Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia NR ROP-0101-10/21 Rektora KUL z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zajęcia dydaktyczne prowadzi się w formie zdalnej, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W trybie stacjonarnym mogą odbywać się także seminaria i pracownie dyplomowe na ostatnim roku studiów.

  • Na kierunkach: INFORMATYKA i MATEMATYKA wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.
  • Na kierunkach: PIELĘGNIARSTWO, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, BIOTECHNOLOGIA część zajęć prowadzona jest zdalnie, a część stacjonarnie lub hybrydowo. Wykazy zajęć odbywających się stacjonarnie bądź hybrydowo zamieszczono poniżej w rozwinięciu aktualności.
Czytaj dalej...

Nabór zimowy na ARCHITEKTURĘ KRAJOBRAZU (studia II stopnia)

ZAPRASZAMY NA STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Od 11 stycznia do 22 lutego 2021 r. trwa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunku: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

 

Kwalifikacja odbywa się w trybie wolnym, tj. w kolejności zgłoszeń, na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

 

Szczegóły na stronie: kandydat.kul.pl


Boże Narodzenie 2020

„Dziś narodził się

Chrystus, Pan, Zbawiciel"

 

 

 

Chrystus, Bóg-Człowiek: 

 

Narodził się dzieckiem w Betlejem – dla człowieka

Przemierzał Palestynę uzdrawiając, głosząc orędzie zbawienia – dla człowieka

Ustanowił Eucharystię, swoje Ciało i Krew na pokarm – dla człowieka

Umarł na krzyżu i zmartwychwstał – dla człowieka

Założył Kościół, wspólnotę zbawionych – dla człowieka

 

Jesteś Człowiekiem, chrześcijaninem:

 

Ochrzczonym, a przez to szczególnie zespolonym nie ze światem, lecz z Chrystusem.

Pielęgnujesz swoje człowieczeństwo, nie dla siebie, zadowolenia innych, lecz dla Chrystusa

Pracujesz, kochasz, cierpisz, nie dla zysku, sławy, znaczenia, władzy, lecz dla Chrystusa

Jesteś w Kościele, nie dla spokoju, nacisku sąsiadów, upomnień księży, lecz dla Chrystusa

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie

Zawsze !

 

 

Moi Drodzy

 

Na nadchodzący świąteczny Dzień Narodzenia Pańskiego oraz Nowy Rok z serca życzę,

aby narodziny Chrystusa i nasza przynależność do Jego Kościoła była dla Was, przez cały ten czas, źródłem ogromnej dumy,

szalonej radości  i wręcz huraganu nadziei.

A dobry Bóg niech jeszcze co nieco dorzuci: szczyptę wiary, garść zdrowia i utrzęsioną, solidną miarę miłości. 

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL


Bioanalytical technologies - nowy kierunek międzynarodowy

Informacja o nowym kierunku międzynarodowym Bioanalytical technologies ukazała się w kwartalniku Biotechnologia.pl.

Najnowsze wydanie dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na https://biotechnologia.pl/kwartalnik.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału w zakładce International Studies.


Naukowcy z KUL pomagają lubelskiemu Sanepidowi w walce z Covid-19

Pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL włączyli się w zwalczanie COVID-19 na terenie województwa lubelskiego. Przygotowali oprogramowanie, które umożliwia śledzenie stanu ognisk epidemii. Powstało ono zaledwie w kilkadziesiąt godzin.

 

Z apelem o pomoc do lubelskich uczelni zwrócili się  Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Lubelski Inspektor Sanitarny dr n. med. Maria Korniszuk. W odpowiedzi pracownicy Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL dr Marcin Płonkowski, mgr Sara Jurczyk, mgr inż. Kamil Zieliński opracowali oprogramowanie, dzięki któremu powstają raporty dotyczące ognisk epidemii w regionie.

 

Do tej pory przygotowywanie takiego raportu, liczącego przy obecnym stanie epidemii kilkadziesiąt stron i zawierającego dużą liczbę danych, zajmowało wiele godzin pracy, teraz potrzebne dane Sanepid uzyska w ciągu kilkunastu sekund. Dzięki temu możliwy będzie skuteczniejszy monitoring ognisk choroby, których na terenie województwa występuje już około dwieście.

 

Obecnie trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami informatycznymi, które pozwolą usprawnić przetwarzanie i analizę danych dotyczących epidemii Covid-19.

 

Informacje w mediach:

Radio CENTRUM

Teleexpress

TVP3 LUBLIN

Radio ESKA LUBLIN

Lublin24.pl

Radio Lublin

ekai.pl

Opoka

Niedziela

misyjne.pl


Organizacja zajęć dydaktycznych w związku z obostrzeniami sanitarnymi w strefie czerwonej

Na podstawie Zarządzenia NR ROP-0101-306/2020 Rektora KUL z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na obszarze Uniwersytetu znajdującym się w strefie czerwonej zajęcia dydaktyczne, z wyjątkiem zajęć praktycznych, odbywają się w trybie online. Poniżej przedstawiamy wykazy zajęć odbywających się stacjonarnie na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu:

Na kierunkach: INFORMATYKA i MATEMATYKA wszystkie zajęcia prowadzone są zdalnie.


Pani Dyrektor ICBN najbardziej innowacyjną KOBIETĄ w Unii Europejskiej na rok 2020

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL otrzymała prestiżową nagrodę z ramienia Komisji Europejskiej w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation. Pani Profesor została ogłoszona najbardziej innowacyjną KOBIETĄ w Unii Europejskiej na rok 2020, a nagrodę wręczała Pani Komisarz Mariya Gabriel.

 

Komisja Europejska wyselekcjonowała do finału konkursu 12 podmiotów z kilku tysięcy jednostek z Całej Unii Europejskiej, które pracują nad innowacyjnymi i przełomowymi technologiami. Technologia, na podstawie której SDS Optic otrzymał nominację dla dr. hab. M. Staniszewskiej, prof. KUL w kategorii Women-led Innovation mogła się rozwijać m.in. dzięki otrzymanej z NCBiR dotacji w programie STRATEGMED. 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegóły:

SDS Optic i Politechnika Wrocławska zwycięzcami konkursu Innovation Radar Prize 2020

Informacja na portalu Twitter

Informacja na portalu Facebook


Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych członkami Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Z satysfakcją informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia
10 sierpnia 2020 r. dwaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych KUL:

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski 

dr Małgorzata Poniewozik

zostali powołani na członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego. 

Serdecznie gratulujemy !

 


Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymały dwa projekty badawcze pracowników Wydziału:

- dr. Waldemara Kazimierczaka z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych. Tytuł projektu: "Izolacja rozrodcza wśród nicieni z rodzaju Steinernema".

- dr Małgorzaty Poniewozik z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Instytutu Nauk Biologicznych. Tytuł projektu: "Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida".

Serdecznie gratulujemy !