Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje wydane "pod patronatem" bądź przy współpracy naszej Katedry:


SERIA: UZALEŻNIENIA. FAKTY I MITY

Pragniemy być blisko naszych Czytelników. Wiele osób przeżywa dramaty związane z różnymi uzależnieniami: czy to od substancji chemicznych, czy od różnego typu czynności. Wokół tych zagadnień narosły mity, które pogłębiają problem, a nie pomagają w jego rozwiązaniu. Chcemy je obalać i wskazywać drogi wyjścia. Takie zadanie stawia przed sobą seria: „Uzależnienia. Fakty i Mity", która powstała z inicjatywy naszej Katedry. W tej serii ukazały się nastepujące tytuły:


fakty1SEKTY. Destrukcyjne grupy kultowe
ks. Dariusz Sikorski, ks. Sławomir Bukalski

Książka ta bada psychofizyczne podłoże uzależnienia od grupy kultowej, omawia mechanizmy jej działania, a także sposoby wyzwolenia się spod jej niszczącego wpływu.
Pomocna zarówno specjalistom, rodzicom i wychowawcom, jak też młodzieży - najbardziej narażonej na manipulacje ze strony sekt.


Lublin 2004, Wydawnictwo Gaudium
oprawa miękka, format 115x185, s. 228
ISBN 83-88615-43-2
fakty2ALKOHOL
Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska-Głodowicz

Druga z serii publikacja Alkohol, stara się wielostronnie przedstawić problem używania i nadużywania alkoholu oraz uzależnienia i współuzależnienia od niego. Mówi także o możliwościach zapobiegania temu nałogowi.


Lublin 2004, Wydawnictwo Gaudium
oprawa miękka, format 115x185, s. 228
ISBN 83-88615-71-8

fakty3NARKOTYKI
Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk OFM Conv.

Narkomania to pojęcie niejednoznaczne. Najczęściej stosowane jest ono do oznaczenia dwóch rodzajów sytuacji związanych z używaniem substancji chemicznych. W wąskim zakresie pojęcie to dotyczy przyjmowania substancji opiatowych. Natomiast w sensie szerokim oznacza nałogowe używanie różnych substancji psychoaktywnych prowadzących do uzależnienia.


Lublin 2004, oprawa miękka, format 115x185, s. 288
Wydawnictwo Gaudium
ISBN 83-89659-11-5

Wśród wielu zagdnień podejmowanych w ramach prac badawczych przez Katedrę podejmowane są zagadnienia dotyczące nieprzystosowania społecznego, czyli szeroko rozumianej przestępczości. Przy aktywnym udziale naszej Katedry ukazały się publikacje podejmujące tę problematykę:


autorytetAutorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacyjnych
red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska


Przedstawiona publikacja jest zbiorem wystąpień prezentowanych podczas sympozjum, które miało na celu naukową refleksję nad obszerną i trudną problematyką dotyczącą relacji służb penitencjarnych do skazanych.

Myśl przewodnia sympozjum pojawiła się w związku z potrzebą zwrócenia uwagi na pracę służb penitencjarnych, niedocenianą i często niewłaściwie ocenianą w różnych kręgach społecznych. Książka adresowana jest do osób i środowisk zainteresowanych problematyką prawa penitencjarnego, prawa karnego, psychologów, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych rolą służb penitencjarnych penitencjarnych wizją zmian w więziennictwie.

Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 348; ISBN 83-7363-214-X

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2011, godz. 21:58 - Weronika Augustynowicz