Zaproszenie do udziału studentów w projekcie FERIE Z EKONOMIĄ 3

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do współprowadzenia zajęć w projekcie edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 3”, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego.

Projekt adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich z całej Polski, a zajęcia prowadzi nauczyciel wspólnie ze studentem. Do prowadzenia zajęć w ramach projektu zapraszamy studentów kierunku ekonomicznych lub pokrewnych, studiujących na II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich, studiów doktoranckich, a w sytuacjach szczególnych również absolwentów uczelni, którzy prowadzili zajęcia w ramach projektu „Ferie z ekonomią” w I lub/i w II edycji.

W ramach współpracy Fundacja zapewnia:
- szkolenie merytoryczne (obowiązkowe!), które odbędzie się w Warszawie w dniach 3-5 stycznia 2020 roku w Warszawie wraz z pokryciem kosztów dojazdu (dla studentów studiujących poza Warszawą), zakwaterowania i wyżywienia;
- koszty dojazdu i zakwaterowania na zajęcia w danej szkole;
- wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia w wysokości 1200,00 zł brutto (za 5 dni pracy w okresie ferii zimowych).

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www oraz w wersji podpisanej i zeskanowanej (wymóg konieczny) na adres mailowy Fundacji: fze@efrwp.com.pl.

Rekrutacja do projektu trwa od 27 listopada do 9 grudnia 2019 roku.

 

Zachęcamy do udziału!

 


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
dla studentów I roku studiów I i II stopnia

Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 w dniu 1 października 2019 r. zostanie zainaugurowane uroczystą Eucharystią w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00.

Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku według harmonogramu:

 • Instytut Ekonomii i Finansów
  Ekonomia I i II stopnia (studia stacjonarne)
  godz. 10.30, sala CTW–302 w budynku Centrum Transferu Wiedzy
 • Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
  Zarządzanie I i II stopnia (studia stacjonarne)
  godz. 10.30, sala CTW–304 w budynku Centrum Transferu Wiedzy

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Nagrody Studentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

 • Pani Mileny Chebdowskiej (absolwentki kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013 - 2016
 • Pana Mateusza Gesek (absolwentka kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013- - 2016
 • Pani Partycji Harasim (absolwentki kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013 - 2016.

Wszystkie powyższe prace napisane zostały pod kierunkiem dr Marii Zuby - Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów).

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Pracownik Instytutu wyróżniony w konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Ekonomii i Zarządzania (Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji) Pan dr Grzegorz Wesołowski otrzymał wyróżnienie Jury Konkursu oraz specjalne wyróżnienie Związku Banków Polskich w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym za pracę doktorską pt. "Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów".

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Nagrody Pracowników i Absolwentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XIV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

 • Pani Marty Cichockiej (absolwentki kierunku ekonomia) - praca magisterska pt.: Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz napisana pod kierunkiem dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL), otrzymała nagrodę II stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
 • Pani dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL) - prace naukowe: The role of dairy cooperatives in reducing waste of dairy products in the Lubelskie voivodeship oraz The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland otrzymały wyróżnienie w kategorii prac badawczych.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2019, godz. 19:44 - Joanna Nucińska