Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej jest patronem naukowym projektów:

 

- PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim, realizowany przez Fundację Rozwoju KUL w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, Stowarzyszeniem Natanaelum oraz Pracodawcami Ziemi Lubelskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego modelwspolpracy.lublin.pl

 

 

- PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczajacym zakłady karne, realizowany przez Fundację Rozwoju KUL w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, Stowarzyszeniem Natanaelum oraz Przedsiębiorstwem Polimex Mostostal S.A. w Warszawie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego www.narzedziawspolpracy.pl

 

 

Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem, realizowany przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii natanaelum.pl

Autor: Marta Szaro
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 01:20 - Marta Szaro