Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

http://www.narkomania.gov.pl

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

http://www.parpa.pl/

 

Stowarzyszenie Natanaelum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii

http://natanaelum.pl/

 

 

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 01:29 - Marta Szaro