Konferencja

28-29 listopada 2017 r.

 

IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI:

UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO

I

W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA 

 

Wtorek, 28 listopada 2017 r., godz. 14.30-18.10

 

Środa, 29 listopada 2017 r., godz. 9.30-15.00

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Jana Pawła II

C-618

Al. Racławickie 14

Lublin

 

Organizatorzy: Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” 

 

Program konferencji: konferencja.28.29.11.2017.plakat

 

 

 

 

Konferencja naukowa

28 listopada 2016 r.

 

ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA „LAUDATO SI” A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

 

Poniedziałek, 28 listopada 2016 r.

Godz. 11.00-14.30

Trybunał Koronny

ul. Rynek 1

Lublin

 

Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Fundacja „Instytut Myśli Społecznej”

 

 

Program konferencji: konferencja_laudato_si_28.11.2016_lublin

 

 

 

 

Konferencja

25 listopada 2016 r.

 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Piątek, 25 listopada 2016 r.

Lublin

Godz. 9.30-16.00

Collegium Jana Pawła II

C-618

Al. Racławickie 14

Lublin

 

Organizatorzy: Katedra Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL, Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Konrad Adenauer Stiftung, Fundacja Rozwoju KUL.

 

Celem konferencji jest interdyscyplinarna i praktyczna analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

 

 

Program debaty: files/950/public/konferencja.program_-_25.11.2016.pdf

 

 

 

 

 

 

Konferencja

23 listopada 2016 r.

 

NIEMCY I POLSKA WOBEC UKRAINY

W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Piątek, 23 listopada 2016 r.

Lublin

Godz. 10.00-14.00

Collegium Norwidianum

CN-208

Al. Racławickie 14

Lublin

 

Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

 

Celem konferencji jest dyskusja o różnych aspektach relacji polsko-niemieckich w 25 rocznicę podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do Ukrainy.

 

 

Program debaty: kul debata program.23.11.2016

 

 

 

 

 

 

Konferencja

1 czerwca 2016 r.

 

Współczesne problemy bezpieczeństwa europejskiego

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Środa, 1 czerwca 2016 r.

Lublin

Godz. 10.50-13.30

Collegium Iuridicum

ul. Spokojna 1

CI-204

Lublin

 

Organizatorzy: Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL, Konrad Adenauer Stiftung, Fundacja Rozwoju KUL.

 

Celem konferencji jest analiza wybranych problemów bezpieczeństwa europejskiego z perspektywy Unii Europejskiej, NATO oraz państw europejskich.

 

Program debaty: 1.06.2016

 

 

 

 

 

 

Debata

18 maja 2016 r.

 

 

„Brexit? Możliwe scenariusze i konsekwencje”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Środa, 18 maja 2016 r.

Godz. 11.30-14.00

Collegium Iuridicum

ul. Spokojna 1

CI-204

Lublin

 

 

Celem debaty jest analiza możliwych scenariuszy i ewentualnych konsekwencji referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Referendum odbędzie się 23 czerwca 2016 r. Dyskusji zostaną poddane m.in. następujące zagadnienia: brytyjska koncepcja integracji europejskiej, argumenty zwolenników i przeciwników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, konsekwencje ewentualnego Brexitu dla Polski, Unii Europejskiej i samej Wielkiej Brytanii.

 

Organizatorzy: Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL, Konrad Adenauer Stiftung, Fundacja Rozwoju KUL.

 

Program debaty:  brexit-debata.18.05.2016.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Podraza
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017, godz. 18:00 - Andrzej Podraza