Ks. Prof. Dr hab. Janusz Nagórny

dscf0023_400


Ur. 1.01.1950 w Korczowie; matura w LO w Tomaszowie Lub. w 1967; po maturze w latach 1967-1973 alumn WSD w Lublinie, a jednocześnie student na Wydziale Teologii KUL.

Święcenia kapłańskie - 12.06.1973; magisterium - 21.05.1973 (Chrystus - Nowy Adam w kontekście paraleli śmierć - życie pod kierunkiem O. prof. Hugolina Langkammera). Po święceniach - wikariusz w parafii św. Tomasza (kolegiata) w Zamościu do 1976.

Studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej - na Wydziale Teologii KUL (1976-1979); stopień doktora na podstawie rozprawy: Etyka Przymierza Starego Testamentu. Próba ustalenia zasadniczej problematyki moralnej. Lublin 1980 (19.03.1980 - promotor: ks. prof. dr hab. F. Greniuk).

Od roku akad. 1979-1980 zatrudniony na Wydziale Teologii KUL (Sekcja Teologii Moralnej). 13.10.1989 roku kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej: Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Lublin 1989.

Dyrektor Instytutu (dawniej: Sekcji) Teologii Moralnej (1992-2006). W latach 1990-2004 - kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej; od 1.10.2004 - kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej. Promotor 23 doktoratów oraz ponad 200 magisteriów.

Przewodniczący Polskich Teologów Moralistów (1996-2006); członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej pierwszej kadencji (2002-2004); członek Centralnej Komisji d/s Tytułu i Stopni Naukowych (2003-2006); członek czynny TN KUL.

Zmarł w Lublinie, 17 października 2006.

Odszedł do domu Ojca, wspaniały teolog, przyjaciel i mistrz.


Bibliografia

Promotor prac doktorskich
Autor: Piotr Kieniewicz MIC
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2007, godz. 09:48 - Krystyna Szawłowska