponowania tymczasowo pozostaje w p. CP-21

Nowa siedziba Działu znajduje się na I piętrze w pokojach
od 110 do 116
(nad stołówką akademicką patrz pkt. 10).
Szczegóły TUTAJ

2023-01-11

Podpisanie umów sukcesywnych na realizację usług tłumaczeń

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że można już zlecać tłumaczenia tekstów naukowych i tekstów na potrzeby jednostek administracyjnych w ramach zawartych umów sukcesywnych. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących procedur znajdują się w zakładce TŁUMACZENIA.

2022-04-27

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Szanowni Państwo, 

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349). Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się nowym wykazem czasopism naukowych i informacjami na ten temat.

 

https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a .

https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda

https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a

2021-03-02


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona