Szkolenia i płatne staże dla studentów

Serdecznie zapraszamy studentów/tki KUL 
4 ostatnich semestrów studiów
do udziału w bezpłatnych szkoleniach i płatnych stażach

 

Szczegółowe informacje

 

Plakat

 


Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prosimy studentów o zapoznanie się z poniższymi informacjami o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu:


BIOANALITYCAL TECHNOLOGIES - pierwszy międzynarodowych kierunek studiów na KUL powstał na naszym Wydziale

Miło nam poinformować, że osiągnęliśmy cel projektu KATAMARAN Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przygotowany program międzynarodowych studiów II stopnia Bioanalitycal Technologies, został w pełni zaakceptowany przez MNiSW. Studia te będą prowadzone w języku angielskim wspólnie z International University of Sarajevo https://www.facebook.com/IUSEnglish/, jako joint programme (z minimum jednym semestrem, dla studentów KUL w Sarajewie a studentów IUS w Lublinie). Program łączy mocne strony obu uczelni, nowoczesne laboratoria i praktykę pracy w nich, na KUL i nowoczesne zagadnienia z informatyki, machine learning i design thinking z IUS plus bardzo duża ilość zajęć z praktykami (z co najmniej pięcioletnim doświadczenie w pracy w przemyśle lub innej instytucji branżowej m.in. ADAMED Pharma Sp. z o.o., SDS Optic, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, Bosnalijek, Instytut Upraw i Nawożenia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, BIOMED, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) i 360 godzin praktyk u naszych partnerów, którzy współtworzyli program studiów. Studia rozpoczną się w październiku roku 2021. Szczegóły programu niebawem na https://www.kul.pl/international-studies,19862.html .


Pozytywna ocena PKA dla kierunków: INFORMATYKA, MATEMATYKA i ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla następujących kierunków studiów realizowanych w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL:

 • INFORMATYKA na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 146/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.)
 • MATEMATYKA na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 149/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.)
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 292/2020 Prezydium PKA z dnia 4 czerwca 2020 r.)

Kolejna ocena programowa na powyżej wymienionych kierunkach powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.


Wielkanoc 2020 - życzenia świąteczne

Nie bójcie się ! Odwagi!

Jam zwyciężył świat !

 

 

Gdy umarł – opanował ich lęk i zawiedzione nadzieje

Tyle planów poszło na marne, tyle projektów przepadło

Co dalej będzie, być może wszystko stracone !

 

Reagowali różnie w sytuacji niebezpieczeństwa i niepewności

Jedni uciekali – do Emaus – szukając bezpiecznego miejsca

Inni zabarykadowali się w Wieczerniku

Odcięli od świata – poddali swoistej kwarantannie     

Zastosowali strategie przeczekania złego czasu

Tylko Maria Magdalena i kilka dziewczyn

Odważnie, nie zważając na potencjalnie niebezpieczeństwa

Trwały przy grobie ukochanego Nauczyciela i Mistrza

 

Poranek Wielkanocny wszystko zmieniał

Ulga, radość i nadzieja

A potem praca, aby odbudować wszystko

Sami dziwili się, że byli zdolni do tak heroicznego wysiłku

 

Moi Drodzy!

Bóg czasami dopuszcza różne utrapienia

Nie po to, aby coś niszczyć, lecz aby tylko sobie znanym sposobem

Wyprowadzić większe dobro.

  

Od chwili narodzin jesteśmy w ręku Boga

Jako chrześcijanie nosimy w sobie Chrystusa

Nasz Bóg jest rzeczywiście wszystkim we wszystkich

Stąd też, nasze życie ciągle zmienia się, ale się nie kończy

Jego kres to nie Ziemia, lecz wieczność !!

 

Po nocy, zawsze przychodzi dzień

Po burzy, spokój

Po Wielkim Piątku, Niedziela Zmartwychwstania

Po utrapieniu, radość i nadzieja

 

Moi Drodzy!

W ten czas próby, na okres całego Triduum Paschalnego i Zmartwychwstanie Pańskie

z serca życzę nadziei i wzajemnej miłości - silniejszej niż wszystko

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

 

Wielkanoc 2020


Uroczystość inauguracji studiów na kierunku Pielęgniarstwo

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
zapraszają na

uroczystość inauguracji studiów na kierunku Pielęgniarstwo

3 marca 2020 r. godz. 11.00
Aula w Budynku Biotechnologii (B-008) ul. Konstantynów 1i
 
W programie:
 • Wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
 • Słowo Pana dr. Zbigniewa Kędzierskiego, koordynatora kierunku Pielęgniarstwo
 • Immatrykulacja studentów – ślubowanie
 • Wykład inauguracyjny: „Pielęgniarstwo – zaszczytna służba bez ograniczeń” Pana Ministra prof. dr. hab. Wojciecha Maksymowicza, Sekretarza Stanu MNiSW
 • Wystąpienia gości
Oprawa muzyczna: Zespół Pieśni i Tańca KUL

Rozpoczęcie roku akademickiego na kierunku Pielęgniarstwo

24 lutego br.

 • godz. 10.00 spotkanie z Władzami Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu (aula B-008 w Budynku Biotechnologii ul. Konstantynów 1i)
 • godz. 14.00 szkolenie biblioteczne (Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27, Hol Biblioteki)

25 lutego br.

 • godz. 9.00 – 12.00 szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (aula B-008 w Budynku Biotechnologii ul. Konstantynów 1i)
 • godz. 13.00 – 14.30 szkolenie z Praw i obowiązków studenta (aula B-008 Budynku Biotechnologii ul. Konstantynów 1i)

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się od 26 lutego br.

Podział na grupy

Grupy lektoratowe z języka angielskiego


Inauguracja w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now” Polska i ogłoszenie przez WHO Roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie.

 

Relacja z Inauguracji "Nursing Now” Polska (YouTube)

 

Relacja z Inauguracji "Nursing Now” Polska (Facebook)

Czytaj dalej...

V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk"

Serdecznie zapraszamy do udziału w V już edycji Sympozjum Mikrobiologicznego "Metagenomy różnych środowisk", które odbędzie się w dniach 25-26.06.2020 r. w Warszawie.

Głównym Organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii SGGW w Warszawie reprezentowana przez dr Agatę Goryluk-Salmonowicz.
Współorganizatorem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich jest Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL.

Tematyka konferencji jest związana z badaniami prowadzonymi technikami metagenomicznymi. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych umożliwia poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które, jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Planowana konferencja będzie zatem okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.


Więcej informacji na stronie konferencji: www.metagenomy2020.com.
Strona będzie systematycznie aktualizowana przez Organizatorów. Informacji udziela też dr hab. Agnieszka Wolińska, tel. 81 454 54 60.
Zachęcamy Państwa do udziału.