[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1990

AJNENKIEL Andrzej, Naczelne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 3-4(11-12), s. 215-217.

BALWIERZ Marian ks., VI pielgrzymka do Afryki [Pontyfikat w oczach świata], 3-4(11-12), s. 491-494.

BATOWSKI Henryk, Polska i jej sąsiedzi w przededniu września 1939, 1-2(9-10), s. 84-93.

BERDYCHOWSKA Bogumiła, "Spostrzegać człowieka po tamtej, obcej stronie", 1-2(9-10), s. 220-228.

BIEŃ Adam, Wrzesień - pytania o genezę i racje, 1-2(9-10), s. 77-83.

BISMARCK Philipp von, "Si vis pacem - para pacem". Niemiecko-polska i polsko-niemiecka odpowiedzialność za przyszłość, 1-2(9-10), s. 298-304.

BORODZIEJ Włodzimierz, Glos zza oceanu [Omówienia i recenzje], 1-2(9-10), s. 366-371. BOROWCZYK Krystyna, Maria Filipiak, Solidarność [Bibliografia], 3-4(11-12), s. 495-507;

- [K.B], Noty o autorach, 3-4(11-12), s. 509-516.

BRZEZIŃSKI Zbigniew, Polska w perspektywie nowego kształtu Europy, 1-2(9-10), s. 307-314;

- Ethos współczesnej polityki [Z profesorem Zbigniewem Brzezińskim rozmawia Wojciech Chudy] (tłum. odpowiedzi Andrzej Jaroszyński), 1-2(9-10), s. 315-317.

BRZOZOWSKI Mieczysław ks., "Solidarność - to imię społecznej miłości", 3-4(11-12), s. 158-160;

- Homilia podczas Mszy żałobnej [w intencji śp. Adama Stanowskiego], 3-4(11-12), s. 183-186.

BUTTIGLIONE Rocco, Sąd nad współczesną historią (tłum. Karol Klauza), 1-2(9-10), s. 190-204;

- Jan Paweł II a polska droga do wolności (tłum. Tadeusz Styczeń SDS), 3-4(11-12), s. 39-51.

BUXAKOWSKI Jerzy ks., O nowe spojrzenie na problemy ludnościowe w ustawodawstwie, 3-4(11-12), s. 407-418.

CHUDY Wojciech, Telewizja a wartości chrześcijańskie [Omówienia i recenzje], 1-2(9-10), s. 388-391.

DĄBROWSKI Bronisław abp, "Los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce",3-4(11-12), s. 173-178.

DOBROŃSKI Adam, Wysiłek zbrojny [Omówienia i recenzje], 1-2(9-10),s. 385-387.

DYBCIAK Krzysztof, Historyczna klęska i szukanie ocalenia, 1-2(9-10), s. 260-271.

FICOWSKI Jerzy, Ostatnia droga wędrowców. Zagłada Cyganów, 1-2(9-10),s. 205-214.

FILIPIAK Maria, Jedenaście lat pontyfikatu Jana Pawła II [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(9-10), s. 417-451;

- oraz Karol Klauza, Wojna i pokój [Bibliografia], 1-2(9-10), s. 452-469;
- oraz Krystyna Borowczyk, Solidarność [Bibliografia], 3-4(11-12), s. 495-507.

GAŁKOWSKI Jerzy W., Być czy mieć? O właściwy wymiar ludzkiego rozwoju, 3-4(11-12), s. 326-337.

GLEMP Józef kard., Solidarność - wczoraj, dziś, jutro, 3-4(11-12), s. 105-109.

GOCŁOWSKI Tadeusz bp, Czas "Solidarności" - czasem przełomu, 3-4(11-12), s. 65-70.

GROSS Jan F., O roli moralności w polityce Stanów Zjednoczonych [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12), s. 435-437.

GROSS Jan T., Wrzesień na Wschodzie - dramat ludzi i narodów, 1-2(9-10), s. 94-111.

GRZEGORCZYK Andrzej, Solidarność - ethos czy przyjęcie losu?, 3-4(11-12), s. 114-118.

GRZEŚKOWIAK Alicja, Zasady naczelne w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 3-4(11-12), s. 249-263.

HLEBOWICZ Adam, Glos wołający w milczeniu. Ks. Henryk Hlebowiczw Wilnie w latach 1940-41, 1-2(9-10), s. 215-219.

HORTEN Alfons, Polska i Niemcy. Rozważania katolika Niemca (tłum. T.S.),1-2(9-10), s. 292-297.

IŁOWIECKI Maciej, Kryterium podstawowe. O ethosie dziennikarza, 3-4(11-12), s. 147-154.

JABŁOŃSKI Arkadiusz, Jan Paweł II a emigracja i Polonia [Sprawozdania], 1-2(9-10), s. 392-396;

- Katolicy w kraju Gorbaczowa [Sprawozdania], 3-4(11-12), s. 486-490.

JANKE-WALTER Zygmunt, Okupacyjny dramat polskich Ślązaków, 1-2(9-10), s. 112-116.

JAN PAWEŁ II, W pięćdziesiątą rocznicę września, 1-2(9-10), s. 11-13;

- "Jeden drugiego brzemiona noście", 3-4(11-12), s. 13-18;
- Polska powinna wejść do Europy zachowując własną tożsamość, 3-4(11-12), s. 19-22;
- Świadectwo tego, co się wydarzyło i co trwa, 3-4(11-12), s. 23.

JUSZKIEWICZ Ryszard, Literatura czasu wojny [Omówienia i recenzje], 1-2(9-10), s. 372-379.

KALLAS Marian, Wstępne założenia nowej Konstytucji Rzeczypospolitej, 3-4(11-12), s. 204-207.

KAMPKA Franciszek ks., Zasada solidarności a działalność związków zawodowych, 3-4(11-12), s. 78-85;

- W poszukiwaniu prawdy o "Solidarności" [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12), s. 445-450.

KĘDZIA Zdzisław, Uwagi o aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,3-4(11-12), s. 218-235. KLAUZA Karol, Nowy Mojżesz [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(9-10), s. 412-416;

- oraz Maria Filipiak, Wojna i pokój [Bibliografia], 1-2(9-10), s. 452-469.

KONDERAK Adam, Postawy - poprzez fakty [Omówienia i recenzje], 1-2(9-10), s. 332-340.

KONDZIELA Joachim ks., Powitanie Zbigniewa Brzezińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1-2(9-10), s. 305-306;

- Pokój - rozwój - solidarność, 3-4(11-12), s. 318-325.

KROPIWNICKI Jerzy, O tożsamość "Solidarności", 3-4(11-12), s. 136-146.

KRÓLIKOWSKI Bohdan, Czas ułanów, 1-2(9-10), s. 117-130;

- Śladami ułańskiej epopei [Omówienia i recenzje],1-2(9-10), s. 347-353.

KRUCINA Jan ks., Od optymizmu "Populorum progressio" do troski "Sollicitudo rei socialis", 3-4(11-12), s. 307-317.

KRUKOWSKI Stanisław, Wstępne założenia Konstytucji, 3-4(11-12), s. 236-238.

KRZEMIŃSKI Ireneusz, Odzyskiwanie świata. "Solidarność" jako duchowa przemiana społeczeństwa, 3-4(11-12), s. 86-102.

LEŚNIAK Piotr, Uwierzyć w kapitalizm? [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12),s. 472-475.

LIST do dra Karola Klauzy (odpowiedź z Urzędu Rady Ministrów), 3-4(11-12), s. 405.

LIST do Premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego (podpisany przez ks. prof. Tadeusza Stycznia, ks. doc. dra hab. Andrzeja Szostka, dra Wojciecha Chudego, dra Karola Klauzę), 3-4(11-12), s. 403-404.

LIST prezydenta Richarda von Weizsäckera do prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego z okazji pięćdziesiątej rocznicy napaści Niemiec na Polskę (tłum. Winfried Lipscher), 1-2(9-10), s. 289-291.

LIST Urzędu Rady Ministrów - odpowiedź na list Zarządu Instytutu Jana Pawła II do premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego, 3-4(11-12), s. 405.

LULEK Andrzej, Tomasz Mickiewicz, Gospodarka, własność, upodmiotowienie. Problem polskiej reformy w perspektywie nauczania społecznego Kościoła, 3-4(11-12), s. 361-367.

ŁUKOWSKA Anna, Borowski i Szałamow - dwie dole, 1-2(9-10), s. 272-285.

MACHNACZ Jerzy SDB, Servo veritatis [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(9-10), s. 407-411.

MADAŁA Tadeusz, Prywatna bibliografia [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12), s. 466.-471.

MANSFELD Bogusław, Das ehemalige Polen. Bywszaja Polsza. Kultura i sztuka przeciwko narodowi i państwu (1939-1941), 1-2(9-10), s. 247-259.

MAZOWIECKI Tadeusz, Początek rozmów, 3-4(11-12), s. 37-38.

MELCHIOR Małgorzata, O szlachetnym obliczu walki. Wzorzec Szarych Szeregów, 1-2(9-10), s. 152-160.

MICEWSKI Andrzej, Dwie "Solidarności", 3-4(11-12), s. 128-135.

MICHALSKA Anna, Konstytucyjny katalog praw człowieka, 3-4(11-12), s. 264-274.

MICHALSKI Konstanty ks., Chrześcijaństwo wobec wojny światowej, 1-2(9-10), s. 133-134.

MICKIEWICZ Tomasz, Andrzej Lulek, Gospodarka, własność, upodmiotowienie. Problem polskiej reformy w perspektywie nauczania społecznego Kościoła, 3-4(11-12), s. 361-367;

- Pracownik - właścicielem [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12), s. 456-459.

MOCZULSKI Leszek, Realizm polskich imponderabiliów, 1-2(9-10), s. 66-76;

- O niewygodnych żołnierzach [Omówienia i recenzje], 1-2(9-10), s. 341-346.

NARBUTT Jerzy, "Solidarność": epos i ethos, 3-4(11-12), s. 155-157;

- Solidarni (Hymn "Solidarności"), 3-4(11-12), s. 433.

NATHANSON Bernard, Wielkie oszustwo (O legalizacji sztucznych poronieńw USA) (tłum. F.K.), 3- 4(11-12), s. 424-432.

NITECKI Piotr, Kościół w Polsce i "Solidarność", 3-4(11-12), s. 119-127.

NOTY O AUTORACH, 1-2(9-10), s. 470-477.

NOVAK Michael, Jan Paweł II: Papież wolności, Papież tworzenia, 3-4(11-12), s. 368-397.

OSIATYŃSKI Wiktor, Wstępne założenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 3-4(11-12), s. 208-214.

OSSOWSKA Wanda, Świadek najwyższej próby [Z Wandą Ossowską rozmawia Anna Semkowicz], 1-2(9-10), s. 175-189.

PAŃCZAK Bogdan, Perspektywy dobrego sąsiedztwa [Sprawozdania], 1-2(9-10), s. 402-406.

PAWEŁCZYŃSKA Anna, Więzi społeczne w strukturach zła, 1-2(9-10), s. 229-246.

PIETRZAK Michał, Propozycje w sprawie przyszłej Konstytucji, 3-4(11-12), s. 279-282.

POSŁANIE I Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" do ludzi pracy Europy Wschodniej, 3-4(11-12), s. 110.

PRZECISZEWSKI Tadeusz, Konspiracyjna działalność środowisk młodzieżowych w ramach Narodowej Organizacji Wojskowej w latach 1940-1944, 1-2(9-10), s. 161-172.

RADZIWIŁŁ Anna, O Ethosie "wychowania państwowego" po 50 latach,1-2(9-10), s. 144-151.

RICCI Francesco ks., Solidarność - Polska - Europa (tłum. Krystyna Borowczyk), 3-4(11-12), s. 52-64. RITTER Cezary, Konstytucja Rzeczy-Pospolitej Konstytucją Dobra-Wspólnego [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12), s. 451-455.

SIWIEC Marek, Katyń straszny i znany [Omówienia i recenzje], 1-2(9-10), s. 354-365.

SŁAWIŃSKA Irena, Formacja religijna młodzieży wileńskiej w okresie Rzeczypospolitej, 1-2(9-10), s. 135-143.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń aksjologicznych nowej konstytucji, 3-4(11-12), s. 283-287.

STANOWSKI Adam, Społeczne struktury grzechu, 3-4(11-12), s. 187-193.

STASIAK Marian ks., Laudacja [Z okazji nadania tytułu doktora honoris causa abp. Bronisławowi Dąbrowskiemu], 3-4(11-12), s. 167-172.

STROJNOWSKI Jerzy, Przeciwko stereotypom [Omówienia i recenzje], 1-2(9-10), s. 380-384.

STRZELECKI Jan, Godność pracy w perspektywie ładu społecznego, 3-4(11-12), s. 71-77;

- Wokół "Laborem exercens". Inspiracje personalistycznych rozwiązań, 3-4(11-12), s. 291-306.

STYCZEŃ Tadeusz SDS [T.S.], Wrzesień '39 - o zasadę dziejów [Od Redakcji], 1-2(9-10), s. 3-7;

- [T.S.], Solidarni: wolni przez prawdę [Od Redakcji], 3-4(11-12), s. 5-9;
- [T.S.], O Jałcie inaczej, 3-4(11-12), s. 161;
- Homo homini res sacra. W sprawie aksologicznej zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 3-4(11-12), s. 275-278;
- [T.S.], "Z braćmi Litwinami", 3-4(11-12), s. 402;
- W sprawie człowieka poczętego i nienarodzonego. Przedłożenie wobec Senackich Komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Zdrowia i Polityki Społecznej, Warszawa - 11 kwietnia 1990, 3-4(11-12), s. 419-423.

SZOSTEK Andrzej MIC [A.Sz.], Nota redakcyjna, 3-4(11-12), s. 181-182.

- [A.Sz.], Nota redakcyjna, 3-4(11-12), s. 401.

SZYSZKOWSKI Wacław, Założenia wstępne Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, 3-4(11-12), s. 239-248.

TAJNY protokół dołączony do radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji podpisanego w Moskwie 23 VIII 1939 roku, 1-2(9-10), s. 65.

TARNOWSKI Marek, Na czym polega (ł) realny socjalizm? [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12), s. 460-465.

TISCHNER Józef ks., "Solidarność" a rewolucja, 3-4(11-12), s. 111-113.

TOKARCZUK Ignacy bp, Zadania duszpasterskie Kościoła polskiego, 3-4(11-12), s. 351-360.

TRUSKOLASKA Anna, Coraz szersze kręgi. Lubelska "Solidarność Rodzin" [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12), s. 476-478.

UCHWAŁA nr 14 II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" podjęta dnia 23 IV 1990 r., 3-4(11-12), s. 406.

WAŁĘSA Lech, Prawdziwy koniec światowej wojny, 1-2(9-10), s. 318-324;

- Przemówienie z okazji wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla 1983 r., 3-4(11-12), s. 31-36;
- Polska lekcja historii, 3-4(11-12), s. 162-163.

WILKANOWICZ Stefan, O polski kształt rozwoju, 3-4(11-12), s. 338-350.

WOJACZEK Krystian, Droga trudnej nadziei [Omówienia i recenzje], 3-4(11-12), s. 438-444. WOJTYŁA Karol, Myśląc Ojczyzna... [Myśląc Ojczyzna], 1-2(9-10), s. 325-331;

- Uczestnictwo. Analiza postaw: postawy autentyczne, 3-4(11-12), s. 27-30.

WOJTYSIAK Jacek, O filozoficzne podstawy teorii wychowania [Sprawozdania], 1-2(9-10), s. 397-401.

WOKÓŁ września [Dyskusja panelowa] (oprac. W. Chudy), 1-2(9-10), s. 17-61: ks. Tadeusz Styczeń, s. 17-19, 43, 59-61; Tomasz Strzembosz, s. 19, 31-34,36-37, 46-49, 51-53, 56-57; Norman Davies, s. 20-22, 49; Adolf Juzwenko, s. 22-24, 30-31; Ryszard Bender, s. 24, 37-40, 44-46, 53-54; Rocco Buttiglione, s. 24-27, 41-43, 57-59; ks. Czesław S. Bartnik, s. 27-29; Janusz Krupski, s. 29-30, 34-35, 40-41, 54; Wojciech Chudy, s. 30, 49-51; Andrzej Szóstek, s. 55-57.

WRÓBEL Józef SCJ, Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym [Sprawozdania], 3-4(11-12), s. 479-485.

ZIEMBIŃSKI Zygmunt, Założenia prac nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 3-4(11-12), s. 198-203.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 09:23 - Anna Swęda