[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1991

BACHÓRZ Józef, "Narody wymagają stanowczych kroków". O Mickiewiczowskiej idei Europy, 1-2(13-14), s. 39-52.

BAJDA Jerzy ks., Odnaleźć siebie w darze, 3-4(15-16), s. 82-93;

- W obronie personalistycznej wartości rodziny [Omówienia i recenzje],3-4(15-16), s. 243-249.

BRANDMÜLLER Walter ks., Teolodzy a Kościół - czy nowy kryzys? (tłum. Hubert Ordon SDS), 3-4(15-16), s. 198-206.

BRZOZOWSKI Mieczysław ks., Kościół i Ojczyzna. Refleksje z młodzieńczych lat [Myśląc Ojczyzna], 3-4(15-16), s. 189-197.

BUTTIGLIONE Rocco, Ciało jako język (tłum. Krystyna Borowczyk, Patrycja Mikulska), 3-4(15-16), s. 70-81.

CHUDA Mirosława, Na peryferiach "Twin Peaks" [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 284-289;

- [M.Ch.], Noty o autorach, 3-4(15-16), s. 313-316.

CROSBY John F., Dialektyka autonomii i teonomii w osobie ludzkiej (tłum. ks. Alfred Wierzbicki), 3-4(15-16), s. 49-58.

CZAJKOWSKA Krystyna, Nieznany fragment brulionu "Pana Tadeusza" [Omówienia i recenzje], 1-2(13-14), s. 233-236.

DOMINICZAK Barbara, Recepcja Mickiewicza wśród młodzieży [Omówienia i recenzje], 1-2(13-14), s. 225-232.

DOPART Bogusław, Dramat Adama. O mitycznej podstawie antropologicznej koncepcji III cz. "Dziadów", 1-2(13-14), s. 87-100.

FILIPIAK Maria, Dwunasty rok pontyfikatu Jana Pawła II [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(13-14), s. 270-277;

- O problemach teologii moralnej [Bibliografia], 3-4(15-16), s. 304-311.

GÓŹDŹ Krzysztof ks., ks. Mirosław Kowalczyk, Personalistyczne rozumienie narodu [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 272-277.

GUBAŁA Wacław ks., Nauczanie teologii moralnej w Polsce [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 263-271.

HILLA Dieter J. ks., Osoba jako zasada teologu moralnej. Wkład Karola Wojtyły - Jana Pawła II w wypracowanie podstaw teologu moralnej (tłum. Alfred Wierzbicki), 3-4(15-16), s. 140-155.

JAN PAWEŁ II, Tutaj zawsze byliśmy wolni, 1-2(13-14), s. 11-17;

- Skąd płynie siła wewnętrzna polskiej emigracji, 1-2(13-14), s. 18-23;
- Chrystus objawia człowieka człowiekowi, 3-4(15-16), s. 11-12.

KLAUZA Karol [K.K.], Pamięć - sumienie - proroctwo [Od Redakcji], 1-2(13-14), s. 5-7.

KONWICKI Tadeusz [Z Tadeuszem Konwickim o filmie "Lawa" według "Dziadów" A. Mickiewicza rozmawia Bożena Markowska], 1-2(13-14), s. 237-243.

KOWALCZYK Mirosław ks., ks. Krzysztof Góźdź, Personalistyczne rozumienie narodu [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 272-277.

KOWALCZYK Stanisław ks., Teologia pielgrzymek Jana Pawia II do Ojczyzny [Pontyfikat w oczach świata], 1-2(13-14), s. 254-269.

KRENN Kurt bp, Kenoza i zmartwychwstanie Kościoła w Europie Wschodniej (tłum. Patrycja Mikulska, Jarosław Merecki SDS), 3-4(15-16), s. 113-124.

LAUN Andreas OSFS, Sumienie contra Magisterium? (tłum. Jarosław Merecki SDS), 3-4(15-16), s. 219-226.

LIST Papieża Jana Pawła II do Senator Alicji Grześkowiak, 1-2(13-14), s. 159.

MACIEJEWSKI Marian, "Boga pokazać w twórczości świata". Laudacja na cześć Profesora Czesława Zgorzelskiego, 1-2(13-14), s. 126-134.

MARCOL Alojzy ks., Palące kwestie [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 250-254.

MELINA Livio ks., Sumienie - wolność- Magisterium (tłum. Krystyna Borowczyk), 3-4(15-16), s. 94-112.

MICKIEWICZ Adam, Fragmenty z pism politycznych, 1-2(13-14), s. 27-35.

MROCZKOWSKI Ireneusz ks., Blaski i cienie teologii współczesnej [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 255-262.

NOTY O AUTORACH, 1-2(13-14), s. 278-280.

NOVAK Michaeł, Kapitalizm z ludzką twarzą [Z Michaelem Novakiem rozmawia M. De Girolamo] (tłum. Karol Klauza) [Pontyfikat w oczach świata], 3-4(15-16), s. 294-298.

OPACKA Anna, Cienie towiańszczyzny, 1-2(13-14), s. 72-84.

PLISIECKI Janusz, Wokół filmu Tadeusza Konwickiego "Lawa" [Omówienia i recenzje], 1-2(13-14), s. 244-249.

POMIAN Andrzej, Powrót z obczyzny. Rzecz o Tymonie Terleckim, 1-2(13-14), s. 67-71.

PÓŁTAWSKI Andrzej, O fenomenologiczne ugruntowanie metafizyki personalistycznej [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 227-231.

PROJEKT Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony przez Komisję Konstytucyjną Senatu

 RP [Myśląc Ojczyzna], 1-2(13-14), s. 135-158.

RATZINGER Joseph kard., Prawda i sumienie (tłum. Jarosław Merecki SDS), 3-4(15-16), s. 171-184.

SCHEFFCZYK Leo ks., Nauka Kościoła o moralności małżeńskiej jako tup dziennikarstwa teologicznego (tłum. ks. Jerzy Szymik), 3-4(15-16), s. 207-218.

SEIDL Horst, Esse est viventibus vivere. Rozprawa o ludzkiej egzystencji (tłum. Cezary Ritter), 3-4(15-16), s. 59-69.

SEIFERT Josef, Sumienie - poznanie - prawda (tłum. Jarosław Merecki SDS),3-4(15-16), s. 38-48.

SŁAWIŃSKA Irena, "Dziady" - dramat chrześcijański? Spór o "Dziady" redivivus, 1-2(13-14), s. 101-111.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Osoba ludzka: wolność przeciw naturze?, 3-4(15-16), s. 15-24;

- Sumienie a Europa, czyli gdyby Ojciec Święty zaprosił Arystotelesa na Synod Biskupów Europy 1991, 3-4(15-16), s. 156-170;
- U źródeł kryzysu teologii moralnej [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 232-242.

SUMIENIE a prawda [Dyskusja] (oprac. Wojciech Chudy; tłum. ks. Alfred Wierzbicki, Jarosław Merecki SDS), 3-4(15-16), s. 125-139: John Crosby, s. 125, 135; s. Prudence Allen, s. 125-126; Tadeusz Kobierzycki, s. 126-127; ks. Tadeusz Styczeń, s. 127-128, 130-133, 136-137; Kazimierz Krajewski, s. 128-129; Josef Seifert, s. 129-130; ks. Jan Sieg, s. 133; Horst Seidl, s. 133-135; ks. Kurt Krenn, s. 135-136; Karol Klauza, s. 138; Rocco Buttiglione, s. 138-139.

SZOSTEK Andrzej MIC [A.Sz.], Teologia i wolność [Od Redakcji], 3-4(15-16), s. 5-8;

- Wolność - prawda - sumienie, 3-4(15-16), s. 25-37.

TARACHA Cezary, Papież w Compostelli [Pontyfikat w oczach świata],3-4(15-16), s. 299-303.

TERLECKI Tymon, Mickiewicz i my, 1-2(13-14), s. 53-66.

WIELGUS Stanisław ks., Przemówienie na inaugurację roku akademickiego KUL 1991/1992 (fragment), 3-4(15-16), s. 185-188.

WIERZBICKI Alfred ks., Kościół wobec doświadczenia totalitaryzmu [Sprawozdania], 3-4(15-16), s. 290-293.

WOKÓŁ prawnej ochrony dziecka poczętego [Dyskusja z udziałem senatorów], 1-2(13-14), s. 163-224: Stanisław Kiczuk, s. 163, 193-194, 224; ks. Tadeusz Styczeń, s. 163-169, 194, 219-223; ks. Andrzej Szostek, s. 169-170, 172, 174-177, 178-179, 181, 185, 192-193, 194, 195, 197-198, 199, 202, 207, 208, 209, 212, 214-215, 216, 217, 219, 223-224; Janusz Gula, s. 170-172, 195-197, 216; Kazimierz Krajewski, s. 172-174, 199; Karol Klauza, s. 177-178, 216-217; Wanda Półtawska, s. 179, 199-202, 208-209; Jan J. Lipski, s. 180-181, 197, 198, 208, 216; Zofia Kuratowska, s. 181-185, 214, 215; Andrzej Wielowieyski, s. 185-192, 204, 207-208, 212, 213, 217-219, 223; Michał Troszyński, s. 194-195; Marek Safjan, s. 198, 209-212, 217; Jacek Mazurkiewicz, s. 203-204, 204-207, 212, 213-214.

ZAJĄCZKOWSKI Ryszard, Ethos poety [Sprawozdania], 1-2(13-14), s. 250-253.

ZGORZELSKI Czesław, "...Gdy czuwa tylko zgryzota i skrucha..." (Powaga etyczna w postawie twórczej Mickiewicza), 1-2(13-14), s. 112-125.

ŻYCIŃSKI Wojciech SDB, Mariologia na ścieżkach odnowy [Omówienia i recenzje], 3-4(15-16), s. 278-283.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 09:25 - Anna Swęda