Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje wydane w 2008 roku "pod patronatem" bądź przy współpracy naszej Katedry:

 

 „Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn”. Monografia autorstwa dr Joanny Chwaszcz. Recenzowana przez: ks. prof. dr hab. Cz. Cekierę i prof. dr hab. B. Hołysta. Jest pierwszym w Polsce psychologicznym studium nad osobowością bezdomnych. Powstała na bazie badań empirycznych bezdomnych mężczyzn. Wyjaśnia poprzez czynniki podmiotowe i społeczne dynamikę stawania się bezdomnym jak i różnorodność form funkcjonowania bezdomnych mężczyzn. Książka skierowana jest do osób zajmujących się przeciwdziałaniem bezdomności, readaptacją społeczną i zawodową oraz studentów chcących pogłębić wiedzę z zakresu psychologii wykluczenia społecznego.

Lublin 2008, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 192, ISBN 978-83-7306-399-0


Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2011, godz. 13:14 - Karol Goral