Rozprawy doktorskie

 

 

2010

 • P. Kulicki. Koncepcja moralności życia społecznego w ujęciu Marciano Vidala. Lublin (29.03.2010). Promotor: ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Marian Graczyk (UKSW), ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL.

 • D. Koszyka. Życie konsekrowane w służbie cywilizacji miłości. Studium teologicznomoralne. Lublin (29.09.2010). Promotor: ks. dr hab. K. Jeżyna, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (UPJPII, Kraków, o. prof. dr hab. A. Derdziuk (KUL).

 

2009

 

 • S. Drobyk. Moralna problematyka eutanazji w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin (28.01.2009). Promotor: o. dr hab. A. Derdziuk, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. S. Warzeszak (UKSW), ks. dr hab. J. Gocko, prof. KUL.

 • M. Stryczek. Aksjologia sportu. Studium teologicznomoralne. Lublin (05.05.2009). Promotor: ks. dr hab. J. Gocko, prof. KUL. Recenzenci: Prof. dr hab. Z. Dziubiński (AWF Warszawa), Bp dr hab. J. Wróbel, prof. KUL.

 • J. Drwal. Moralne aspekty wstydu. Studium teologicznomoralne w świetle posoborowej literatury teologicznej Lublin (7.05.2009). Promotor: o. dr hab. A. Derdziuk, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. P. Góralczyk (UKSW), ks. dr hab. S. Nowosad, prof. KUL.

 • J. Sereda. Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Olejnika. Lublin (12.06.2009). Promotor: o. dr hab. A. Derdziuk, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. M Graczyk (UKSW), ks. dr hab. K. Jeżyna, prof. KUL.

 • J. Podzielny. Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki teologicznej. Lublin (24.06.2009). Promotor: ks. dr hab. S. Nowosad, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. P. Morciniec (UO Opole), ks. prof. dr hab. F. Greniuk (KUL).

 • M. Kolejak. Prawda jako fundament życia chrześcijańskiego wg Pavla Straussa (1912-1994). Lublin (24.06.2009). Promotor: ks. dr hab. S. Nowosad, prof. KUL. Recenzenci: Bp prof. dr hab. F. Tondra (Słowacja), ks. dr hab. J. Gocko, prof. KUL.

 • A. Oleszko. Etyka a teologia moralna. Poszukiwania metodologiczne w polskiej posoborowej teologii moralnej. Lublin (25.06.2009). Promotor: o. dr hab. A Derdziuk, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. I. Mroczkowski (UKSW), Bp dr hab. J. Wróbel, prof. KUL.

 • L. Białek. Wiara, nadzieja i miłość jako fundamentalne postawy moralne według Giuseppe Angeliniego. Lublin (19.10.2009). Promotor: ks. dr hab. S. Nowosad, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. P. Góralczyk (UKSW), ks. prof. dr hab. F. Greniuk (KUL).

 • D. Kulecki. Miłość w pismach Cypriana Norwida. Studium teologicznomoralne. Lublin (9.11.2009). Promotor: ks. dr hab. J. Gocko, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. I. Mroczkowski (UKSW), o. dr hab. A. Derdziuk, prof. KUL.

 • I. Dmyterko. Zagrożenia życia społeczno-gospodarczego na Ukrainie po 1991 roku. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania społecznego Kościoła. Lublin (10.11.2009). Promotor: ks. dr hab. J. Gocko, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. P. Góralczyk (UKSW), ks. dr hab. K. Jeżyna, prof. KUL.

 • P. Temnyk. Przemiany rodziny na Ukrainie po 1991 roku. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Kościoła. Lublin (10.11.2009). Promotor: ks. dr hab. J. Gocko, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. M. Graczyk (UKSW), ks. dr hab. S. Nowosad, prof. KUL.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2012, godz. 18:37 - Marian Pokrywka