SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Klaus Baumann. Ständiger Diakonat – eine Frucht des II. Vatikanums.

Permanent Deacons – a Fruit of 2nd Vatican Council (Sum.).

Diakonat stały – owoc Soboru Watykańskiego II (Streszcz.).

 

Ks. Wiesław Przygoda. Methodological Paradigms in the Contemporary Pastoral Theology.

Methodological Paradigms in the Contemporary Pastoral Theology (Sum.).

Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej (Streszcz.)

 

Ks. Dariusz Lipiec. Niewidomi we wspólnocie Kościoła.

The Visually Impaired in the Church Community (Sum.).

 

Marek Fiałkowski OFMConv. Nowa ewangelizacja – w poszukiwaniu nowych form i metod głoszenia Dobrej Nowiny. Na marginesie dokumentu pt. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta.

New Evangelization – on the Way towards New Forms and Methods of Proclaiming the Gospel. Marginal Remarks on the Document Entitled New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith. Lineamenta. (Sum.).

 

Halina Wrońska CMW. Formacja permanentna w służbie rozwoju osobowości katechety.

Permanent Formation as a Tool for Personality Development of the Religion Teacher (Sum.).

 

Ks. Marian Zając. Katechetyczne znaczenie postawy kreatywnej.

Catechetical Importance of a Creative Attitude (Sum.).

 

Ks. Paweł Mąkosa. Miejsce i rola współczesnych mediów w katechezie.

The Place and Role of the Media in Catechesis (Sum.).

 

Ks. Piotr Goliszek. Kierunek personalistyczny w katechezie.

The Personalistic Current in Religious Education (Sum.).

 

Ks. Roman Ceglarek. Udział katechety w przekazywaniu wiary w świetle Instrumentum laboris XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Participation of Catechists in Transmitting the Faith in the Light of Instrumentum Laboris of 13th Ordinary Assembly of Synod of Bishops (Sum.).

 

Władysław Chaim CSsR. Typy psychologiczne w recepcji i przekazie słowa Bożego.

Psychological Typology in the Reception and Transmission of the Word of God (Sum.).

 

Ks. Grzegorz Pyźlak. Osobowość duszpasterza rodzin według ks. prof. Piotra Poręby.

The Personality of a Family Minister According to Father Piotr Poręba (Sum.).

 

Ks. Jan Kobak. Rodzina szkołą modlitwy.

The Family as the School of Prayer (Sum.).

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum La persona non vedente: „Rabbunì, che io riabbia la vista” (Mc 10, 51) poświeconego osobom niewidomym i ich duszpasterstwu. Città del Vaticano, 4-5 maja 2012 r. (Ks. Dariusz Lipiec).

 

Remembering the past, shaping the future. Seminarium naukowo-edukacyjne dla polskich księży katolickich. Jerusalem – Yad Vashem, 6-17 lutego 2012 r. (Ks. Piotr Goliszek).

 

Sprawozdanie z sympozjum naukowego W służbie małżeństwu i rodzinie z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Piotra Poręby (1908-1991). (Ks. Grzegorz Pyźlak).

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2013, godz. 21:28 - Marek Fiałkowski