Aktualności

Podpisanie umów sukcesywnych na realizację usług tłumaczeń

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że można już zlecać tłumaczenia tekstów naukowych i tekstów na potrzeby jednostek administracyjnych w ramach zawartych umów sukcesywnych. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących procedur znajdują się w zakładce TŁUMACZENIA.

2022-04-27

Nowy cykl konsultacji: Wiedza bez granic – godzina dla e-naukowca

Szanowni Państwo,

zapraszamy do skorzystania ze spotkań warsztatowo-konsultacyjnych Wiedza bez granic – godzina dla e-naukowca, których celem jest wsparcie Państwa w upowszechnianiu swojego dorobku naukowego z wykorzystaniem Internetu.

Oferujemy szeroką pomoc w zakresie deponowania publikacji w Repozytorium Instytucjonalnym KUL (samodzielnego i za pośrednictwem asystenta deponowania), elementów prawa autorskiego i licencji Creative Commons, przygotowania publikacji do upowszechniania za pośrednictwem Internetu (Academic SEO), planów zarządzania danymi badawczymi i otwartego dostępu.

W trakcie konsultacji można także uzyskać informacje na temat procedur usług tłumaczenia i wydawania monografii w wydawnictwach zewnętrznych koordynowanych przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw.

W każdy czwartek od godz. 12:00 do 13:00 pracownicy Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw pełnią dyżur on-line za pośrednictwem Microsoft Teams albo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (81 454 53 36) w siedzibie Działu CP-21.

Najbliższe spotkanie czwartek 30 czerwca 2022 r.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af44ae39762c94478a534ec526775987b%40thread.tacv2/1646138820975?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%221da12ea2-2f87-4911-806d-5a0e8026c7a3%22%7d

2022-03-01

Zmiana lokalizacji Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że pracownicy Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw zajmujący się zadaniami z zakresu:

 

- Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych

- Obsługa finansowa czasopism

- Sekretarz redakcji czasopism KUL (Zeszyty Naukowe KUL, Studia i Analizy Nauk o Polityce, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne oraz Przegląd Prawno-Ekonomiczny),

 

w tym również Kierownik Działu

od dnia 7.10.2021 r. mają swoją siedzibę w Centrum Transferu Wiedzy, pok. CTW-15.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

 

2021-10-08

Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Szanowni Państwo!

 

W związku z faktem, że Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw, od stycznia 2021 r. objął funkcję tzw. Realizatora dla usług tłumaczeń i korekt obcojęzycznych uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące realizacji ww. usług znajdą Państwo w zakładce TŁUMACZENIA.

 

Zapraszamy do kontaktu!

2021-03-03

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Szanowni Państwo, 

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349). Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się nowym wykazem czasopism naukowych i informacjami na ten temat.

 

https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a .

https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda

https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a

2021-03-02


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona