ROZPRAWY DOKTORSKIE

 

2012

  • Ks. A. Karbowiak. Eucharystia a moralna egzystencja człowieka we współczesnym nauczaniu Kościoła. Lublin (28.03.2012). Promotor: Bp dr hab. Józef  Wróbel, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW), ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL.
  • Ks. P. Solarski. Wychowanie moralne w ujęciu Guido Gattiego SDB. Lublin (28.03.2012). Promotor: ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL.Recenzenci: ks. prof. dr hab. Marian Graczyk (UKSW), ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (KUL).
  • Ks. W. Miśkiewicz. Etyka zawodowa lekarza weterynarii. Studium z perspektywy teologii moralnej. Lublin (22.06.2012). Promotor: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL. Recenzenci: P. prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), ks. dr hab. Marian Pokrywka (KUL).
  • Ks. K. Kowalczyk. W poszukiwaniu adekwatnej teorii emocji. Teoria emocji Marty C. Nussabaum i Świętego Tomasza z Akwinu. Studium teologicznomoralne. Lublin (26.09.2012).Promotor: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Marian Graczyk (UKSW), ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (KUL).               
  • Pani M. Popek. Płciowość ludzka jako dar i zadanie. Studium z zakresu antropologii teologicznomoralnej. Lublin (27.09.2012). Promotor: Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL.Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW), ks. dr hab. Piotr Kieniewicz (KUL).

2011

  • Ks. K. Adamski. Klasa próżniacza w świetle katolickiej nauki społecznej. Lublin (23.03.2011). Promotor: ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki (PWT Wrocław), o. prof. dr hab. Jan Mazur (KUL).
  • Pani A. Samolej. Teologicznomoralny wymiar więzi Eucharystii i sakramentu pokuty. Lublin (17.06.2011). Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Tadeusz Reroń (PWT Wrocław), O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL).
  • Ks. W. Płatek. Społeczny wymiar transplantacji organów. Studium teologicznomoralne. Lublin (16.09.2011).Promotor: ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Antoni Bartoszek (UŚ Katowice), ks. dr hab. Piotr Kieniewicz (KUL).
  • Ks. M. Tsikhanovych. Ks. Jan Pryszmont historyk teologii moralnej. Lublin (30.09.2011).Promotor: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak (UKSW), ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL.
  • Ks. G. Ciuła. Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej. Lublin (27.10.2011). Promotor: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Recenzenci: ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. dr hab. Marian Pokrywka (KUL).

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2012, godz. 18:36 - Marian Pokrywka