Czasopismo0003.jpg

 

ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE 2012

PASTORAL AND CATECHETICAL ANNALS 2012

 

SPIS TREŚCI

 

Bp Kazimierz Ryczan. Słowo Biskupa Kieleckiego

 

Bp Wiesław Śmigiel. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego

Rev. Prof. Dr. Stanisław Bielecki’s Life and Research, as Well as his Educational and Organizational Work (Sum.)

 

Wykaz doktoratów napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego (opracował bp Wiesław Śmigiel)

 

Wykaz publikacji ks. prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego (opracował bp Wiesław Śmigiel)

 

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Ryszard Kamiński. Tożsamość współczesnej teologii pastoralnej        

The Identity of Modern Pastoral Theology (Sum.)

 

Ks. Wiesław Przygoda. Rodzina środowiskiem formacji prospołecznej i wolontarystycznej dzieci

The Family as the Milieu of Pro-social and Volontaristic Formation of Children (Sum.)

 

Marek Fiałkowski OFMConv. Zasady udziału Kościoła w rozwoju świata

The Principles of the Church’s Participation in the Development of the World (Sum.)

 

Ks. Dariusz Lipiec. Duszpasterstwo niepełnosprawnych w diecezji

Pastorate of the Disabled in the Diocese (Sum.)

 

Ks. Jarosław Kamiński. Zadania duszpasterstwa rodzin

The Tasks of the Family Pastorate (Sum.)

 

Beata M. Parysiewicz. Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo           

The Family Pastorate’s Care for the Married Couple (Sum.)

 

Ks. Grzegorz Pyźlak. Troska duszpasterstwa rodzin o narzeczonych

The Pastoral Care of the Family Ministry for the Betrothed (Sum.)

 

Ks. Andrzej Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich

Trends in the Development of Catholic Catechisms (Sum.)

 

Halina Wrońska CMW. Modlitwa czynnikiem wspólnototwórczym

Prayer as a Factor Creating a Community of Catechesis (Sum.)

 

Ks. Marian Zając. Katechizacja osób w podeszłym wieku

Catechesis for People of Advanced Age (Sum.)

 

Helena Słotwińska. Podstawy dla katechezy o Bożym Miłosierdziu w Piśmie Świętym Starego Testamentu

The Basis of Catechesis about God’s Mercy in the Old Testament (Sum.)

 

Ks. Paweł Mąkosa. Terminologiczne podstawy katechezy mistagogicznej

Terminological Bases of the Mystagogic Catechesis (Sum.)            

 

Anna Zellma. Edukacyjne i społecznościowe portale jako nowe przestrzenie w warsztacie pracy i doskonalenia kreatywnego nauczyciela religii

Educational Portals and Social Networking Websites as New Spaces in the Creative Religion Teacher’s Workshop and in Improving his Methods (Sum.)

 

Ks. Piotr T. Goliszek. Katechetyczne funkcje pielgrzymki maturzystów

Catechetic Functions Pilgrimages of the Pupils who are Going to Take Secondary School-leaving Examinations (Sum.)

 

Ks. Roman Ceglarek. Formy organizacyjne pracy młodzieży na katechezie

Forms of Student Work Organization on Catechesis (Sum.)

 

Ks. Jan Wal. Klimat dialogu i jego wpływ na przebieg procesu dialogowego

The Atmosphere of Dialog and its Influence on the Course of the Dialog Process (Sum.)

 

Ks. Krzysztof Gąsecki. Profil Ducha Świętego w sakramentalnej rzeczywistości Kościoła

The Profile of the Holy Spirit in the Sacramental Reality of the Church (Sum.)

 

Jolanta Kurosz. Od Krucjaty Eucharystycznej do Eucharystycznego Ruchu Młodych w Polsce

From the Eucharistic Crusade to the Eucharistic Movement of the Young in Poland (Sum.)

 

Tomasz Kopiczko. Ewangelizacja odpowiedzią na potrzeby współczesnego Kościoła. Aktualność postulatu Franciszka Blachnickiego

Evangelization as a Response to the Needs of the ContemporaryChurch. Topicality of Franciszek Blachnicki’s Postulate (Sum.)

 

Ks. Bogusław Wolański. W trosce o Dzień Pański w rodzinie i wspólnocie parafialnej

Out of Concern of the Lord’s Day in the Family and the Parish Community (Sum.)

 

 

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

 

Etyczne i medyczne aspekty leczenia niepłodności. Łomianki, 15 stycznia 2011 r. (ks. Grzegorz Pyźak)

 

Duszpasterstwo rodzin w służbie małżeństwu i rodzinie. 40 lat Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin. Lublin, 11 maja 2011 r. (ks. Grzegorz Pyźlak)

 

Ks. Krzysztof Gąsecki. Das Profil des Geistes in den Sakramenten. Pneumatologische Grundlagen der Sakramententheologie. Darstellung und Reflexion ausgewählter römisch-katholischer Entwürfe. Münster 2008 ss. 492. (bp Wiesław Śmigiel)

 

Ks. Adam Dzióba. Narzeczeni wobec ludzkiej płodności. Studium pastoralne. Rzeszów 2009 ss. 336 (ks. Grzegorz Pyźlak)

 

Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Red. P. Mąkosa. Lublin 2009 ss. 292 (Halina Wrońska CMW)

 

Rodzina jako Kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin 2010 ss. 634 (Halina Wrońska CMW)

 

Ks. Tadeusz Panuś. Zasada chrystocentryzmu i jej realizacja w polskiej katechizacji. Kraków 2010 ss. 483 (ks. Wojciech Osial)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2012, godz. 10:13 - Marek Fiałkowski