Ks. Prof. Dr hab. Janusz Nagórny

1979

1. Ks. Rafał Słomiński. Postawy moralne ludzi morza w czasie II wojny światowej. Próba interpretacji pamiętników, wspomnień i relacji na przykładzie działań polskiej floty wojennej i handlowej. 21 stycznia 1993.

2. Ks. Krzysztof Jeżyna. Apostolstwo świeckich w Akcji Katolickiej w Polsce okresu międzywojennego. 4 maraca 1993.

3. Ks. Jerzy Gocko. Życie gospodarczo-społeczne w wybranych posoborowych publikacjach teologicznomoralnych. 17 kwietnia 1996.

4. O. Tacjan Wiesław Wójciak OFM. Ewolucja koncepcji służby zawodowej milicji-policji na podstawie materiałów instruktażowo szkoleniowych (1970-1994). 21 maja 1996.

5. Ks. Zbigniew Wanat. Prawda jako korelat sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II. Aspekt teologiczny. 9 października 1997.

6. Ks. Marian Pokrywka. Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świetle nauczania Jana Pawła II. 17 maja 1998.

7. Ks. Antoni Bartoszek. Moralne aspekty opieki paliatywnej w świetle posoborowego nauczania Kościoła. 17 maja 1999.

8. Ks. Artur Katolo. Status i moralne prawa nienarodzonego we włoskiej literaturze teologiczno-bioetycznej po Soborze Watykańskim II. 7 listopada 1999.

9. P. Ewa Reszczyńska. Moralne aspekty komunikowania prawdy w relacji lekarz - pacjent według nauczania Kościoła. 9 listopada 1999.

10. Ks. Tadeusz Zadykowicz. Maryjny wymiar chrześcijańskiego życia moralnego w świetle posoborowego nauczania Kościoła. 18 listopada 1999.

11. Ks. Piotr Kieniewicz MIC. Wezwanie do odpowiedzialności za dobro wspólne w nauczaniu społecznym katolickiego episkopatu Stanów Zjednoczonych po Soborze Watykańskim II. 23 lutego 2000.

12. P. Rene Balak (Słowacja). Posłannictwo chrześcijan na Słowacji po roku 1989 w świetle encykliki "Centesimus annus". 5 czerwca 2000.

13. P. Joanna Borowicz. Społeczny wymiar wolności w życiu i pismach Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. 19 marca 2001.

14. Ks. Marek Kluz. Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa Tarnowskiego (1962-1990). 21 maja 2001.

15. Ks. Sławomir Zawada. Środki komunikacji społecznej w służbie prawdy i wolności. Studium teologicznomoralne na podstawie posoborowego nauczania Kościoła. 27 maja 2002.

16. Ks. Jerzy Fryczowski. Moralny wymiar wiary w świetle nauczania Jana Pawła II. 17 czerwca 2002.

17. P. Zuzanna Grabczak (Słowacja). Problematyka etyczna patologii ciąży. Studium w świetle współczesnego nauczania Kościoła. 17 listopada 2003.

18. Ks. Robert Nęcek. Państwo w nauczaniu społecznym Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Studium teologicznomoralne. 1 kwietnia 2004.

19. Ks. Jan Kremis. Wezwanie do pojednania w kontekście Jubileuszu Roku 2000. Studium na podstawie nauczania Jana Pawła II. 19 kwietnia 2004.

20. P. Joanna Wójcik. Seweryn Rosik - teolog moralista. 16 czerwca 2004.Życiorys


Bibliografia
Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2007, godz. 09:47 - Krystyna Szawłowska