Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje wydane "pod patronatem" bądź przy współpracy naszej Katedry:

 

 

I.Niewiadomska, W.Augustynowicz (2017). Uzależnienie od Internetu, jako efekt korzystania z nowych technologii cyfrowych.  Psychologiczno-pastoralne wyzwania człowieka w wirtualnym. Poznań: Edukacja, teologia i dialog.

Tekst publikacji

 

I.Niewiadomska, W.Augustynowicz (2016). Inclusion- psychosocial aspects. Lublin: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy

Tekst publikacji

 

J. Chwaszcz, I. Niewiadomska, S. Fel, M. Wiechetek, A. Palacz-Chrisidis (2015). Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Warszawa: PWN

Tekst publikacji

 

J. Chwaszcz, B. Lelonek-Kuleta (2016). G a m b l i n g and Internet addictions – epidemiology and treatment.  Lublin: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy

http://ipip.info.pl/images/2016_1/psychoprevention_monografia1-2016_v7.pdf 

 

J. Chwaszcz, I. Niewiadomska (2016). Meaning of resources in social inclusion. Lublin.

 Tekst publikacji

 

J.Chwaszcz, J. Gorbaniuk (2015).  Family growth supporting resources.Lublin: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy  
http://ipip.info.pl/images/2015_4/FamilyGrowthSupportingResources4-2015.pdf 

 

I.Niewiadomska, A.Palacz- Chrisidis (2016). Zmiany kryteriów w diagnozowaniu zaburzeń związanych z hazardem oraz uzależnień chemicznych i czynnościowych

http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/31 

 

 

 

Publikacja  Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym powstała w ramach projektu "PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Augustynowicz, A. Palacz-Chrisidis, M. Wiechetek, I. Niewiadomska, S. Fel, J. Chwaszcz, R. Bartczuk (2015). Sądziedzki kapitał społeczny a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież

https://tnkul.pl/en-rns2015volume43no4-14 

  

Innowacyjne_narzedzia

Rozdzial_I

Rozdzial_II

Rozdzial_III

Rozdzial_IV

Rozdzial_V

Kwestionariusz_Diagnozy_Kondycji

Skala_Gotowosci_Arkusz_Prezentacji_dla_Badacza

Skala_Gotowosci_M_i_K

 

Publikacja Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierającego powstała w ramach projektu "PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Religiosity as a factor protecting against problem behaviour in adolescence 

https://www.degruyter.com/view/j/pepsi.2015.21.issue-1-2/pepsi-2015-0003/pepsi-2015-0003.xml 

 

Iwona Niewiadomska, Stanisław Fel

http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/1529 

 

Doświadczanie stresu jako czynnik wpływający na poziom psychospołecznego przystosowania u osób jednokrotnie i wielokrotnie karanych sankcjami izolacyjnymi 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=521889 

 

FORMY PRZYSTOSOWANIA MŁODZIEŻY W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

https://www.kul.pl/files/102/articles/2015_4/zn_kul_2015_4_a_niewiadomska_fel.pdf 

 

I. Niewiadomska, J. Chwaszcz, W. Augustynowicz, R. Bartczuk (2014). Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierającego. Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie NATANAELUM, Drukarnia TEKST s.j. Emilia Zonik i wspólnicy

 

ksiazka_readaptacja_spoleczno-zawodowa_wiezniow

rozdzial_1

rozdzial_2

rozdzial_3

rozdzial_4

rozdzial_5

rozdzial_6

rozdzial_7

rozdzial_8

Kwestionariusz_czynnikow_Wzmacniajacych_poczucie_skutecznosci_zawodowej

Kwestionariusz_czynnikow_wzmacniajacych_poczucie_wlasnej_skutecznosci

Kwestionariusz_monitorowania_sukcesow_spoleczno-zawodowych

Kwestionariusz_monitorowania_sukcesow_spoleczno-zawodowych_probanta

Kwestionariusz_potencjalu_psychospolecznego_wieznia

Kwestionariusz_potrzeb_zawodowych_menagera_readaptacji

Kwestionariusz_zasobow

Kwestionariusz_zasobow_probanta_wersja_strata

Kwestionariusz_zasobow_probanta_Wersja_Zysk

Metoda_przesiewowa_do_oceny_poziomu_wiedzy_na_temat_instytucjonalnego_kapitalu_wspierajacego

Screening_umiejetnosci_korzystania_z_nowych_technologii_w_procesie_wspierania_readaptacji_wiezniow

 

Publikacje: "Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?" oraz "Raport z badań z rekomendacjami" powstały w ramach projektu badawczego "Więzi społeczne zamiast więzień - wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Spis_tresci

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Wstep

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_I

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_II

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_III

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_IV

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_V

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_VI

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_VII

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_VIII

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_IX

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Rozdzial_X

Jak_skutecznie_zapobiegac_karierze_przestepczej_-_Biogramy

 

 

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-_O_projekcie

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-Podstawy_teoretyczne_badan

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-_Charakterystyka_narzedzi

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-_Osoby_badane

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-_Metody_analiz_statystycznych

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-_Wyniki_badan_w_grupie_aktualnych_wiezniow

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-_Wyniki_badan_w_grupie_bylych_wiezniow

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-_Wyniki_badan_w_grupie_nieletnich

Raport_z_badan_z_rekomendacjami_-_Rekomendacje

 

Publikacja Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem powstała w ramach projektu "Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem", współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

I. Niewiadomska, W. Augustynowicz, A. Palacz-Chrisidis, R. P. Bartczuk, M. Wiechetek (2014). Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem. Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie NATANAELUM

 

Cala_Ksiazka_Bateria_metod_oceny_ryzyka_zaburzen_hazardowych_rec

Wprowadzenie

Bispoleczne_Narzedzie_Przesiewowe_BBGS

Kwestionariusz_Motywow_Hazardowych_GMQ

Kwestionariusz_Przekonan_i_Postaw_wobec_Hazargu_GABS

Skala_Mysli_zwiazanych_z_Hazardem_GRCS

Arkusz_BBGS

Arkusz_GMQ

Arkusz_GABS

Arkusz_GRCS

 

 

M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.) (2010). Paths to the person. Community Assignments in Achieving Individual Prevention Goals. Lublin-Rome: Wydawnictwo KUL & The Pontifical Council for Health Care Workers

 

Paths_to_the_person

Paths_to_the_person_1_23-44

Paths_to_the_person_2_45-66

Paths_to_the_person_3_219-238

Paths_to_the_person_4_239-266

Paths_to_the_person_5_287-308_1

Paths_to_the_person_6_309-330_1

Paths_to_the_person_7_359-380

 

M. Kalinowski, I. Niewiadomska, L. Szot (red.) (2014). Cierpienie między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne. 

 

Cierpienie._Miedzy_sensem_a_bezsensem

Rozdzial_Dynamika_cierpienia

Rozdzial_Osamotnienie_jako_zrodlo_cierpienia

Rozdzial_Znaczenie_wspolnot_samopomocowych

 

M. Kuć, I. Niewiadomska (red.) (2004). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL

 

Mozliwosci_i_ograniczenia_badan...

Nasilenie_psychologicznego_syndromu...

Opinie_skazanych...

 

J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.) (2004). Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL

 

Autorytet_i_godnosc_sluzb_penitencjarnych

Zapobieganie_czynnikom_wywolujacym_stres

 


SERIA: UZALEŻNIENIA. FAKTY I MITY

Pragniemy być blisko naszych Czytelników. Wiele osób przeżywa dramaty związane z różnymi uzależnieniami: czy to od substancji chemicznych, czy od różnego typu czynności. Wokół tych zagadnień narosły mity, które pogłębiają problem, a nie pomagają w jego rozwiązaniu. Chcemy je obalać i wskazywać drogi wyjścia. Takie zadanie stawia przed sobą seria: „Uzależnienia. Fakty i Mity", która powstała z inicjatywy naszej Katedry. W tej serii ukazały się nastepujące tytuły:

fakty1SEKTY. Destrukcyjne grupy kultowe

ks. Dariusz Sikorski, ks. Sławomir Bukalski

Książka ta bada psychofizyczne podłoże uzależnienia od grupy kultowej, omawia mechanizmy jej działania, a także sposoby wyzwolenia się spod jej niszczącego wpływu.
Pomocna zarówno specjalistom, rodzicom i wychowawcom, jak też młodzieży - najbardziej narażonej na manipulacje ze strony sekt.


Lublin 2004, Wydawnictwo Gaudium
oprawa miękka, format 115x185, s. 228
ISBN 83-88615-43-2
fakty2ALKOHOL
Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska-Głodowicz

Druga z serii publikacja Alkohol, stara się wielostronnie przedstawić problem używania i nadużywania alkoholu oraz uzależnienia i współuzależnienia od niego. Mówi także o możliwościach zapobiegania temu nałogowi.


Lublin 2004, Wydawnictwo Gaudium
oprawa miękka, format 115x185, s. 228
ISBN 83-88615-71-8

fakty3NARKOTYKI
Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk OFM Conv.

Narkomania to pojęcie niejednoznaczne. Najczęściej stosowane jest ono do oznaczenia dwóch rodzajów sytuacji związanych z używaniem substancji chemicznych. W wąskim zakresie pojęcie to dotyczy przyjmowania substancji opiatowych. Natomiast w sensie szerokim oznacza nałogowe używanie różnych substancji psychoaktywnych prowadzących do uzależnienia.


Lublin 2004, oprawa miękka, format 115x185, s. 288
Wydawnictwo Gaudium
ISBN 83-89659-11-5mediaMedia
red. Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, ks. Dariusz Sikorski SDS

(...) Środki masowego przekazu stanowią współcześnie istotny czynnik kształtujący kulturę społeczną i postawy ludzi. Stają się także przedmiotem badań i dyskusji na gruncie wielu dziedzin nauki. Mass media budzą również zainteresowanie psychologii. Głównym obszarem badań jest wpływ treści medialnych na człowieka. Stwierdzono różnorakie formy oddziaływania mediów na odbiorcę, zarówno pozytywne, jak i negatywne (...).Lublin 2005, ss. 190
Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7363-234-4
Gaudium ISBN 83-89659-12-3


jedzenieJedzenie
Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk


(...) Z różnorodności funkcji spełnianych przez jedzenie wynikają również nieprawidłowości w zakresie odżywiania. Jeśli chodzi o jedzenie, trudno wyznaczyć ostre granice między normą a patologią. Można jednak stwierdzić, że wymienione zaburzenia nie stanowią jednorodnej grupy, a do chwili obecnej zaledwie kilka z nich poznano na tyle dobrze, że wyznaczono kryteria ich diagnozowania. Analizując problemy występujące w anoreksji, bulimii, otyłości czy zespole gwałtownego objadania się, można wysunąć wniosek, że występują w nich cechy spełniające kryteria uzależnienia o charakterze czynnościowym, szczególnie dysfunkcje w zakresie okresowej lub stałej kontroli zachowań (...).

Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 280
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-18-2
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-250-6


pracaPraca
ks. Mirosław Kalinowski, Iwona Czuma, Małgorzata Kuć, Agnieszka Kulik

(...) Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno - w ciągu ostatnich 15 lat intensywnego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego. W okresie komunizmu i gospodarki nakazowo-rozdzielczej następowała raczej degradacja wartości pracy, a zaangażowanie w aktywność zawodową nie przekładało się na wymierne pożytki. Powszechny brak powiązania między efektywnością wykonywanej pracy, uzyskiwanym wynagrodzeniem i możliwościami konsumpcyjnymi stanowił czynnik powstrzymujący przed angażowaniem się w działalność zawodową. Wraz z przemianami gospodarczymi w naszym kraju wzrosła wartość pracy w wymiarze społecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Na znaczeniu zyskało samo posiadanie zatrudnienia, jak też jakość wykonywanej pracy. Bezrobocie z jednej strony, a z drugiej - obfitość dóbr konsumpcyjnych, które można nabyć za pieniądze uzyskiwane z działalności zawodowej, powodują, iż praca jest wartością cenioną przez ludzi. (...)

Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 208
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-28-X
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-262-X


kulty_publicznosciKulty publiczności
Iwona Niewiadomska, ks. Mirosław Kalinowski, ks. Dariusz Sikorski

(...) Wśród różnego typu zastępczych form religijności można wyodrębnić kulty publiczności, które charakteryzują się powszechnością (duża grupa odbiorców), niską specyficznością (duża zmienność klientów; brak stałych członków) oraz różnorodnością ofert służących zaspokojeniu sfrustrowanych potrzeb nabywców. Ze względu na przedstawione kryteria do kultów szerokiego zasięgu można zaliczyć zabobony, stosowanie amuletów, astrologię, wróżbiarstwo, ezoterykę, okultyzm, magię czy medycynę niekonwencjonalną. (...)Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 208
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-32-8
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-271-9


hazardHazard
Iwona Niewiadomska, Małgorzata Brzezińska, Bernadeta Lelonek

(...) Państwo zawsze odzyskuje pieniądze zainwestowane w gry i zawsze przewyższają one sumę wygranych przez indywidualnych hazardzistów. Tak naprawdę jedynym sposobem wygranej jest... nie grać. Istnieje tylko jeden dobry powód, żeby oddawać się grom hazardowym - jest to przekonanie o tym, że płacimy za mało podatków na państwo i w związku z tym chcemy to nadrobić. Gry losowe są "podatkami w przebraniu", które wypełniają kasy państwa, a czasem - organizacji kryminalnych. (...)Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 240
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-31-X
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-266-2


seksSEKS
Iwona Niewiadomska, Joanna Chwaszcz, Blandyna Kołodziej, Bożena Śpila

(...) Ze zjawiska płciowości człowieka wynika zdolność rozpoznawania i reagowania na dwojakiego rodzaju bodźce seksualne. Pierwszy - stanowią bodźce rozpoznawane zmysłami, a drugi - wyobrażenia, pojęcia i wartości, którymi osoba kieruje się w życiu. Z tego względu znacznie rozszerza się zakres sytuacji, które u człowieka wywołują pragnienie podjęcia czynności erotycznych. W przeciwieństwie do innych popędów, określenie bodźca seksualnego nie jest łatwe. Nigdy nie wiadomo z całą pewnością, co wyzwoli napięcie seksualne, a co je zahamuje (...).


Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 234
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-14-X
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-241-7


tytonTytoń
ks. Czesław Cekiera

(...) M. Russell, lekarz z Wielkiej Brytanii, który przez wiele lat zajmował się problemem przedwczesnej umieralności wynikającej z palenia, stwierdził, że w „dziejach ludzkości żaden inny, biologicznie niepotrzebny czynnik nie znaczył tak wiele dla tak wielu ludzi, którzy po tak niewielu doświadczeniach wstępnych potrzebują go tak często, tak regularnie i przez tak wiele lat, mimo że tak bardzo starają się bez niego obejść" (...).Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 234
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-22-0
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-252-2


Wśród wielu zagdnień podejmowanych w ramach prac badawczych przez Katedrę podejmowane są zagadnienia dotyczące nieprzystosowania społecznego, czyli szeroko rozumianej przestępczości. Przy aktywnym udziale naszej Katedry ukazały się publikacje podejmujące tę problematykę:


autorytetAutorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacyjnych
red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska


Przedstawiona publikacja jest zbiorem wystąpień prezentowanych podczas sympozjum, które miało na celu naukową refleksję nad obszerną i trudną problematyką dotyczącą relacji służb penitencjarnych do skazanych.

Myśl przewodnia sympozjum pojawiła się w związku z potrzebą zwrócenia uwagi na pracę służb penitencjarnych, niedocenianą i często niewłaściwie ocenianą w różnych kręgach społecznych. Książka adresowana jest do osób i środowisk zainteresowanych problematyką prawa penitencjarnego, prawa karnego, psychologów, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych rolą służb penitencjarnych penitencjarnych wizją zmian w więziennictwie.

Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 348; ISBN 83-7363-214-X


osobowosc

OSOBOWOŚĆ PRZESTĘPCY A PROCES RESOCJALIZACJI

red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska


Publikacja jest próbą znalezienia odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań: Czym charakteryzuje się osobowość sprawcy przestępstwa? Czym różni się ona od osobowości nieprzestępcy? Jaki jest związek pomiędzy osobowością przestępcy a jego resocjalizacją? W jakim zakresie cechy osobowości przestępcy wpływają na skuteczność działań resocjalizacyjnych?
Praca dotyczy szczególnego rodzaju zachowania, tj. zachowania łamiącego normy prawa karnego. Każde takie zachowanie rodzi pytania o jego przyczyny, o to, czy istnieją sposoby, które pozwoliłyby mu zapobiec. Odpowiedź na kryminologicznie istotne pytanie, dlaczego jednostka wchodzi w konflikt z prawem karnym, wynika z analizy roli osobowości w regulacji zachowań człowieka. Równolegle w publikacji prowadzone są rozważania o osobowościowym podłożu oddziaływań resocjalizacyjnych, badanych w aspekcie ich skuteczności.
Znaczna część książki poświęcona jest opisowi uwarunkowań dynamizmu przestępczotwórczego, co pozwoliło dojść do ustaleń z zakresu etiologii czynu naruszającego normy prawa karnego. Niewątpliwa rola przypada tu - jak stwierdzono - sferze warunków wewnętrznych (podmiotowych, endogennych, osobowościowo-charakterologicznych). Przedmiotem kilku prezentowanych artykułów jest efektywność procesu resocjalizacji w zależności od cech osobowości przestępcy. Aby proces ten przyniósł pożądane rezultaty, konieczna jest zgoda zainteresowanego na podjęcie oddziaływań korygujących.
Książka, będąca rezultatem współpracy środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze Służbą Więzienną, jest adresowana zarówno do przedstawicieli różnych specjalizacji, zajmujących się osobowością przestępcy oraz jej wpływem na skuteczność resocjalizacji, jak i do funkcjonariuszy zakładów penitencjarnych. Wiele skorzystać z niej mogą także studenci prawa, psychologii, pedagogiki i socjologii, zainteresowani poruszaną problematyką i nieobojętni na ważną kwestię społeczną, jaką jest resocjalizacja przestępców.

Lublin 2005, TN KUL, format B5, ss. 264; ISBN 83-7306-239-4


rola

Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji

red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska

Prezentowana publikacja jest interdyscyplinarną próbą znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące roli wartości moralnych zarówno w procesie socjalizacji, jak i w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Pytania tego typu są wielokrotnie stawiane w kontekście różnego rodzajów patologii społecznej, w tym również zachowań o charakterze przestępczym. Bezpośrednią inspiracją do powstania niniejszego opracowania było sympozjum naukowe pt. „Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji", które odbyło się 13 listopada 2004 roku dzięki inicjatywie i zaangażowaniu osób reprezentujących Katedrę Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Katedrę Kryminologii i Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie, Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie oraz Zakład Karny w Zamościu. Publikacja jest adresowana do wszystkich osób, które są zainteresowane zagadnieniami związanymi z wielowymiarową problematyką socjalizacji i resocjalizacji. Szczególną grupę adresatów stanowią osoby odpowiedzialne zawodowo za proces dostosowania podopiecznych do obowiązujących norm społecznych, dla których omawiane zagadnienia nie stanowią jedynie przedmiotu teoretycznych rozważań, ale również są związane z ich praktyczną realizacją - przede wszystkim nauczyciele, sędziowie czy kadra zatrudniona w instytucjach penitencjarnych.

Lublin 2005, Wydawnictwo KUL, format B5, ss. 262; ISBN 83-7363-300-6

 

Autor: Paweł Polakiewicz
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 12:28 - Marta Szaro